Krysser vidda for medlemmene

Det er fem år siden sist en hovedtillitsvalgt tok turen innom alle Coop-butikkene på Finnmarksvidda. Lill Helen Kristiansen har travle dager.
16.12.2014
13:32
27.08.2015 20:00

martin.slordal@lomedia.no

Den hvite bilen synes nesten ikke i vinterlandskapet. Blinklysene forteller at den svinger av mot Karasjok og setter kursen mot butikken på tettstedet. Ti arbeidsdager, fordelt på tre uker, har det tatt Lill Helen Kristiansen å besøke alle Coop-butikkene i Finnmark. Sammen med Roger Johansen fra Handel og Kontor har hun vært på Coop-butikker i hele fylket, fra øst til vest. Nå skal hun besøke de siste to butikkene på lista, i Karasjok og Kautokeino.

To timer ikke nok

Lill Helen Kristiansen synes hun har altfor liten tid til å skjøtte vervet som hovedtillitsvalgt. Ifølge hovedavtalen skal hun ha «tilstrekkelig tid», men to timer i uka holder ikke, mener Kristiansen. Coop-laget i Finnmark består av i alt 28 butikker spredt rundt i alle kriker og kroker av det enorme fylket. Det er tre hundre ansatte i laget og litt over tjue prosent av dem er HK-medlemmer. Det finnes nesten ikke tillitsvalgte i butikkene. Hvis det er et medlem som behøver hjelp til å løse en konflikt, er det ikke bare for Kristiansen å sette seg i bilen og besøke butikken. Det tar for lang tid.

– Jeg bruker mye av fritiden min på å være hovedtillitsvalgt. De to timene jeg får av arbeidstiden min i uka, er ikke nok, sier hun.

Motivert av HK

Lill Helen Kristiansen har fått mye støtte av Handel og Kontors regionskontor i Nord-Norge. Hun skryter av Roger Johansen som gir henne gode råd på veien. Hun har permisjon uten lønn de ukene hun nå drar rundt til butikkene i fylket. Det er HK som dekker lønn og reiseutgifter.

– I vår ønsket jeg å gi meg. Jeg følte at jeg ikke hadde noen støttespillere, og jeg syntes det var tungt å gjøre denne jobben alene. Men jeg bet tenna sammen, og heldigvis kom Handel og Kontor på banen, sier hun.

Bygger nettverk på vidda

Kristiansen trekker pusten før hun går inn døra til Coop Prix i Karasjok. Hun har sendt e-post til butikksjefen på forhånd og varslet om at hun kommer. Inne i butikken har de ansatte mer enn nok med å ta seg av fire russiske menn på handletur. De handleglade russerne har kjøpt opp det meste av bleiebeholdningen. Kristiansen synes det kan være ubehagelig å forstyrre de ansatte midt i arbeidstida, spesielt hvis de har mye å gjøre. Men i butikken i Karasjok er det bare blide fjes å spore.

Lill Helen Kristiansen forteller at alle de ansatte hun har møtt på veien disse ukene setter pris på besøket. Det er hun som skal være bindeleddet mellom ledelsen i Coop Finnmark og HK-medlemmene i butikkene. Det er hun som skal tale de ansattes sak når hun møter ledelsen i bedriften.

– De ansatte får et ansikt å forholde seg til og jeg får et inntrykk av butikkene, sier hun.

For Kristiansen ønsker å bygge opp et nettverk med kontaktpersoner. Hun vil samle dem i Alta på nyåret for å få valgt et klubbstyre. Jobben hun gjør som hovedtillitsvalgt nå, er grunnleggende for at utfordringer som butikkene eventuelt har, skal kunne løses lokalt. Det er spesielt viktig i et fylke der avstandene er store og fremkommeligheten variabel.

I Karasjok får hun på plass en kontaktperson til. Nathalia Bush-Boine synes klubbarbeid høres interessant ut, og hovedtillitsvalgt i Coop Finnmark kan forlate butikken med et smil om munnen.

Tilrettelegging

Lill Helen Kristiansen setter seg bak i bilen og tar seg en høneblund mens turen går videre fra Karasjok mot Kautokeino. Noen reinsdyr slentrer langs veien og sola forvinner for denne dagen. Kristiansen forteller at hun ønsker å starte noe som er bra for hele Coop Finnmark, for både ledelsen og de ansatte. Hun er ute etter å finne løsninger, ikke å krangle med ledelsen.

