FØRSTE STREIKEDAG: Leif Christian Drivflaadt, Torfinn Teigen og Per Sæbø fikk besøk av HK-leder Trine Lise Sundnes på streikevakt torsdag.

FØRSTE STREIKEDAG: Leif Christian Drivflaadt, Torfinn Teigen og Per Sæbø fikk besøk av HK-leder Trine Lise Sundnes på streikevakt torsdag.

Eva Ler Nilsen

LO-medlemmene i finanssektoren er i streik:

– Streiker så lenge vi må

De streikende i Sparebank1 tar ikke av seg streikevestene før kravene er innfridd.
31.05.2018
11:40
31.05.2018 15:26

hk-nytt@lomedia.no

Klokka 08 torsdag morgen gikk 1.200 LO-medlemmer i finansnæringen ut i streik. Meklingen mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge førte ikke fram. Finans Norge ville ikke akseptere LOs krav om å få opprette tariffavtaler i de bedriftene hvor de har medlemmer. Det ble heller ikke enighet om et eget tillegg for AFP-pensjonister som ikke er i stand til å jobbe.

LES OGSÅ: Rødt vil gi Rema arbeidsgiveransvar

– Pensjon er viktigst

Utenfor Sparebank1 Østlandet på Youngstorget i Oslo står det en gjeng bankansatte i gule streikevester. De er alle medlemmer i Handel og Kontor.

– Det er litt irriterende at arbeidsgiverne ikke godtar det vi krever. Jeg trodde at når LO og NHO hadde forhandlet fram nye regler for AFP, ville det gjelde oss også, sier Svein Skarhol.

Han er villig til å streike for kravet.

– Vi kan bare holde på, vi, HK er tjukk av penger, flirer han.

Også kollegene Per Sæbø og Torfinn Teigen er mest opptatt av pensjon.

– Pensjon er vi viktigst, vi begynner å bli gamle. Vi får stå på krava, sier Sæbø til HK-Nytt.

Kjemper for tariffavtaler

Kollega Jan Grenaker er opptatt av at de to LO-forbundene som organiserer i sektoren, HK og Postkom, skal ha mulighet til å inngå tariffavtaler.

– Vi vil kunne organisere ansatte i alle finansinstitusjoner, på lik linje med Finansforbundet, sier han.

I dag blir Finansforbundets tariffavtale gjort gjeldende så snart en bedrift melder seg inn i Finans Norge – selv om forbundet ikke har medlemmer der. Når LO krever å opprette tariffavtaler, stiller Finans Norge andre krav. Ett av de viktigste kravene fra LOs side er derfor å få lik rett til å opprette tariffavtaler som andre forbund i finansnæringa.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AFP VIKTIGST: Tore Andreassen og Morgen Skau vil ha like pensjonsvilkår som andre arbeidstakere.

AFP VIKTIGST: Tore Andreassen og Morgen Skau vil ha like pensjonsvilkår som andre arbeidstakere.

Eva Ler Nilsen

Forskjellsbehandling

HK-leder Trine Lise Sundnes har tatt turen fra Folkets Hus over torget for å hilse på medlemmene sine. Hun oppfordrer de streikende til å holde ut.

– Det er urimelig at LO-forbundene forskjellsbehandles når det gjelder organisasjonsfrihet. Vi finner oss ikke i at vi skal ha andre regler enn andre organisasjoner. Kravet vårt er å bli likebehandlet med andre forbund utenfor LO, sier hun til HK-Nytt.

Sundnes vil heller ikke godta at medlemmene i finansnæringen får en dårligere avtalefestet pensjon enn andre arbeidstakere.

– Vi kan ikke akseptere en dårligere AFP for denne sektoren enn den som gjelder for resten av Norge. Det er helt uakseptabelt. Vi skal ha en like god AFP som andre, sier hun.

Sundnes tør ikke spå hvor lenge streiken kan vare.

– Nå er vi i streik. Det er først etter noen uker at meklingsinstituttet eventuelt kan be om møter. Nå må vi være seige, det er det handler om nå, sier hun.

Får støtte

Også Irmingard Kolflaath er opptatt av at LO-medlemmene i finansnæringen ikke skal behandles forskjellig fra medlemmene i Finansforbundet, som er størst i denne sektoren.

– Vi må også ha mulighet til å opprette tariffavtaler. Når det foregår forskjellsbehandling mellom forbund, er det viktig å stille opp, sier hun.

Kolflaath trekker også fram pensjonskravet som viktig.

– Det er viktig at pensjonsordningene blir så bra som mulig, og at vi ikke har dårligere ordninger enn andre, sier hun.

Kolflaath har snakket med kunder som møtte en stengt dør i banken. Det har vært uproblematisk.

– Det virker som om det er aksept for å stå opp for ordninger på arbeidsplassen og i samfunnet, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STÅR PÅ KRAVA: Lars Wærness og Bente Braathen jobber sammen til daglig og streiker sammen.

STÅR PÅ KRAVA: Lars Wærness og Bente Braathen jobber sammen til daglig og streiker sammen.

Eva Ler Nilsen

Side om side

Utenfor hovedinngangen til Sparebank 1 i Hammerborggata står Morten Skau og Tore Andreassen og deler ut løpesedler i finværet. Begge trekker fram AFP-tillegget som det viktigste kravet. Det er de villige til å streike for.

– Vi kan stå her lenge, vi, helt til kravene våre er innfridd, sier Andreassen.

Litt lenger nede i gata finner vi Bente Braathen og Lars Wærness. Braathen har jobbet i Sparebank1 skadeforsikring i 43 år, Wærness i 26. Til daglig sitter skadekonsulentene side om side. Nå står de sammen på gata iført streikevester.

– Hvorfor skal ikke vi få rett til å opprette tariffavtaler og et tillegg for AFP-pensjonister? Vi vil ha de samme rettighetene som andre, slår Braathen fast.

LES OGSÅ: Finans Norge nekter HK å opprette tariffavtale hos IF Skadeforsikring

31.05.2018
11:40
31.05.2018 15:26

Mest lest