LØNNA MÅ OPP: HK må bruke det kommende lønnsoppgjøret til å rette opp lønnsforskjellene for lageransatte, sier Roger Jacobsen.

LØNNA MÅ OPP: HK må bruke det kommende lønnsoppgjøret til å rette opp lønnsforskjellene for lageransatte, sier Roger Jacobsen.

Martin Guttormsen Slørdal

– HK må få opp lønna til lageransatte

– Om vi ikke får lik lønn for lageransatte LO-medlemmer, er jeg redd folk melder seg ut. Det haster, sier Roger Jacobsen, bransjerådsleder i HK.
25.10.2017
12:55
25.10.2017 12:56

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Jacobsen er leder av HKs bransjeråd for privat handel og service, og jobber selv på lageret til Solar nord for Oslo.

Han mener den pågående krangelen om medlemmer mellom HK og Transportarbeiderforbundet (NTF) på Heidenreich kunne vært unngått.

LES OGSÅ: Regjeringen vil ikke fjerne nullmoms på netthandel

Kan løses enkelt

– Dette skulle vært løst under tariffoppgjøret i 2016. Da skulle vi fått korrigert lønnsforskjellene i HKs og NTFs tariffavtaler for lageransatte. Medlemmene i HK er veldig klar over at minstelønna er lavere i vår avtale, og de er utålmodige etter å få rettet opp i skjevhetene. Dette har jeg ropt varsku om mange ganger, sier han.

Jacobsen tror ikke at toget har gått, men han påpeker at HK nå er avhengig av at det blir et forbundsvist tariffoppgjør til våren, slik at de kan endre teksten i sin tariffavtale med Virke. I dag finnes det to lønnssystemer i avtalen, en for lagerfunksjonærer og en for lagerarbeidere. I den sistnevnte er lønna den samme som i grossistavtalen til NTF. De fleste HK-medlemmene lønnes imidlertid som lagerfunksjonærer, hvor lønnssatsene er lavere.

– Løsningen kan være så enkel som at vi får inn en formulering om at ingen skal tjene mindre enn satsene for lagerarbeidere, sier han.

Feil tall

Roger Jacobsen forstår godt at lageransatte vil tjene like mye, uavhengig av hvor de jobber og hvor de er organisert. Men han oppfordrer NTF til å være redelige i denne saken.

– Det er ikke 100.000 kroner i forskjell mellom HKs landsoverenskomst og NTFs grossistoverenskomst, slik NTF hevder. Da hadde HK-medlemmene i så fall ligget på lønnstrinn 3 i avtalen vår. Det gjør få, om noen. Det er vanlig å ligge på høyeste minstelønnssats (trinn 6) fra første dag. Ifølge statistikken ligger de fleste over, sier han.

– NTF må oppføre seg som en profesjonell aktør og ikke drive med omtrentligheter og usannheter. Den reelle forskjellen ligger på rundt 38.000 kroner, legger han til.

Krever løsning

Jacobsen er ikke imponert over framgangsmåten til Transportarbeiderforbundet på Heidenreich.

– De visste at HK hadde avtale på bedriften. Likevel snakket de ikke med HK, men gikk rett til LO med spørsmål om å få kreve en annen avtale på bedriften. Det er jo hårreisende. Dette ble selvfølgelig stoppet, sier han.

Men Jacobsen er heller ikke imponert over HK-ledelsens respons, at de mener alt er NTFs feil.

– HK er nødt til å fikse dette. Man kan ikke sitte og vente på at dette skal gå over, for det går ikke over. Vi har ventet lenge på at skjevhetene skal rettes opp, sier han.

Frykter konsekvensene

Roger Jacobsen mener HK må fikse dette raskt om ikke medlemmene skal forsvinne. De vil ikke gå til Transportarbeiderforbundet, men til konkurrenter utenfor LO, tror han.

– Jeg er redd for konsekvensene, dersom lønnsforskjellene består. For oss er ikke NTF noe alternativ. Det er et lite forbund uten makt og penger. Om ikke HK ordner dette, vil medlemmene melde seg ut av LO. Det er ikke mitt ønske, men det er det reelle alternativet, sier Jacobsen.

FLERE SAKER FRA HK-NYTT:

«Tone» ble truet med oppsigelse etter å ha handlet hos konkurrenten

Kari fikk 65.000 kroner da hun mistet jobben

25.10.2017
12:55
25.10.2017 12:56