DISSE BESTEMMER: Til sommeren kan Stortinget vedta lovendringer som gir alle butikker lov til å holde åpent sju dager i uka. Det forsøker flere organisasjoner og partier å stoppe.

DISSE BESTEMMER: Til sommeren kan Stortinget vedta lovendringer som gir alle butikker lov til å holde åpent sju dager i uka. Det forsøker flere organisasjoner og partier å stoppe.

Sissel M. Rasmussen

Søndagsforslag på trappene

Kulturministeren sender snart ut forslag om søndagsåpne butikker på høring. Til sommeren kan Stortinget ha fattet vedtak om handel hele uka.
11.12.2014
11:46
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Det skriver Vårt Land i dag. Ifølge avisen har ikke regjeringen ferdigbehandlet saken, men kulturminister Torhild Widvey bekrefter at det vil skje snart - kanskje allerede før jul, mest sannsynlig i januar. Så vil saken sendes ut på høring, før Stortinget vil ta stilling til et endelig forslag om søndagsåpne butikker. Det kan skje før sommeren.

Konsekvensutredning

Regjeringens ønske om å tillate alle butikker å holde åpent på søndager er omstridt. Arbeidstakerne er i mot, arbeidsgiver- og bransjeorganisasjonene er negative, og et flertall av befolkningen sier nei til søndagsåpne butikker. Elleve norske organisasjoner, deriblant Handel og Kontor, Frivillighet Norge og Den norske kirke, sendte nylig et brev til regjeringen hvor de ber om en konsekvensutredning av saken.

Partiallianse

Kravet støttes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som også har bedt kulturministeren om å sørge for at det blir gjennomført en slik konsekvensutredning. De tre partiene ber regjeringen om å lytte til organisasjonene.

– Regjeringens egen høring vil bare dreie seg om de konkrete endringene. Vi vil ha på bordet en bred samfunnsanalyse foran et vedtak, sier Aps Arild Grande til Vårt Land.

Om ikke Widvey vil gjennomføre en konsekvensutredning, så vil de tre partiene forsøke å tvinge henne gjennom et eget forslag til Stortinget.

Venstre har egen løsning

Venstre støtter regjeringens ønske om søndagsåpne butikker. Dette partiet mener imidlertid at det må være opp til kommunene å bestemme om butikkene kan holde åpent sju dager i uka. Det tror de selv kan bli løsningen i denne saken.

11.12.2014
11:46
27.08.2015 20:00

Mest lest