JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UKJENT: Verken Lars Bekkedal eller Veronica Lundberg, HK-tillitsvalgte i Storcash, var klar over at de får pensjon fra første krone. Det var gode nyheter, synes de.

UKJENT: Verken Lars Bekkedal eller Veronica Lundberg, HK-tillitsvalgte i Storcash, var klar over at de får pensjon fra første krone. Det var gode nyheter, synes de.

Martin Guttormsen Slørdal

I disse butikkjedene får de ansatte pensjon fra første krone

Lars Bekkedal og Veronica Lundberg er blant de få ansatte i varehandelen som tjener opp pensjon av hver krone de har i lønn.
26.03.2019
13:17
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

Er det et lager eller er det en butikk? Det kan man bli litt usikker på mellom lagerreolene på Storcash på Brobekk i Oslo. Det er i alle fall åpent for kunder, om ikke for alle. Storcash selger storhusholdnings­varer til butikker, kiosker, gatekjøkken, foreninger og lag, til grossistpriser. Her jobber 50 ansatte, de fleste fyller varer i hyllene, noen jobber i kassene. Veronica Lundberg og Lars Bekkedal er HK-medlemmer og tillitsvalgte. Litt beskjemmet må de innrømme at de ikke visste at de hadde pensjon fra første krone, en ordning fagbevegelsen jobber for å lovfeste.

– Det er veldig bra. Selv om jeg ikke visste det, er jeg ikke veldig overrasket. Norgesgruppen er en seriøs arbeidsgiver, sier Bekkedal.

LES OGSÅ: HKs Ingunn Gjerstad er ny leder i LO i Oslo

Mer enn lovens minstekrav

De ansatte i bedrifter eid av Norgesgruppen har altså en bedre tjenestepensjonsordning enn minstekravet i loven. De tjener nemlig opp pensjon av hver krone de har i lønn, også den første såkalte G-en, altså grunnbeløpet i folketrygden, som nå tilsvarer 96.883 kroner. At alle skal ha rett til dette er et av pensjonskravene HK og resten av fagbevegelsen har jobbet for i lang tid.

Konsernet innfrir imidlertid ikke de andre pensjonskravene fagbevegelsen har vært opptatt av; nemlig tjenestepensjon til ansatte under 20 år, til de som jobber mindre enn 20 prosent stilling, og til ansatte med stillinger med kortere varighet enn ett år. Det siste punktet har imidlertid regjeringen varslet at de vil lovfeste.

Norgesgruppen betaler også inn 3 prosent av de ansattes lønn til tjenestepensjonsordningen, 1 prosent mer enn det loven pålegger dem.

Gjelder 23.000 ansatte

Denne pensjonsordningen gjelder de 23.000 ansatte i Norgesgruppens egeneide butikker i dagligvarekjedene Meny, Kiwi, Spar, Joker og Nærbutikken, kioskkjedene Deli de Luca og Mix, i tillegg til de ansatte i grossistbedriftene Asko og Unil, restaurantansatte i Jafs, og altså de ansatte i Storcash på Brobekk i Oslo. Ordningen ble innført i 2016, da Norgesgruppen skulle samkjøre flere ulike pensjonsordninger i forbindelse med en endring i folketrygden. Det opplyser Dina R. Thune, personal­direktør i Norgesgruppen.

– Da valgte vi å gjøre dette for å fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi er avhengig av at folk trives, og at vi får tak i dyktige folk som har lyst til å jobbe hos oss. Norgesgruppen er opptatt av å være en god arbeidsgiver, sier hun.

Det er 18.000 ansatte i bedrifter som er tilknyttet konsernet men som er drevet av franchisetakere, eller kjøpmannseide butikker, som Norgesgruppen kaller dem. Noen har tilsvarende pensjonsordning, andre har ikke, opplyser Thune.

• MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

Må lovfestes

Bjørn Mietinen, nestleder i HK, er fornøyd med at de ansatte i Norgesgruppen har fått pensjon fra første krone.

