UTREDES: Kan Vinmonopolet få delta i en konkurranse om å drifte taxfree-butikkene? Det skal regjeringen utrede.

UTREDES: Kan Vinmonopolet få delta i en konkurranse om å drifte taxfree-butikkene? Det skal regjeringen utrede.

Ove Magnus Halkjær

Ingen avgjørelse om Vinmonopolet og taxfree-salg med det første:

Regjeringen vil utrede taxfree-ordning

Regjeringen vil utrede en ordning hvor Vinmonopolet kan delta i en anbudskonkurranse om å drifte taxfreesalget på flyplassene.
23.01.2019
12:48
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

Med en flertallsregjering på plass, er det deres vilje som vil skje. Det gjelder også i spørsmålet om hvem som skal drifte taxfree-salget på flyplassene.

I regjeringserklæringen står det følgende: «Regjeringen vil utrede en ordning hvor Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfree-salget på flyplassene.» Regjeringen vil vente på denne utredningen før de tar stilling til spørsmålet.

LES OGSÅ: HK kan få 17.600 nye medlemmer over natta

– Gjennomslag for Frp

Det betyr at forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol på flyplassene ikke vil få flertall i Stortinget når det skal behandles i februar. Før Kristelig Folkeparti trådte inn i regjeringen var partiet for en slik løsning, og det lå an til at forslaget ville få flertall. Forslaget ble opprinnelig reist av tre Senterparti-representanter. Både MDG, Rødt, SV og Sp er for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget, mens Arbeiderpartiet har et landsmøtevedtak om å vurdere det. Nå blir løsningen en annen, i alle fall foreløpig.

– Dette er et gjennomslag for FrP, ikke for KrF, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til HK-Nytt.

Kritisk til konkurranse

Toppe er en av dem som står bak forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget. Hun ser på enigheten mellom de fire regjeringspartiene om en utredning som et tilbakeslag i denne saken.

– Nå er det dette som blir fasiten i denne omgang, for regjeringen har flertall i Stortinget, sier hun.

Kjersti Toppe er kritisk til at det er en ordning hvor Vinmonopolet kan konkurrere om å drifte taxfree-salget som skal utredes. Toppe er usikker på om Vinmonopolet har anledning til delta i anbudskonkurranser overhodet.

– Vinmonopol-ordningen er skjør, vi har et unntak fra EØS-regelverket for å ha et vinmonopol i Norge, sier hun.

Privat eller offentlig?

I dag er det det delvis tyskeide selskapet Travel Retail Norway (TRN) som står for taxfree-salget på norske flyplasser. Avtalen mellom Avinor, som driver flyplassene, og TRN, går ut ved utgangen av 2022.

Opposisjonens begrunnelse for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget er blant annet at Vinmonopolet mister omsetning på bekostning av taxfree-salg, og at staten dermed går glipp av store avgiftsinntekter. Dessuten stilles det spørsmål ved hvorvidt det er en god idé å la et privat selskap tjene penger på dette. Forslagsstillerne mener også at det vil opprettholde Vinmonopolets legitimitet og rolle som et alkoholpolitisk virkemiddel om de også sto for sprit- og vinsalget på flyplassene.

Finansierer flyplassdrift

Leieinntektene Avinor får fra TRN brukes til å finansiere driften av flyplassene i Norge som selv ikke klarer å stå på egne økonomiske bein.

I den nye regjeringserklæringen står det at «en forutsetning for valg av løsning er at det ikke går ut over Avinors mulighet til å sikre grunnlaget for en desentralisert flyplasstruktur og de privatdrevne flyplassenes eksistens, eller bidra til å svekke grunnlaget for Vinmonopolet.»

Utredet saken i høst

Helse- og omsorgsdepartementet utredet i høst konsekvensene av å la Vinmonopolet overta taxfree-butikkene på flyplassene. Regjeringen konkluderte med at den fryktet at det vil føre til nedlegging av flyplasser. Utredningen fra departementet ble gjort etter vedtak i Stortinget, fremmet av opposisjonen. Men de var ikke fornøyd med det som ble lagt på bordet.

– Det virker noe lettvint. Dette er ikke den objektive og nøkterne utredningen som jeg hadde forventet. Konklusjonene virker forutinntatte. Mitt inntrykk er at utredningen er laget for å passe med det regjeringen mener, sa Toppe til HK-Nytt i desember.

HK-Nytt har tidligere skrevet flere artikler om denne saken:

Taxfree-avgjørelse i løpet av året

Vinmonopolet kan overta taxfree-salget

23.01.2019
12:48
10.04.2019 20:37