JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STØRRE PLASS: Nå brukes større deler av butikken seks dager i uka. Det er både butikkmedarbeider Erlend Thevik (t.v), kjøpmann Børre Ludvigsen og HK-tillitsvalgt Inger Johanne Eriksen fornøyd med.

STØRRE PLASS: Nå brukes større deler av butikken seks dager i uka. Det er både butikkmedarbeider Erlend Thevik (t.v), kjøpmann Børre Ludvigsen og HK-tillitsvalgt Inger Johanne Eriksen fornøyd med.

Lene Svenning

Dagligvarekjedene: Det er ikke lønnsomt med søndagsåpne butikker

Rev søndagsbutikken, økte omsetningen

Da Meny Åssiden i Drammen skulle bygge om butikken, valgte de å bruke all plassen mandag til lørdag. De er ikke alene om å droppe søndagsåpne butikker.
27.06.2017
10:53
28.06.2017 12:17

lene.svenning@lomedia.no

– Her hadde vi søndagsbutikken, sier butikksjef Børre Ludvigsen og viser fram det som i dag er butikkens frukt- og grøntavdeling.

Da dagligvarebutikken skulle bygges om i fjor, ble det ikke tegnet inn et område som bare skulle holde åpent på ukas sjuende dag. Alternativet var å plassere søndagsbutikken i den andre delen av butikklokalet. Men da ville kundene måtte gå gjennom hele senteret for å komme dit. Verken butikksjefen eller Meny hadde tro på at det ville være attraktivt.

– Kundene ville ikke engang se oss fra parkeringsplassen, sier Ludvigsen.

Nå er hele butikkarealet åpent seks dager i uka. Omsetningen har ikke gått ned etter at søndagsbutikken stengte, men har steget jevnt og trutt, opplyser butikksjefen.

LES OGSÅ: Årets sommerpatrulje er i gang

Fri hver søndag

Butikkmedarbeider Erlend Thevik jobbet annenhver søndag fram til ombyggingen av butikken.

– Da det ble bestemt at vi ikke skulle ha søndagsbutikk her, ble jeg bekymra for at jeg ikke fikk beholde heltidsstillingen min. Men det gikk fint, jeg fikk i stedet andre vakter, sier Thevik til HK-Nytt.

Selv om han synes det var greit å jobbe på søndager, betalingen var god og vaktene korte, er han glad for å slippe å jobbe når de fleste andre har fri.

– Det er deilig å heller kunne bruke søndagene med familien, og finne på ting med kona. Nå går vi tur, spiller dataspill, ser på tv eller går på kino, sier han.

Butikkmedarbeideren er ekstra glad for å ha fri på helligdagene.

– Jeg satte ikke så stor pris på dem før, smiler han.

HK-tillitsvalgt Inger Johanne Eriksen har heller ikke noe imot at Meny valgte å stenge søndagsbutikken.

– Som tillitsvalgt er jeg ikke for søndagsåpne butikker, selv om det er noe helt annet at små butikker kan holde åpent på søndager enn at alle skal få lov til det, mener hun.

Eriksen synes butikkens åpningstider er lange nok, fra 07 til 23 på hverdager og fra 08 til 20 på lørdager.

– Folk må kunne klare å handle i den tida vi har åpent, sier hun.

Status quo

Det kan se ut som om søndagsfreden har senket seg over dagligvarehandelen. Kjedene har knapt åpnet en eneste søndagsåpen butikk de siste to årene. HK-Nytt har vært i kontakt med både Kiwi, Meny, Spar, Joker, Coop, Rema 1000 og Bunnpris, og får omtrent den samme historien.

Kiwi har ikke bygget en eneste søndagsbutikk siden 2014. De to siste årene har kjeden attpåtil stengt fire av sine Brustadbuer og innlemmet dem i hovedbutikkene. Det skriver avisa Dagligvarehandelen. Det er fordi butikkene har hatt behov for mer plass til ferskvarer, frukt og grønt, opplyser kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til avisa. Ifølge Arvin har de fire butikkene som har innlemmet søndagsavdelingene i hovedbutikkene økt omsetningen sin, selv om den nå foregår på seks og ikke sju dager. Akkurat nå har 65 av Kiwis 653 butikker en søndagsavdeling. I tillegg er 42 butikker på såkalte typiske turiststeder åpent hele eller deler av året.

Kiwi har verken planer om å åpne nye eller avvikle eksisterende søndagsbutikker, opplyser Arvin til HK-Nytt på epost.