– Det er veldig bra. Dette viser at vi har fornuftige og gode arbeidsgivere her i landet, sier han.

Mietinen kjenner ikke til andre bedrifter i varehandelen som har pensjon fra første krone.

– For å få et system som funker for alle må dette lovfestes. Alle må få dette, sier han.

Lite kjent ordning

Personaldirektør Thune håper de ansatte setter pris på pensjonsordningen, men er slett ikke sikker på om alle kjenner til at de har en bedre pensjonsordning enn det loven tilsier.

– Vi vet at mange ikke har logget seg inn på sin side hos forsikringsselskapet, det er det altfor få som gjør. Vi har en informasjonsutfordring med å vise fram pensjonsordningen. Det ligger også informasjon om dette på intranettet vårt, men det har ikke vekket den helt store interessen, sier hun.

Norgesgruppen har riktignok arrangert enkelte informasjonsmøter på noen arbeidsplasser. Da har tilbakemeldingene fra de ansatte vært positive, framholder Thune.

Klubbleder Veronica Lundberg på Storcash erkjenner glatt at hun kan lite om pensjon, også om sin egen pensjonsordning.

– Jeg har egentlig ikke tenkt noe over det. Det er ikke noe tema på jobben heller, sier 36-åringen.

Pensjon er heller ikke klubbstyremedlem Lars Bekkedals spesialfelt.

– Jeg synes det er vanskelig med pensjon, det endrer seg jo stadig vekk. Men vi som er over 50 år her på huset har bedt om et informasjonsmøte, sier han.

Økte pensjonsutgifter

Hvor mye ekstra koster dette Norgesgruppen? Thune vil ikke ut med totalsummen, men sier at ordningen med pensjon også for den første G-en av de ansattes lønn pluss endringen fra 2 til 3 prosent av lønna i tjenestepensjon, økte Norgesgruppens utgifter til pensjon med 90 prosent, gitt en årslønn på 450.000 kroner.

Konsernet innbetaler ikke tjenestepensjon for de under 20 år, ansatte med mindre enn 20 prosent stilling og ansatte med arbeidsforhold med kortere varighet enn ett år.

– Det har vi ikke vurdert ennå, her forholder vi oss til loven, sier Dina R. Thune til HK-Nytt.

For de ansatte vil pensjonsordningen ha en del å si. HK-Nytt har tidligere fått beregnet at en ansatt som tjener 396.000 kroner i året og ikke får beregnet pensjon for den første G-en av lønna si, altså 96.883, taper nesten 2.000 kroner i året på det.

LES OGSÅ: Charlott taper 2.000 kroner i pensjon hvert år

I celebert selskap

Bare en av fire arbeidstakere i privat sektor, 26 prosent, tjener opp pensjon fra første krone slik de ansatte gjør i Norgesgruppen, ifølge Finans Norge. Én million arbeidstakere i samme sektor får ikke det. Langt flere tjener opp pensjon for mer enn 2 prosent av lønna, som er lovens minstekrav. Det gjelder tre av fire arbeidstakere i privat sektor, 73 prosent. Finans Norge har ikke brutt tallene sine ned på bransjer. Det har imidlertid Storebrand, som er en stor aktør i tjenestepensjonsmarkedet. I 2015 var den gjennomsnittlige spareprosenten blant butikker 2 prosent. 7 prosent sparte pensjon fra første krone. Butikker var den bransjen med de dårligste pensjonsvilkårene i privat sektor. I dag er tallene noe annerledes; gjennomsnittlig sparer Storebrands kunder blant butikkene 3 prosent av lønna til pensjon, mens 11 prosent sparer fra første krone.

LO peker på at det er en klar sammenheng mellom lønn og pensjon.

– Høytlønte har oftere pensjon fra første krone og en høyere sparesats enn 2 prosent. Det er de med de laveste lønningene som har de dårligste pensjonsbetingelsene, sier Ellen Bakken, spesialrådgiver i LO.

• FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Pensjon fra første krone

Kravet om pensjon fra første krone dreier seg om opptjening i tjenestepensjonsordningene (OTP):

• Pensjonsopptjening av all lønn, inkludert de første 96.883 kronene (1 G).

• Pensjonsopptjening for arbeidstakere under 20 år.

• Pensjonsopptjening for arbeidstakere med mindre enn 20 prosent stilling.

• Pensjonsopptjening for arbeidsforhold som varer kortere enn ett år.

Dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

• Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.

• Den forplikter alle arbeidsgivere til å etab­lere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

• Obligatorisk tjenestepensjon gjelder alle over 20 år og alle som har en stilling på mer enn 20 prosent.

• Bedriften er forpliktet til å betale et innskudd på minst 2 prosent av lønna, for lønn mellom 1 G og 12 G. G står for folketrygdens grunnbeløp, som i 2019 er 96.883 kroner.

• I folketrygden tjener du pensjon fra første krone.

Fagbevegelsen vil ha det inn i loven

LO vil lovfeste opptjening av tjenestepensjon fra første krone. Det er det ikke flertall for i Stortinget.

8. november i fjor arrangerte LO en demonstrasjon for å lovfeste pensjon fra første krone. Arbeiderpartiet og SV forslo dette i Stortinget, men det ble stemt ned i februar. Spørsmålet skal i stedet vurderes av et partsammensatt utvalg. HK-leder Trine Lise Sundnes er ikke imponert over det vedtaket.

– Å innføre pensjon fra første krone er ikke store utgifter for arbeidsgiverne, men betyr veldig mye for den enkelte. Dette er rett og slett smålig, sier hun.

Ifølge Eystein Gjelsvik, pensjonsekspert i LO, vil det koste arbeidsgiverne 2.000 kroner i året per ansatt å innfri kravet om pensjon på all lønn. Det er forutsatt en pensjonsinnbetaling på 2 prosent av lønna.

– Det er det som er kravet. Vil arbeidsgiverne betale inn mer enn to prosent, er det fint, sier han til HK-Nytt.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er imidlertid ikke interessert i en lovfesting av pensjon fra første krone.

«Selv om noen har pensjon fra første krone i dag, så vil en innføring medføre en stor kostnadsøkning for veldig mange som ikke har det. Det kan for en del virksomheter medføre en stor utfordring, særlig for de minste og de med lavest marginer fra før. Store deler av handels- og tjenestenæringene er inne i en periode med store omstillingsbehov, og da kan ytterligere kostnader by på store problemer. Dette kan særlig ramme småbedrifter som er viktige arbeidsplasser i distriktene, hardt. Dessuten kan det gå utover deltakelsen i frivillig arbeid når alle stillingsbrøker skal inngå i pensjonsordningen, så denne siden av forslaget virker lite gjennomtenkt», skriver Bård Westbye, leder i Virkes tariffavdeling i en e-post til HK-Nytt.

26.03.2019
13:17
10.04.2019 20:37

Pensjon fra første krone

Kravet om pensjon fra første krone dreier seg om opptjening i tjenestepensjonsordningene (OTP):

• Pensjonsopptjening av all lønn, inkludert de første 96.883 kronene (1 G).

• Pensjonsopptjening for arbeidstakere under 20 år.

• Pensjonsopptjening for arbeidstakere med mindre enn 20 prosent stilling.

• Pensjonsopptjening for arbeidsforhold som varer kortere enn ett år.

Dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

• Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.

• Den forplikter alle arbeidsgivere til å etab­lere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

• Obligatorisk tjenestepensjon gjelder alle over 20 år og alle som har en stilling på mer enn 20 prosent.

• Bedriften er forpliktet til å betale et innskudd på minst 2 prosent av lønna, for lønn mellom 1 G og 12 G. G står for folketrygdens grunnbeløp, som i 2019 er 96.883 kroner.

• I folketrygden tjener du pensjon fra første krone.