Banklovkommisjonens leder Erling Selvig la i dag fram et forslag til endringer i reglene for uførepensjon i private tjenestepensjoner. De skal tilpasses den nye uførepensjonen i folketrygden.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig la i dag fram et forslag til endringer i reglene for uførepensjon i private tjenestepensjoner. De skal tilpasses den nye uførepensjonen i folketrygden.

Martin Guttormsen Slørdal

Privat uførepensjon skal tilpasses folketrygden

Det skal fremdeles være opp til bedriftene å tilby uførepensjon.
04.12.2013
13:21
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Om lag halvparten av norske arbeidstakere i privat sektor har en uførepensjon som en en del av tjenestepensjonen sin. I dag la Banklovkommisjonen fram sitt forslag til hvordan denne uførepensjonen skal tilpasses den nye uføretrygden fra det offentlige som skal tre i kraft 1. januar 2015.

– Vi kan ikke kombinere dagens uføreordning i de private tjenestepensjonsordningene med den nye uføretryden i folketrygden. Da blir ytelsene for høye, sa Banklovkommisjonens leder Erling Selvig.

Fortsatt frivillig

Kommisjonen foreslår at det forsatt skal være opp til den enkelte bedrift å bestemme om de skal tilby sin ansatte en uførepensjon som en del av tjenestepensjonen.

– Da tar vi hensyn til variasjonene i bedriftenes økonomi, forklarte kommisjonens leder, Erling Selvig.

De bedriftene som tilbyr uførepensjon, kan fastsette at denne maksimalt skal utgjøre 10 prosent av den ansattes lønn for de som tjener inntil seks G (grunnbeløpet i folketrygden) i året, altså 511.000 kroner. Det gis mulighet for å gi et tillegg for de som tjener mellom 6 og 12 G i året for å kompensere for at folketrygden ikke beregner uførepensjon for lønn over 6 G. Bedriftene kan også utbetale barnetillegg til den private uførepensjonen.

Ingen opptjening av uførepensjon

Ifølge forslaget skal ny uførepensjon i tjenestepensjonene gis uavhengig av opptjening eller hvor lenge man har vært ansatt på arbeidsplassen. Det vil ikke være mulig å få med seg en fripolise på uføredelen av tjenestepensjonen. Kommisjonen foreslår likevel overgangsordninger for de som allerede har opptjent rett til uførepensjon i tidligere arbeidsforhold.

Samordner innføring

Banklovkommisjonens forslag skal sendes ut på høring allederede i morgen, lovet finansministeren på dagens pressekonferanse. Etter at høringsfristen på tre måneder har gått ut, tar departementet sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget slik at en ny lov kan tre i kraft samtiig med loven om ny uføretrygd i folketrygden.

04.12.2013
13:21
27.08.2015 20:00