BILLIGERE I SVERIGE: Når det ikke kuttes i sukkeravgiften, blir handelslekkasjen større. Det truer norske arbeidsplasser, mener HK.

BILLIGERE I SVERIGE: Når det ikke kuttes i sukkeravgiften, blir handelslekkasjen større. Det truer norske arbeidsplasser, mener HK.

Lene Svenning

Slik gikk det med sakene HK er opptatt av

Ingen senking av sukkeravgiften, kutt i arbeidsavklaringspengene, og ikke nok penger til kompetanseutvikling. Ikke et budsjett etter vårt hjerte, skriver HK-leder Trine Lise Sundnes.
07.10.2019
13:56
07.10.2019 13:57

lene.svenning@lomedia.no

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram i formiddag. HK har ventet i spenning på flere av postene. Slik ser de ut – og slik reagerer HK:

350-kronersgrensa:

I dag kan du handle avgiftsfritt for inntil 350 kroner i utenlandske nettbutikker. Det er en stor ulempe for norske nettbutikker, mener både HK og resten av bransjen. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fjerne dette avgiftsfritaket. Det vil bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker, skriver regjeringen. Forslaget ble også lagt fram for et år siden, men denne gangen foreslår regjeringen konkrete tiltak som de mener vil forenkle systemet både for tilbydere og forbrukere.

– Det gir norske butikker bedre vilkår i konkurransen med utenlandsk netthandel, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Sukkeravgiften:

Det blir ingen kutt i sukkeravgiften på brus og godteri i forslaget til statsbudsjett for 2020. Sukkeravgiften på blir tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget. Tall fra SSB viser at grensehandelen nå er oppe i 16,6 milliarder kroner i året – en økning på 1,5 milliarder fra fjoråret, skriver NTB.

Sukkeravgiften ble ved inngangen til 2018 økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer.

Det gir handelslekkasje til utlandet, og setter norske arbeidsplasseri fare, mener Sundnes.

Etterutdanning:

Regjeringen foreslår å bruke 112 millioner kroner mer på kompetansereformen «Lære hele livet», og vil bruke 30 millioner kroner til å etablere et kompetanseprogram som skal utvikle viderutdanningstilbud som kan kombineres med arbeid.

– Dette er en bra retning, men det monner ikke i et arbeidsliv i kraftig omstilling som har et enormt behov for ny kompetanse, sier Sundnes.

Arbeidstilsynet:

Regjeringen vil øk sitt budsjett med seks millioner kroner. Det er langt fra nok, mener HK.

– Hvis regjeringen vil at Arbeidstilsynet skal gjøre noe med kyniske arbeidsgivere som utnytter ansatte på det groveste, må de ha langt flere penger. Dette viser hva denne regjeringen er opptatt av, og det er ikke å rydde opp i sosial dumping, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Trygd for unge:

Regjeringen foreslår to regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP). De vil redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år, fra 198.000 kroner til 130.000 kroner.

Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder.

– Dette er smålig og rammer hver enkelt hardt, sier HK-leder Sundnes.

Permitteringsperioden i fiskeindustrien:

Regjeringen foreslår å redusere permitteringsperioden i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker i en periode på 18 måneder. HK organiserer ansatte i fiskarorganisasjonene.

– Dette rammer ansatte i en sesongbasert næring med varierende arbeidskraftbehov, påpeker HK-lederen.

Slik oppsummerer HK-leder Trine Lise Sundnes regjeringen forslag til statsbudsjett for 2020:

– Dette er ikke et busjett etter vårt hjerte. Dette er Høyre-regjeringa slik vi kjenner den, sier hun.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

07.10.2019
13:56
07.10.2019 13:57