JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kim Lie, Carolina Øya og Hans Georg Helberg er ikke klare for enda en arbeidsdag.

Kim Lie, Carolina Øya og Hans Georg Helberg er ikke klare for enda en arbeidsdag.

Martin G. Slørdal

Søndagsåpent? Nei takk!

De vil la søndagen være en handlefri dag, både ansatt, butikksjef og senterdirektør.
08.11.2013
13:15
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

martin.slordal@lomedia.no

Det er tøffe nok arbeidstider som det er, mener Carolina Øya. Hun og kollegene på Skeidar på Alna senter i Oslo vil ha fri på søndager.

– Jeg mener det er uaktuelt med søndagsåpne butikker. Seks dager med lange åpningstider holder i massevis. Søndag vil jeg slappe av, sier HK-medlem Carolina Øya.

Hun er ikke begeistret for Solberg-regjeringens forslag om å fjerne forbudet mot søndagsåpne butikker.

– Unødvendig

Det er heller ikke varehussjef Kim Lie i XXL. Han kan fortelle at hele sportskjeden er imot søndagsåpne butikker.

– Vi tenker først og fremst på våre ansatte. De skal ha en fridag. Det er en unødvendig belastning for dem å skulle jobbe på søndager. Dessuten tror jeg ikke det er særlig lønnsomt heller, sier Lie til HK-Nytt.

Han sitter selv i styret i senteret og kan påvirke Alnas holdning til eventuell søndagsåpent, men han frykter en dominoeffekt dersom Solberg-regjeringens ønsker går igjennom.

– Dersom alle andre sentre åpner, er det ikke mulig å stå utenfor å se på. Det vil svekke konkurranseevnen vår, sier han.

Senterdirektør Hans Georg Helberg ved Alna senter er langt på vei enig i dette. Han tar ikke bølgen for søndagsåpent. Helberg mener at å holde åpent sju dager i uka vil bli svært dyrt for handelsnæringen.

– Jeg tror ikke at handelen totalt sett vil øke, men forskyve seg fra sentrumshandel til søndagsåpne kjøpesentre, som også selv vil oppleve at handelen konsentreres mot ukeslutt der lønnskostnadene er høyere, sier senterdirektøren til HK-Nytt.

Vil verne tiden

Carolina Øyas kollega på Skeidar, Tove Røisgaard, mener det allerede skorter på tid igjen til familie og venner med de arbeidstidene som finnes i handelen. Alna senter stenger klokka 21.00 på hverdager, og de ansattes arbeidstid er til 21.30.

– Det sier seg selv at det ikke er mye igjen av dagen da. Det samme gjelder lørdager hvor vi jobber til 18.30. Da har kvelden gått, påpeker hun.

– Her på jobben sier vi et enstemmig nei til søndagsåpne butikker, legger Røisgaard til.

Hun tror dessuten at det vil være lite lønnsomt for butikkene å holde åpent, blant annet på grunn av økte lønnskostnader. Verken hun eller Øya tror det er aktuelt å bemanne med studenter, verken i møbelbutikken hvor de jobber eller i andre faghandler.

– Vi kan jo tross alt mye mer om produktene enn dem som jobber 20 prosent, påpeker Øya.

Stor motstand

De ansatte og sjefene på Alna senter er ikke de eneste som protesterer. Etter at regjeringserklæringens formuleringer om søndagsåpne butikker ble kjent, har mange meldt seg på i koret av kritikere.

Fagbevegelsen er i mot, det samme er mange aktører i bransjen. NHO Handel var først ute og advarte kraftig mot å oppheve lovverket som regulerer åpningstider på søndager. Norgesgruppen har også varslet at de vil jobbe for å stoppe et slikt lovforslag. Coop har lenge vært erklærte motstandere, og nylig sendte de, sammen med Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen Virke, ut en kronikk der de advarer mot raske løsninger i spørsmålet om søndagsåpne butikker. «Ingen endringer i regelverk bør baseres på synsing og politisk velgerfrieri», skriver de tre i kronikken.

Nei fra sjefene

Fagbevegelsen ønsker ikke at de ansatte skal måtte jobbe på søndager, arbeidsgiverne og næringen er redde for at søndagsåpent vil føre til store kostnader for bedriftene, økte priser og i verste fall nedleggelser av arbeidsplasser. En undersøkelse som organisasjonen Lederne har fått gjennomført, viser at 70 prosent av butikksjefene sier nei takk til søndagsåpent. Hovedgrunnen er at de vil verne om sin egen fritid. 84 prosent av butikksjefene svarer at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem.

Tenker på forbrukerne

Konfrontert med kritikken fra ansatte, fagbevegelsen og næringen selv, påpeker Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, at formuleringen i regjeringserklæringen ikke er laget spesielt med tanke på næringen. Det er forbrukerne som er i fokus.

– Jeg registrerer at det er en del aktører som ikke er fornøyde, at de mener det ikke er lønnsomt. Det kan ikke jeg sette meg inn i. Men jeg ser også at mange er fornøyde, senterledere og turistnæringen. Som politikere må vi lytte til alle. I dette tilfellet lytter vi til forbrukerne, pluss at vi har tatt inn en formulering om ansattes lovvern i erklæringen, sier han til HK-Nytt.

