Illustrasjonsbilde:  Kanskje vil du se Vinmonopol-ansatte på flyplassene i framtida.

Illustrasjonsbilde: Kanskje vil du se Vinmonopol-ansatte på flyplassene i framtida.

Tri Nguyen Dinh

Vinmonopolet kan overta taxfreehandelen

Stortinget vil utrede å la polet overta taxfreesalget på flyplassene. HK lover å ta vare på de ansatte i butikkene.
27.11.2014
15:49
27.08.2015 20:00

Stortinget vedtar neste uke å utrede dagens taxfreesystem. Ap, Sp og KrF ønsker at Vinmonopolet tar over driften av utsalgene på flyplassene allerede nå, melder Klassekampen. Utredningsvedtaket vil bli fattet mot regjeringspartienes stemmer. I dag er det selskapet Travel Retail Norge som tar seg av taxfree-salget av blant annet sprit og vin på flyplassene. Flertallet av de politiske partiene foreslår å styrke Vinmonopolet fordi de mister omsetning på bekosting av det nåværende taxfreesalget, slik går staten glipp av store avgiftsinntekter. Forslagsstillerne er også kritiske til at passasjerer loses gjennom taxfree-butikkene på flyplassen.

Fordel med polet

Helge Storvik, leder av funksjonærklubben i Vinmonopolet, mener det vil være en fordel for alle parter hvis Vinmonopolet tok over.

– Da vil vi beholde mesteparten av skatter og avgifter her i landet istedenfor de går til utlandet. "Pushingen" av varer som mange reisende opplever på flyplassene vil også bli borte, sier Storvik til HK-Nytt.

Ikke god alkoholpolitikk

Storvik framhever Vinmonopolet som en faghandel med god service.

– Polet er en profesjonell aktør. Opplevelsen av å ledes gjennom dagens taxfreebutikker på Gardermoen er ikke god alkoholpolitikk, mener Storvik.

Polet bør holde seg til sitt

Rozina Nazar er tillitsvalgt for HK-medlemmene som jobber i Travel Retail Norge på Gardermoen. Hun tror varene vil bli dyrere ved å slippe til Vinmonopolet på flyplassen.

– Heinemann, selskapet som forhandler pris med leverandører av vin, sprit og øl for Travel Retail Norge, forhandler på helt andre premisser enn det Vinmonopolet gjør. De forhandler priser på verdensbasis og oppnår gunstigere avtaler enn det Vinmonopolet vil klare, tror hun.

Nazar er også bekymret for hvordan det ville påvirket de ansatte. 42 av de omtrent tusen ansatte i Travel Retails butikker på de store flyplassene i landet er HK-medlemmer. I tillegg til alkoholvarer selger de også kosmetikk, tobakk og sjokolade.

– Jeg blir bekymret for om noen av oss mister jobben eller går ned i stilling. Nei, det beste er om Vinmonopolet holder seg til sitt, sier Nazar til HK-Nytt.

HK positive til polet

Trine Lise Sundnes sier at Handel og Kontor er positive til forslaget om at Vinmonopolet bør ta over taxfree-salget på flyplassene, men lever godt med at det i første omgang skal utredes. Hun sier også at ansatte i Travel Retail ikke vil stå uten jobb hvis det skjer.

– Vi legger til grunn at om Vinmonopolet overtar taxfree-salget er dette en virksomhetsoverdragelse der ansatte og tariffavtalen hadde fulgt med over. Om det ville ført til noen endringer i tariffavtalen tør jeg ikke si, men de ansatte ville blitt ivaretatt, sier hun.

Reagerer på plassering

Sundnes har som forbruker reagert på plasseringen av polvarer, spesielt på Gardermoen.

– Alle reisende, voksne som barn, må tvangsfølges forbi hyller med sprit og vin for å komme seg gjennom flyplassen. Hvis Vinmonopolet hadde tatt over tror jeg denne markedsføringen blitt mindre synlig og vi ville fått inn en aktør som har høy kunnskap om det de selger og et kvalitetsmessig bredt utvalg, sier hun.

Glad for utredning

Travel Retail Norge har leiekontrakt med Avinor ut 2022. Håkon Fjeld-Hansen, administrerende direktør i selskapet, sier han er glad for at det kommer en utredning om taxfree-ordningen og at han vil bidra til å bringe fakta på bordet. Han mener argumentene om at pengene selskapet tjener havner i utlandet, er misvisende. Fjeld-Hansen sier at pengene staten vil tjene på at Vinmonopolet overtar taxfree-ordningen, ikke vil dekke opp for det Travel Retail Norge i dag betaler i leieutgifter til statlige Avinor.

– Hvis Vinmonopolet tar over, er jeg overbevist om at omsetningen deres kommer til å stupe i forhold til vår. Skal disse pengene dekkes opp på skatteseddelen eller oljefondet, spør direktøren.

En fjerdedel av Avinors inntekter, 2,3 milliarder kroner, kommer fra Travel Retail Norge. I forslaget fra Ap, Sp, KrF og Venstre understrekes det at småflyplassene ikke risikerer å bli lagt ned dersom Vinmonopolet tar over taxfreeordningen." En forutsetning for en overtaking av taxfree-ordningen må derfor være at Vinmonopolet forholder seg til Avinor på samme vilkår som dagens leietaker for å få drive taxfree-utsalg", heter det i forslaget.

Samme regelverk

Håkon Fjeld-Hansen forstår ikke politikernes argumentasjon om at selskapet hans undergraver norsk alkoholpolitikk i større grad enn Vinmonopolet.

– Vi forholder oss til akkurat de samme reglene som Vinmonopolet når det gjelder markedsføring av alkohol, og de er krystallklare, sier Fjeld-Hansen.

Skaper uro for de ansatte

Fjeld-Hansen sier at saken skaper noe uro blant de ansatte i bedriften.

– Vi er opptatt av å ivareta våre ansatte. Om dette hadde blitt en virksomhetsoverdragelse er ikke spørsmål jeg har tenkt til å bruke mye tid eller penger på. Vi forholder oss til den kontrakten vi har, og den går ut i 2022. Jeg må si det er uheldig når et statlig selskap som Vinmonopolet blander seg så mye inn der et privat selskap har en leieavtale med statlige Avinor, sier han.

martin.slordal@lomedia.no

27.11.2014
15:49
27.08.2015 20:00