– Kostbare lokaler

Historien er omtrent den samme hos Meny, som også er en del av Norgesgruppen. Kjeden har ikke åpnet nye søndagsbutikker siden 2016. To butikker er imidlertid lagt ned. Den ene i Oslo hvor konkurransen om søndagskundene er stor, den andre altså på Åssiden i Drammen i forbindelse med ombyggingen av butikken. Meny har, som Kiwi, bygget egne butikker på hundre kvadratmeter i tilknytning til hovedbutikken. Etableringsdirektør Håkon Flaten peker på at det er vanskelig å få til lønnsomhet når søndagsbutikken er stengt seks av sju dager i uka.

– Det er kostbare lokaler, sier han til HK-Nytt.

Begge de to søndagsbutikkene Meny har lagt ned har blitt innlemmet i hovedbutikkene. Som i Kiwi har det ført til økt omsetning.

Meny har ingen planer om å etablere nye søndagsbutikker. Det er ikke lønnsomt, opplyser Flaten. Og skal de bygge om andre butikker i kjeden, vil de også her vurdere å stenge søndagsavdelingen. I dag er det 193 Meny-butikker i Norge, bare sju av disse har søndagsåpent.

Sheila Hegge Olsen

Joker størst på søndager

I en annen del av Norgesgruppen, Kjøpmannshuset som driver Spar og Joker, har det verken blitt færre eller flere søndagsbutikker de siste par årene.

– Det er veldig stabilt. Noen stenger, og andre åpner på søndagene, så det er ingen tendens verken i den ene eller andre retningen, sier Hanne Evensen, informasjonsansvarlig i Kjøpmannshuset.

Der i huset er det stort sett Joker som står for de søndagsåpne butikkene. Og de ligger i all hovedsak på steder som er definert som typiske turiststeder, og som derfor har unntak fra det generelle forbudet mot å holde åpent på søndager. Mange av Joker-butikkene er også i utgangspunktet under hundre kvadratmeter, som er lovens grense for søndagsbutikker. Dermed må det ingen fysiske endringer til for å holde seg innenfor loven, opplyser Evensen. Spar er en supermarkedkjede, bare få av butikkene er så små at de kan holde åpent på søndager.

Flest på turiststeder

For to år siden var Coop og Ica konkurrenter. De hadde 44 søndagsåpne butikker hver, til sammen 88. Så kjøpte Coop opp Ica. I dag har Coop 93 søndagsåpne butikker, altså en økning på fem. Det er likevel et lite mindretall av samvirkelagenes 1.200 butikker. 25 av de 93 er for øvrig søndagsåpne bare om sommeren, de holder til på såkalte typiske turiststeder. Ifølge Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, er økningen bare et svar på den harde konkurransen om kundene.

– Vi har vært inne i en periode hvor vi har konsentrert oss om oppkjøpet av Ica. Derfor har vi ikke hatt særlig fokus på søndagsåpne butikker, sier han til HK-Nytt.

I Coop er det kjedene Matkroken, Extra og Marked som har flest søndagsåpne butikker, fulgt av Prix, Mega og Obs.

Rema 1000 er ingen stor aktør på søndagsmarkedet. Kjeden har i dag 27 søndagsåpne butikker i Norge. Det er en liten økning fra for to år siden, opplyser Rebecca Ophus i Rema. De fleste av kjedens søndagsåpne butikker finner du i byer definert som typiske turiststeder.

Tror ikke på lovendring

Heller ikke i Bunnpris har de satset hardt på flere søndagsåpne butikker de siste par årene. Hele 100 av kjedens 254 butikker har riktignok søndagsåpent, enten fordi de ligger på turiststeder, at de er bygd med en egen søndagsavdeling, eller fordi de er under hundre kvadratmeter. Det er fire-fem færre enn et par år siden, opplyser Bunnpris-sjef Christian Lykke.

– Vi har ikke bygd så mange nye søndagsåpne butikker de siste par årene. Det er fordi det er så usikkert om det blir en lovendring, sier han til HK-Nytt.

Lykke tror imidlertid ikke at politikerne kommer til å endre loven som regulerer åpningstider på søndager. Og det synes han egentlig er ok.

– Forutsigbarhet er alltid greit. Vi har investert etter det lovverket som er. Og folket, eller kundene, vil ha det sånn, så da innretter vi oss. Blir det frislipp, må vi følge markedet. Men det er helt greit som det er, sier han.

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?