Grunnen til at søndagsåpne butikker er en del av regjeringserklæringen, er at både Høyre og Fremskrittspartiet lenge har hatt dette i sine politiske programmer.

– Er det en viktig sak for Høyre?

– Jeg vil ikke prioritere mellom sakene, men det er viktig for forbrukerne. Dessuten er det i dag mange underlige konstruksjoner rundt søndagsåpne butikker, med brustadbuer og hagesentre. Jeg tror det er dette som har trigget forbrukernes irritasjon. Vi vil at butikkene skal kunne bestemme dette selv, sier Flåtten.

Ifølge Norstats siste undersøkelse er over halvparten av Norges befolkning imot søndagsåpne butikker.

Politisk løfter

Her er noen punkter i regjeringserklæringen som berører HKs medlemmer, på godt og vondt:

Gjennomføre et yrkesfagsløft gjennom mange tiltak

Beholde fast ansettelse som en hovedregel i arbeidsmiljøloven

Utvide adgangen til midlertidige ansettelser

Sikre at det lønner seg å jobbe, herunder utrede barnetillegget i uføretrygden

Jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid

Fortsette arbeidet mot sosial dumping

Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid

Arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid i offentlig sektor

Videreføre fagforeningsfradraget på 2013-nivå

Gjennomgå alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet sammen med partene

Videreføre dagens sykelønnsordning

Innføre normerte sykmeldingsperioder

Videreføre statens bidrag til avtalefestet pensjon

Bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv

Tillate butikker å holde åpent på søndager, vurdere hvordan butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse

La Vinmonopolet holde åpent de samme dagene som butikkene kan ha ølsalg

Reversere bokloven

Over tid legge om pressestøtten og redusere nivået

Gi livslang rett til videregående opplæring

Mye vil bli endret

Arbeidslivet vil se annerledes ut med den nye Solberg-regjeringen.

Det er ikke bare ønsket om søndagsåpne butikker som bekymrer Handel og Kontor når det gjelder den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Planene om å myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og å tillate mer bruk av midlertidige ansettelser faller heller ikke i god jord.

– For HK betyr det at våre medlemmer må belage seg på mer midlertidighet og usikkerhet i jobbsituasjonen. Vi representerer mange unge mennesker som fra før sliter med midlertidige kontrakter. Dette er ikke en håndsrekning i så måte, men betyr mindre trygghet for jobb og inntekt for arbeidstakerne og mer spillerom for arbeidsgiverne, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar.

– Vi konstaterer at regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet går imot HKs retning på en rekke områder i arbeidslivet, konkluderer hun.

Men HK-lederen er glad for at regjeringspartiene sier at de vil samarbeide med partene i arbeidslivet, og Sundnes trekker fram at det også finnes positive punkter på regjeringens gjøremålsliste.

Bekymret for uføre

– Høyre og Frp vurderer å kutte i barnetillegget for uføre samt kutte i uføres alderspensjon og kaller det likebehandling. Det er mektig provoserende, sier HK-tillitsvalgte Mona Bjørn.

Bjørn er svært kritisk til at regjeringen vil levealdersjustere pensjonen også for uføre og hun er dypt uenig med Høyres Torbjørn Røe Isaksen som kaller dette likebehandling.

– Det er en grunn til at folk er uføre. Når du ikke har helse til å jobbe, så kan du ikke jobbe lengre for å motvirke de livsvarige kuttene i alderspensjonen som den blåblå-regjeringen nå legger opp til, sier hun.

Mona Bjørn viser til at uføre i utgangspunktet har dårligere pensjonsgrunnlag enn andre fordi de i lengre perioder har hatt sykelønn og arbeidsavklaringspenger. De nyter heller ikke godt av en tjenestepensjon, som de yrkesaktive har.

– Dersom regjeringen virkelig skulle ha likebehandlet, burde de sørget for bedre pensjonsopptjening for uføre, understreker Bjørn.

Hun synes også det er uhørt at Solberg-regjeringen vil vurdere å kutte det behovsprøvde barnetillegget som uføre kan få dersom de forsørger barn under 18 år.

– Kutter Høyre og Frp barnetillegget rammer de først og fremst barna, sier Mona Bjørn.

08.11.2013
13:15
27.08.2015 20:00

Politisk løfter

Her er noen punkter i regjeringserklæringen som berører HKs medlemmer, på godt og vondt:

Gjennomføre et yrkesfagsløft gjennom mange tiltak

Beholde fast ansettelse som en hovedregel i arbeidsmiljøloven

Utvide adgangen til midlertidige ansettelser

Sikre at det lønner seg å jobbe, herunder utrede barnetillegget i uføretrygden

Jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid

Fortsette arbeidet mot sosial dumping

Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid

Arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid i offentlig sektor

Videreføre fagforeningsfradraget på 2013-nivå

Gjennomgå alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet sammen med partene

Videreføre dagens sykelønnsordning

Innføre normerte sykmeldingsperioder

Videreføre statens bidrag til avtalefestet pensjon

Bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv

Tillate butikker å holde åpent på søndager, vurdere hvordan butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse

La Vinmonopolet holde åpent de samme dagene som butikkene kan ha ølsalg

Reversere bokloven

Over tid legge om pressestøtten og redusere nivået

Gi livslang rett til videregående opplæring