Noen kan varsle, andre bør spørre

Jobber du i en bedrift uten tariffavtale, bør du spørre sjefen om lov før du blir med på den politiske streiken.
16.01.2015
16:01
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

LO, YS og Unio har varslet arbeidsgiverorganisasjonene om at deres tilsammen 1,5 millioner medlemmer går til politisk streik to timer onsdag 28. januar. Streiken er en protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet vil tillate flere midlertidige ansettelser og lengre arbeidsdager. Over hele landet vil det bli arrangert markeringer.

På bedrifter med tariffavtale må de tillitsvalgte melde fra til arbeidsgiveren om hvem av medlemmene som skal delta, så snart som mulig. Finnes det ikke en tillitsvalgt, må du varsle selv.

Risikerer trøbbel

Men hva om du er fagorganisert, men jobber i en bedrift som ikke har tariffavtale? Da har du ikke uten videre rett til å delta i streiken. Det mener Stein Evju, professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

– Det finnes ingen avklaring på dette i rettspraksis. Den rettslige basisen for politisk streik er knyttet til tariffavtalene. Å delta i en politisk streik er ikke tariffstridig og derfor heller ikke i strid med arbeidsavtalen til dem som er bundet av tariffavtale. Men når det ikke er en tariffavtale som regulerer arbeidsforholdet, risikerer du at deltakelse i en politisk streik blir sett på som et brudd på arbeidsavtalen din, forklarer han.

Uenige om uorganiserte

Hva med uorganiserte, kan de være med på streiken?

Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling, mener at de uorganiserte ansatte har rett til det så lenge de jobber i en bedrift med tariffavtale.

– Det er ikke noen grunn til at uorganiserte skal bli behandlet annerledes enn de organiserte. De fleste hovedavtaler bygger på et alminnelig prinsipp om at uorganiserte ikke skal forskjellsbehandles, sier han til HK-Nytt.

Det er ikke Stein Evju enig i.

– Her finnes det heller ingen rettspraksis, men uorganiserte, eller "utenforstående" som jeg velger å kalle dem, har ikke en tariffmessig forankring for å være med på en slik streik. De har bare rettigheter og plikter etter sin arbeidsavtale, framholder han.

– LO er uenig med deg i dette punktet.

– Det er ikke så overraskende, organisasjonene vil jo at en streik skal få størst mulig effekt, sier Evju.

Tryggest å være medlem

Sønsteli Johansen avviser imidlertid at dette er bakgrunnen for sitt standpunkt.

– Evju sier at for uorganiserte arbeidstakere kan arbeidsavtalen innebære begrensninger, men det er ikke vanlig å ha noen regulering av dette. Spørsmålet blir da hvordan den enkelte arbeidsavtale skal forstås, sier han.

LO-advokaten vet råd:

– Evju har rett når han sier at spørsmålet ikke har vært prøvd i rettspraksis. Det tryggeste er derfor å være organisert, da vil arbeidstaker også være vernet mot negative sanksjoner i etterkant, sier han.

Spør om lov

Å ikke ha rett til å delta i streiken, er ikke det samme som at du ikke kan delta. Men da bør du ha forberedt deg.

– Hvis du vil delta i den politiske streiken men ikke har rett til å være med, bør du spørre arbeidsgiveren om han har noen innvendinger mot det, råder Evju.

– Og hvis du får nei?

– Da bør du la være. Hvis du går likevel, risikerer du en reprimande. I verste fall kan en arbeidsgiver true med oppsigelse. I prinsippet vil det jo være snakk om ulovlig fravær. Jeg vil ikke anbefale det. Det vil være ordrenekt, og kan sette deg i en vanskelig situasjon, sier han.

Sønsteli Johansen oppfordrer uorganiserte som vil være med på streiken om å varsle arbeidsgiveren i god tid.

– Selv om de ikke er bundet av hovedavtalens regler om varsling, så må det antas at bestemmelsene om dette i hovedavtalen LO-NHO gjelder også her, sier han.

Lønn

Arbeidsgiveren har rett til å trekke deg i lønn under streiken, opplyser Stein Evju. Det er imidlertid ikke det samme som at arbeidsgiveren trekke deg i lønn.

16.01.2015
16:01
27.08.2015 20:00

Mest lest