Syke mister bonus

De ansatte hos A-møbler på Alnabru kan få 3.000 kroner i bonus hvert kvartal. Er de syke, ryker den.
29.02.2012
15:05
16.12.2013 18:31

I møbelbutikken får de ansatte 12.000 kroner i bonus hvert år. 3.000 kroner utbetales hvert kvartal. Men er de borte fra jobb, med sykemelding eller egenmelding, trekkes 1.000 kroner per gang. Det eneste unntaket er hvis de er hjemme med syke barn.

Dro i begravelse, ble trukket i bonus

Maren Gulliksrud er nestleder i HK-klubben. Hun fikk merke hvordan ordningen fungerer i praksis.

- Jeg var borte fra jobb fordi jeg var i begravelse. Dermed mistet jeg 1.000 kroner i tilstedeværelsesbonus. Vi straffes når vi er borte med gyldig grunn, og dette synes HK-medlemmene er urettferdig, sier en oppgitt nestleder.

Bodil Andersen, sekretær i region Øst, sier at Handel og Kontor er kritiske til denne typen bonuser.

- Det er urimelig at bonusen spises opp av lovlig fravær. Det bryter med likelønnsprinsippet som sier at man skal lønnes likt for samme type arbeid, sier hun.

Gulliksrud forteller om en av kollegene som, i følge henne, gjør en strålende jobb. Så ble han syk og var borte fra jobb i fem dager. Da røyk bonusen.

- Denne ordningen kan presse folk på jobb hvis de er syke fordi de er redde for å gå glipp av penger. En bonus skal jo være en positiv ordning, men det er ikke denne, sier hun.

Diskriminerende

Åsulv Solstad, rådgiver hos likestillings og diskrimineringsombudet, mener at denne typen bonuser ikke fremmer tilstedeværelse på jobben. Og det kan være diskriminerende overfor for eksempel gravide og personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrerende direktør hos A-Møbler Erik Engebø sier at det er de ansatte som har valgt ordningen med tilstedeværelsesbonus. Han er ikke enig i at den kan være diskriminerende.

- De ansatte kunne velge mellom salgsbonus eller tilstedeværelsesbonus. 75 prosent av de ansatte stemte for tilstedeværelsesbonus. Og jeg kan ikke skjønne at denne typen bonus er diskriminerende. De ansatte ville heller ikke fått bonus hvis de var borte fra jobb med en salgsbonusordning. En bonus er et rent pluss, sier direktøren.

Aldri et reelt valg

Maren Gulliksrud sier til HK-Nytt at de ansatte aldri hadde noe reelt valg mellom de to bonusordningene.

- Kriteriet for at vi kunne velge salgsbonus var at driftsresultatet måtte øke fra seks til åtte millioner kroner. Det er urealistisk når vi vet at driftsresultatet har stått stille i flere år, sier hun.

Penger spart

Direktør Erik Engebø håper at tilstedeværelsesbonusen skal få ned sykefraværet.

- Tilstedeværelsesbonus er brukt i andre bedrifter og der har sykefraværet gått ned. Men hvis de ansatte ikke liker denne ordningen er det kanskje bedre å kutte den ut. Det er penger spart for oss, avslutter han.

29.02.2012
15:05
16.12.2013 18:31