Stopper avtalen mellom Ica og Norgesgruppen

Konkurransetilsynet sier nei til samarbeidet mellom Ica og Norgesgruppen. I hvert fall fram til oktober.
19.04.2013
13:51
16.12.2013 22:28

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Som vi har skrevet om tidligere i HK-Nytt, inngikk Ica og Norgesgruppen en samarbeidsavtale i januar. Den innebærer at Norgesgruppen skal overta store deler av innkjøpene og betydelige deler av distribusjonsnettet til Ica.

Konkurransetilsynet mener avtalen kan være lovstridig, og varslet tidligere i vår at de kom til å sette en midlertidig stopper for samarbeidet inntil endelig avgjørelse tas. Fredag stoppet de avtalen.

Uheldig

Konkurransetilsynet skriver på sine nettsider at det er rimelig å anta at avtalen mellom de to aktørene i dagligvaremarkedet er i strid med konkurranseloven, men at de vil bruke tiden fram til oktober på å behandle saken ferdig.

– Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal være god konkurranse mellom kjedene, slik at forbrukerne kan få et godt vareutvalg til lavest mulig pris. Tilsynet er bekymret for at denne avtalen mellom Norgesgruppen og Ica kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Tilsynet stopper avtalen allerede nå fordi de mener en nedbygging av Ica vil gjøre stor skade dersom de for framtida må stå på egne bein.

Kritisk

I Ica er det krisestemning etter at avtalen ble stoppet. Konsernsjef Thorbjørn Theie sier at de vurderer å klage inn beslutningen ettersom resultatet av et forbud blir svekket konkurranse, tapte arbeidsplasser og butikkdød i distriktene.

Ica har tapt 4 milliarder kroner siden 2008. Avtalen med Norgesgruppen er et forsøk på å bedre innkjøpsbetingelsene, styrke seg i dagligvaremarkedet og sikre selskapets 10.000 arbeidsplasser, ifølge en pressemelding fra Ica.

– Nå blir beslutningen dratt ytterligere ut i tid, noe som er svært uheldig for selskapets ansatte og det kan i verste fall kan føre til nedleggelse av våre distriktsbutikker, sier Theie.

HK følger med

I Handel og Kontor er de bekymret for utfallet i denne saken.

– Dette stiller de ansatte i Ica i en vanskelig situasjon. Det er snakk om mange viktige arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Vi kommer til å følge denne saken nøye, sammen med de andre LO-forbundene som har medlemmer i Ica, og ha nær kontakt med de tillitsvalgte, sier HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

19.04.2013
13:51
16.12.2013 22:28