– Hvis Coop Finnmark har et tillitsvalgtapparat som fungerer, så er det en fordel for alle parter, sier hun med halvåpne øyne fra baksetet.

Når hun kommer fram til Kautokeino har det blitt helt mørkt. Kristiansen smetter ut av bilen og inn i butikken. Butikken er todelt, dagligvare oppe og jernvare nede. Hun klarer å overbevise Marie Kristine Johansen og Per Ole Vars om at de trenger en kontaktperson i begge avdelingene.

Etter tre uker rundt i butikkene i Coop Finnmark har hun begynt å bli en forsiktig optimist. Kristiansen merker at de ansatte hun møter vil bidra, de tar på seg verv og er positive til besøk og informasjon.

– Det vil ennå ta litt tid før alt er på plass. Men jeg har fått et godt utgangspunkt for fortsettelsen som hovedtillitsvalgt i Coop Finnmark, sier Lill Helen Kristiansen.

martin.slordal@lomedia.no

– Skjønner ikke betydningen av å ha hovedtillitsvalgt

Til daglig jobber Lill Helen Kristiansen full tid som butikkmedarbeider på Coop Mega Bossekop i Alta. I etasjen over butikklokalene sitter ledelsen i Coop Finnmark SA. Det skulle være et bra utgangspunkt for et samarbeid, men slik er det ikke i dag. Merethe Johansen, HKs regionkontorleder i Nord-Norge, mener at Coop Finnmark ikke helt har forstått betydningen av å ha en hovedtillitsvalgt å forholde seg til når beslutninger tas i bedriften. Hun mener at kunnskapen om hovedavtalen mellom Samfo og LO/HK er for dårlig, spesielt bestemmelsene som handler om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

– En hovedtillitsvalgt skal være med på å drøfte forhold som gjelder bedriften. Lill Helen Kristiansen skal få muligheten til å legge fram de ansattes syn, ikke bare bli informert fra ledelsens side, sier kontorlederen.

Merethe Johansen forteller at det har vært vanskelig å finne en person til å ha vervet som hovdtillitsvalgt i Coop Finnmark. Men nå får bedriften muligheten til å ha dialog med en hovedtillitsvalgt som tør å ha drøftelser på godt og vondt.

– Hvis det legges til rette fra hele ledelsen i Coop Finnmarks side, får de en god samarbeidspartner i Lill Helen, sier hun.

Handel og Kontor har betalt lønna til Lill Helen Kristiansen den tiden hun har brukt på å reise rundt til i alle butikkene i Finnmark. Slik burde det ikke vært, mener Johansen.

– Kristiansen er de organiserte ansatte i Coop Finnmarks talerør, ikke Handel og Kontors. Ledelsen i Coop Finnmark burde betalt lønna hennes. Men nå bestemte vi oss for å få et tillitsvalgsapparat på plass og valgte å dekke lønnskostnadene hennes denne gangen, sier hun.

Johansen mener at neste runde, når alle plasstillitsvalgte skal samles i Alta for å velge et klubbstyre, så bør Coop Finnmark ta de utgiftene.

– Alle butikkene har tariffavtaler, og i hovedavtalen står det klart at ansatte ikke skal trekkes i lønn når de utfører vervet sitt, opplyser Merethe Johansen.

– Skal få nok tid

Direktør i Coop Finnmark, Jan-Ivar Alsén, synes det er flott at Coop Finnmark har en hovedtillitsvalgt igjen. Han sier også at det ikke vil være noe problem å gi Lill Helen Kristiansen mer tid til å utføre vervet.

– To timer i uka var det den forrige hovedtillitsvalgte hadde til å utføre vervet. Men det er klart hun skal få tilstrekkelig med tid til dette, sier Alsén.

Han tror fraværet av hovedtillitsvalgt i bedriften handler om at det er lavt konfliktnivå i butikkene og at de ansatte har det bra på jobb. Alsén er ikke enig i at Coop Finnmark burde betalt lønna til Lill Helen Kristiansen på hennes turné i fylket.

– Dette var en rekrutteringsrunde fra HKs side, og da synes jeg ikke det riktig at vi tar lønnsutgiftene til hovedtillitsvalgte, sier han til HK-Nytt.

16.12.2014
13:32
27.08.2015 20:00

Mest lest