Tar ut 100 millioner i utbytte

Den tyskeide transportbedriften Schenker tar ut 100 millioner kroner i utbytte, samtidig som bedriften har permittert flere ansatte. De tillitsvalgte er i harnisk.
08.06.2010
15:30
16.12.2013 13:30

lene.svenning@lomedia.no

Anne Kirsten Gangså er HKs klubbleder i Schenker, og en av tre ansatterepresentanter i styret. Ifølge Gangså vedtok styret 23. april å gi den tyske eieren Deutche Bahn 99,8 millioner kroner i utbytte. Fjorårets driftsresultat viser et overskudd på 85,3 millioner kroner. De tre ansatterepresentantene stemte i mot forslaget, og fikk protokollført følgende: «Dette er et umoralsk og uforsvarlig vedtak ovenfor de ansatte som skaper verdiene i selskapet, og i forhold til selskapets resultat, likviditet og situasjon.»

– På grensa

I referatet fra møtet står det at regnskap og budsjett skal legges fram for generalforsamlingen. Men med bare Deutche Bahn som eier, tror ikke Gangså noe vil bli endret.

– Man bør fordele noe av overskuddet til ansatte, bygge opp egenkapitalen, og være måteholden i størrelsen på utbyttet, men her tar de ut mer i utbytte enn det man har i overskudd. Dette er helt på grensa av hva som er lov i forhold til aksjeloven. Ved å ta ut så mye i utbytte blir egenkapitalen tappet, sier Gangså.

– Umoralsk

Klubblederen synes vedtaket står i grell kontrast til bedriftens situasjon. Flere ansatte er permittert, og under transportstreiken truet ledelsen med oppsigelser.

– Dette viser hvor umoralsk det er å ta ut et så stort utbytte, sier hun.

Ifølge Gangså så ikke resten av styret med blide øyne på de ansatterepresentantene sin kritikk.

– De ble ikke blide. Styret ba meg formilde teksten, men det er ikke noe å formilde. Dette er uakseptabelt for de ansatte som skaper verdiene i selskapet, fastslår hun.

Rammer arbeidsmiljøet

Jon Johannessen, Transportarbeiderforbundets klubbleder i selskapet, representerer også de ansatte i styret. Han er helt enig i Gangsås vurderinger.

– De tar hele overskuddet og så mye av egenkapitalen det er lovlig å ta av, og sender til Tyskland. Det er jeg svært kritisk til. Verdiskapningen skjer her i Norge, og noe av overskuddet må bli igjen her, mener han.

Johannessen mener bedriften med dette vedtaket sender svært dårlige signaler til sine ansatte.

– I lys av permitteringene, som kom før streiken, er dette ikke godt for arbeidsmiljøet. Dette vil gå ut over både innstillingen og kvaliteten på arbeidet. Men det må Schenker selv ta ansvar for, sier han til HK-Nytt.

Vil ikke svare

Administrerende direktør Michael Holmstrøm vil ikke svare på spørsmål fra HK-Nytt. I en epost skriver hans sekretær at «vår policy er dessverre at interne styresaker og beslutninger ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer.»

08.06.2010
15:30
16.12.2013 13:30