LENGER ÅPNINGSTID? Regjeringen vil, ifølge sin politiske plattform, både øke tilgangen på alkohol og videreføre dagens alkoholpolitikk. Selvmotsigende, mener HK.

LENGER ÅPNINGSTID? Regjeringen vil, ifølge sin politiske plattform, både øke tilgangen på alkohol og videreføre dagens alkoholpolitikk. Selvmotsigende, mener HK.

Erlend Angelo

HK-leder Sundnes: Nye åpningstider på Vinmonopolet må forhandles

Regjeringen ønsker at polet skal holde åpent en time lenger på lørdager. Trine Lise Sundnes minner om at det må forhandles med de ansatte og at det kan koste.
24.01.2019
09:36
10.04.2019 20:37

eva.ler.nilsen@lomedia.no

HK-leder Trine Lise Sundnes har merket seg at den nye Solberg-regjeringen i sin politiske plattform vil «flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokka 10-16». I dag er polutsalgene åpne til klokka 15.00 på lørdager.

Sundnes synes denne detaljstyringen er underlig.

– Ett sted i regjeringsplattformen skriver partiene at de skal unngå detaljstyring, og så er de nede på timenivå i ett konkret selskap, påpeker hun.

LES OGSÅ: Regjeringen vil utrede taxfree-ordning

De ansatte må med

Sundnes sier at selv om regjeringen utvider åpningstidene, så er det et neste skritt; nemlig forhandlinger med de ansatte.

– Regjeringen kan lett endre åpningstidene i loven, de er jo en flertallsregjering. Men deretter må polet forhandle med de ansatte, gjennom de tillitsvalgte. De har sine arbeidstider nedfelt i tariffavtalen, så om dette skal endres vil det koste, påpeker HK-lederen.

Hva vil de?

Trine Lise Sundnes synes også utvidet åpningstid på polet rimer dårlig med regjeringens øvrige formuleringer om alkoholpolitikk.

I den såkalte Granavolden-plattformen heter det at regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk: Vinmonopol-ordningen, regulerte salgs- og skjenketider, de vil ikke øke dagens taxfreekvote, samt legge fram en nasjonal alkoholstrategi. De påpeker videre at de i samarbeid med både idretten og arbeidslivets parter skal øke bevisstheten om verdien av alkoholfrie arenaer.

– Da er det etter mitt skjønn et rart fokus å skulle øke tilgangen på sprit med en time på lørdager, sier Sundnes til HK-Nytt.

Selvmotsigelser

HK-lederen mener regjeringens ønske om utvidelse av åpningstidene på Vinmonopolet, samtidig som de ikke skal detaljstyre, er et godt eksempel på at regjeringsplattformen inneholder mange selvmotsigelser.

– Det står mye fint i Granavolden-plattformen, men regjeringspartiene snakker også imot seg selv enkelte steder.

– Den nye regjeringen understreker viktigheten av et organisert arbeidsliv, men samtidig gjentar de fra Jeløya-plattformen at de anerkjenner de som velger å være uorganisert. Dette henger ikke helt sammen. De skriver også at de støtter opp under kraften i fellesskapene som dannes på arbeidsplasser, men de nevner ikke partssamarbeid med et ord, påpeker hun.

MER OM ÅPNINGSTIDER PÅ POLET:

HK sier nei til lengre åpningstider i Vinmonopolet

I år kan du kjøpe champis på nyttårsaften

24.01.2019
09:36
10.04.2019 20:37