VIL FORHANDLE MED REGJERINGEN: Venstre-politiker Sveinung Rotevatn vil forhandle med regjeringen i spørsmålet om hvem som kan bestemme butikkenes åpningstider.

VIL FORHANDLE MED REGJERINGEN: Venstre-politiker Sveinung Rotevatn vil forhandle med regjeringen i spørsmålet om hvem som kan bestemme butikkenes åpningstider.

Martin Guttormsen Slørdal

Venstre står på sitt i søndagssaken

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har ingen planer om å rokke ved partiets standpunkt om at det er kommunene som skal avgjøre om butikker kan holde åpent på søndager eller ei.
14.08.2015
14:08
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I juni la regjeringen fram forslaget om at butikker skal få en generell adgang til å holde åpent på søndager. Alternativt foreslo regjeringen at det skal være opp til kommunene å bestemme, men uten at det skal kunne strammes inn på dagens åpningstider. Det siste forslaget kom på bordet for å komme Venstre i møte. Regjeringen er avhengig av dette partiets stemmer for at lovendringen skal gå igjennom i Stortinget. Men en uke før høringsfristen gikk ut 30. juni, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagens Næringsliv at hun var uenig i begge forslagene fra regjeringen. Dermed hersker det usikkerhet om hva regjeringen vil foreta seg i denne saken.

Skal forhandle med regjeringen

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn står på Skei Grandes linje. Til HK-Nytt sier han i dag at partiet ikke har tenkt å foreta seg noe i sakens anledning.

– Vi gjør ingenting, men venter på regjeringen, sier han.

– Betyr det at søndagsåpne butikker ikke kommer til å bli vedtatt uten at lokal beslutningsmyndighet er en del av loven?

– Vi ser ingen grunn til å forhandle bort vårt eget partiprogram. For oss er det viktig at kommunene selv får bestemme, ikke bare om åpningstidene skal utvides, men også om de skal begrenses. Regjeringens forslag har ikke flertall på Stortinget, det vi mener har kanskje flertall. Vi skal forhandle med regjeringen, sier han.

Frykter hemmelighold

HK-leder Trine Lise Sundnes håper ikke forhandlingene mellom regjeringen og Venstre skal skje i lukkede rom.

– Venstre er opptatt av åpenhet, og har tidligere uttalt at de er mot at ting skal avgjøres på kammerset, sier hun.

Enig med seg selv?

Sundnes er slett ikke sikker på om Rotevatn har hele Venstre med seg i spørsmålet om søndagsåpne butikker. Som Klassekampen tidligere har skrevet, sier hele 78 lokale Venstre-lag nei til dette.

HK-lederen mener søndagsåpne butikker vil bli et aktuelt spørsmål i det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

– Dette valget dreier seg potensielt om å velge bort søndagen. Jeg håper velgerne bruker sin demokratiske rett og sørger for at det ikke skjer, sier hun til HK-Nytt.

14.08.2015
14:08
27.08.2015 20:00

Mest lest