Spekter i havn

De LO-organiserte i Spekter-virksomhetene fikk samme generelle tillegg som frontfagene. Det ble klart i første runde av Spekter-oppgjøret.
19.04.2012
10:33
14.12.2013 12:34

nina.hanssen@lomedia.no

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter er i havn. Nå venter nye forhandlinger ute i den enkelte virksomhet. For HKs del gjelder det Vinmonopolet og Norges håndballforbund.

I A-delsforhandlingene ble partene enige om et generelt lønnstillegg på 2.438 kroner per år. Dette er identisk med det generelle tillegget i frontfagene. Dette er et tillegg som går til alle medlemmene.

Egne bedriftsforhandlinger

De såkalte A-delsforhandlingene i Spekter danner grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkelt virksomhet (B-delen).

– Vi vet at det går godt økonomisk i mange av Spekters virksomheter. Det forventer vi at våre medlemmer får dra nytte av når forhandlingene fortsetter utover våren, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

I de videre forhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede. I tillegg stilles krav om bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.

Innleie og seniorpolitikk

I frontfagsforhandlingene ble partene enige om en styrking av rettigheter for innleide arbeidstakere fra vikarbyråer. LO Stat fremmet og fikk gjennomslag for det samme kravet i A-delsforhandlingene.

– Dette siste er et viktig resultat også for medlemmene i Spekters virksomheter, sier forhandlingsleder Eivind Gran.

LO Stat krevde også en forsterket seniorpolitikk. Partene ble enige om at det lokalt skal drøftes aktuelle virkemidler for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid.

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

LAST NED: Protokollen fra de innledende forhandlingene i PDF-format

19.04.2012
10:33
14.12.2013 12:34