HÅPER PÅ ENDRING: Jon Dydland er glad for forslaget om å innføre pensjon fra første tjente krone. Han håper flertallet på Stortinget stemmer for det.

HÅPER PÅ ENDRING: Jon Dydland er glad for forslaget om å innføre pensjon fra første tjente krone. Han håper flertallet på Stortinget stemmer for det.

Martin Guttormsen Slørdal

Jon har mange småjobber, får ingen tjenestepensjon

Jon Dydland frykter det blir trangt økonomisk når han en dag blir pensjonist. Nå håper 55-åringen at Stortinget endrer loven slik at han og andre får tjenestepensjon fra første krone uansett stillingsbrøk.
05.11.2018
09:57
05.11.2018 09:57

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Jon Dydland er regnskapsmedarbeider og jobber for mange ulike småbedrifter. Han bistår med å beregne moms, arbeidsgiveravgift og feriepenger, foretar skattetrekk, er bokfører, rådgiver og hjelper til med brevskriving.

– Jeg jobber for rundt 15 bedrifter totalt. Dette er bedrifter som selv ikke har ansatt egne regnskapsmedarbeidere. Jeg jobber litt for alle, omtrent tilsvarende full jobb, sier han.

Dydland har ikke eget firma, men er ansatt i de ulike småbedriftene i en liten stillingsbrøk, alle under 20 prosent. Og det er som kjent grensa for når en arbeidsgiver er pålagt å tilby tjenestepensjonsordning. Når han blir pensjonist, er det uten både tjenestepensjon og avtalefestet pensjon. Han må belage seg på å leve av folketrygdens ytelser.

LES OGSÅ: Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til del av stilling

– Urettferdig

– Jeg har innimellom tenkt at min situasjon er et spesialtilfelle, men samtidig ser jeg jo at det er flere med småjobber i mange andre bransjer også. Arbeidslivet er ikke som før da folk stort sett holdt seg til den samme jobben. Nå jobber folk litt her og der, og det må pensjonssystemet ta hensyn til, sier Dydland til HK-Nytt.

Han frykter det blir stramt økonomisk den dagen han skal bli pensjonist.

– Jeg er redd det ikke blir stort å leve av, selv om jeg har jobbet hele livet etter at jeg studerte på universitetet. Jeg synes ikke dette er rettferdig. Selv om jeg har flere småjobber, så jobber jeg jo like mye som andre, påpeker han.

Ber om endring

Jon Dydland har sjekket og funnet ut at han ikke kan gå av med pensjon før han fyller 65 år. Først da oppnår han minstepensjonskravet for å kunne begynne å ta ut pensjon i folketrygden. Hadde han hatt tjenestepensjon på toppen, hadde bildet sett annerledes ut. Dydland har fått med seg at SV og Arbeiderpartiet har foreslått å endre loven slik at alle de såkalte hullene i tjenestepensjonsvilkårene blir tettet. Han har en bønn til stortingspolitikerne:

– Sørg for at det blir opptjening av tjenestepensjon fra første krone.

Støre: Hullene må tettes

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er en av dem som har fremmet dette forslaget i Stortinget. Han har full forståelse for at Jon Dydland synes det er urettferdig at han ikke kvalifiserer til tjenestepensjon.

– Han leverer et ærlig arbeid i full tid, men fordelt på ulike jobber. Da er det urimelig at han skal rammes av regelverket, sier Støre til HK-Nytt.

Ap-lederen er opptatt av at hullene i tjenestepensjonssystemet må tettes, og det er ifølge ham særlig viktig å sikre opptjening fra første krone.

– Veldig mange av oss har pensjon fra første krone, men det er rundt en million som ikke har det. Og det kan vi gjøre noe med. Høyresiden møter det med motargumenter som at det ikke hører hjemme i politikken, og at det blir for dyrt. Jeg mener at vi i Norge er i stand til å finne løsninger som passer for utsatte bedrifter og være pragmatiske på det. Men vi må ta tak i dette fordi reglene slår urettferdig ut. Pensjon er utsatt lønn. Når du er med og bidrar i arbeidslivet, skal du få en trygg pensjon i den andre enden, sier Støre.

Artikkelen fortsetter under bildet.

URETTFERDIG: AP-leder Jonas Gahr Støre mener det er urettferdig at en million ansatte ikke har rett til tjenestepensjon fra første krone.

URETTFERDIG: AP-leder Jonas Gahr Støre mener det er urettferdig at en million ansatte ikke har rett til tjenestepensjon fra første krone.

Martin Guttormsen Slørdal

Søker jobber

Behandlingen av stortingsforlaget fra Støre og de andre representantene er utsatt til over nyttår.

Mens Jon Dydland venter spent på det han håper vil resultere i bedre vilkår for tjenestepensjoner i privat sektor, ser han etter en jobb som ville gi mer uttelling når han skal bli pensjonist.

– Jeg søker på andre jobber nå, særlig ulike regnskapsjobber i byråer. Det ville vært mye mer lønnsomt å ha en fast, større stilling et sted, en stilling over 20 prosent. Så kunne jeg heller hatt de andre jobbene i tillegg, sier han.

LES OGSÅ: Charlott taper 2.000 kroner i pensjon hvert år

05.11.2018
09:57
05.11.2018 09:57