• HK-tillitsvalgte stoppet søndagsåpen sørlandsby

• Søndagsaktivist på nettet

Dette sier loven:

• Ho­ved­re­ge­len er at in­gen bu­tik­ker kan hol­de åpent på sønda­ger.

• Dis­se er un­n­tatt fra lo­ven:

– kios­ker og dag­lig­va­re­bu­tik­ker un­der 100 kvad­rat­me­ter

– ben­sins­tas­jo­ner un­der 150 kvad­rat­me­ter

– ut­salg som i det ve­sent­ligste sel­ger bloms­ter, plan­ter og ha­gear­tik­ler

– ut­salg på cam­pingp­las­ser i cam­ping­se­son­gen

– ut­salg på ty­pis­ke tu­rists­te­der godk­jent av Fyl­kes­man­nen

– salg fra ser­vings­s­ted

– salg ved auk­sjon

– salg av uts­til­te gjens­tan­der fra kunst­gal­le­ri­er

– salg fra tids­beg­ren­se­de uts­til­lin­ger og va­re­mes­ser i lo­ka­ler som nor­malt ik­ke blir brukt til salgs­virk­som­het

– ut­salgs­s­te­der som i det ve­sent­li­ge sel­ger lo­ka­le husf­lids- og su­ve­nir­va­rer

– taxf­ree-bu­tik­ker

– salg av va­rer fra pro­duks­jons­s­te­der til­ret­te­lagt for tu­ris­me

• Det er lov til å hol­de åpent de sis­te tre sønda­ge­ne før ju­laf­ten.

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

UTVALGSARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal foreslå nye regler for søndagsåpne butikker.

UTVALGSARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal foreslå nye regler for søndagsåpne butikker.

Martin Guttormsen Slørdal

Nye svar til høsten?

Søndagsutvalget kan komme med forslag til nye søndagsregler i desember.

I fjor opprettet regjeringen et eget utvalg som skal vurdere reglene for søndagsåpne butikker. HK-leder Trine Lise Sundnes er utvalgets eneste representant for arbeidstakerne. Etter planen skal utvalget legge fram sin rapport i desember.

Utvalget ble nedsatt etter en periode med mye uro rundt søndagsåpne butikker. Regjeringen ønsket å gi butikkene adgang til å holde åpent på søndager. Etter en høringsrunde som viste mye motstand mot forslaget, ble det skrinlagt. Så anmeldte Rema 1000 konkurrentene sine for å bryte loven ved å ha større salgsflater enn de tillatte hundre kvadratmeterne, og for å hente varer til kundene fra hovedbutikken. I protest åpnet Rema 1000 flere av butikkene sine på søndager, og skilte ut hundre kvadratmeter ved hjelp av enkle sperrebånd. Det vakte både oppsikt og forargelse. Det førte imidlertid til at dagligvarekjedene, bortsett fra Rema 1000, ble enige om felles kjøreregler for søndagsbutikker.

Disse sitter i søndagsutvalget

27.06.2017
10:53
28.06.2017 12:17

Dette sier loven:

• Ho­ved­re­ge­len er at in­gen bu­tik­ker kan hol­de åpent på sønda­ger.

• Dis­se er un­n­tatt fra lo­ven:

– kios­ker og dag­lig­va­re­bu­tik­ker un­der 100 kvad­rat­me­ter

– ben­sins­tas­jo­ner un­der 150 kvad­rat­me­ter

– ut­salg som i det ve­sent­ligste sel­ger bloms­ter, plan­ter og ha­gear­tik­ler

– ut­salg på cam­pingp­las­ser i cam­ping­se­son­gen

– ut­salg på ty­pis­ke tu­rists­te­der godk­jent av Fyl­kes­man­nen

– salg fra ser­vings­s­ted

– salg ved auk­sjon

– salg av uts­til­te gjens­tan­der fra kunst­gal­le­ri­er

– salg fra tids­beg­ren­se­de uts­til­lin­ger og va­re­mes­ser i lo­ka­ler som nor­malt ik­ke blir brukt til salgs­virk­som­het

– ut­salgs­s­te­der som i det ve­sent­li­ge sel­ger lo­ka­le husf­lids- og su­ve­nir­va­rer

– taxf­ree-bu­tik­ker

– salg av va­rer fra pro­duks­jons­s­te­der til­ret­te­lagt for tu­ris­me

• Det er lov til å hol­de åpent de sis­te tre sønda­ge­ne før ju­laf­ten.

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred