Butikksjefene, som tilbringer mye tid på arbeidsplassen, frykter et enda større press på fritida dersom butikkene åpner også på søndager. Illustrasjonsbilde.

Butikksjefene, som tilbringer mye tid på arbeidsplassen, frykter et enda større press på fritida dersom butikkene åpner også på søndager. Illustrasjonsbilde.

Sissel M. Rasmussen

Sjefene uenige med Erna og Siv

Med frykt for at resten av fritida ryker, sier sju av ti butikksjefer nei til å åpne dørene på søndager.
09.10.2013
10:23
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det er organisasjonen Lederne som i dag presenterer en helt fersk undersøkelse blant sine medlemmer i handelen. Kunnskapssenteret De Facto har spurt om medlemmenes holdninger til Høyre og Fremskrittspartiets planer om å oppheve forbudet mot søndagsåpne butikker. Sjefene er ikke på linje med politikerne, 70 prosent sier nei takk.

Presset på tid

Hovedgrunnen til at butikksjefene sier nei til søndagsåpent er at de vil verne om sin egen fritid.

– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en gruppe som har et sterkt press på seg for å være tilgjengelig under store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt ut over normale arbeidsuker, sier Stein Stugu i De Facto.

Butikkdød

HK-Nytt har tidligere skrevet om at NHO Handel og aktører i dagligvarebransjen også advarer mot søndagsåpne butikker. De frykter at sju dagers handel gir dårlig inntjening og at butikker i verste fall må legge ned virksomheten – særlig i distriktene.

Medlemmene i organisasjonen Lederne frykter det samme. Rundt halvparten av de spurte i undersøkelsen tror søndagsåpent vil gå ut over inntjeningen. Og de er redde for at butikkdød blir resultatet dersom konkurransespiralen tar av og ingen tør stå utenfor.

Områdeleder for Coops medlemmer i Lederne, Hege Wold, viser til det som har skjedd i Danmark etter at de åpnet opp på søndager: Rundt 100 dagligvarebutikker har lagt ned driften, særlig de små i distriktene.

09.10.2013
10:23
27.08.2015 20:00