NEGATIVE: Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, tror motstanden mot søndagsåpne butikker er større i kommunene enn før valget.

NEGATIVE: Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, tror motstanden mot søndagsåpne butikker er større i kommunene enn før valget.

Svein-Yngve Madssen

HK-leder: – Nå må regjeringen droppe søndagsåpne butikker

Høyre og Fremskrittspartiet har fått svi for forslaget sitt i kommunevalget, mener forbundsleder Trine Lise Sundnes.
17.09.2015
15:25
18.09.2015 12:40

lene.svenning@lomedia.no

Regjeringens forslag om at butikkene skal få holde åpent på søndager var en het potet under valgkampen. Det fikk også følger for valgresultatet, hevder HK-leder Trine Lise Sundnes.

– Dette var en av de tre store sakene, ved siden av flyktningkrisen og kommunesammenslåinger. At Høyre og Fremskrittspartiet gikk tilbake er et resultat av at denne næringen er så stor. Hele 360.000 mennesker jobber i næringa – det er mange velgere. Rammevilkårene for varehandelen er viktig for mange, sier hun til HK-Nytt.

Tror motstanden er større enn før

Handel og Kontor har holdt oversikt over hva partiene i kommunene har ment om søndagsåpne butikker, gjennom nettsiden sondagsalliansen.no. HK skal gjøre en ny gjennomgang av hva de nye kommunestyrene mener om saken. Uten å ha talt opp, tror Sundnes at motstanden er enda større lokalt enn før valget.

– Høyre og Fremskrittspartiet har forregnet seg og bomma i denne saken. Det er ingen igjen som roper på søndagsåpne butikker. Regjeringen gjør klokt i å droppe forslaget, sier Sundnes.

Feil av Høyre

Også Høyres Arve Kambe, leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget er kritisk til regjeringens forslag.

– Det var en feil av oss å gå inn for søndagsåpne butikker. Alle som har stått på stand utenfor Ring 3 i Oslo har fått høre det nå i valgkampen. Jeg tror bare det er de som har stått på Karl Johansgate som fortsatt er åpne for dette, sier han til VG.

Han tror søndagsåpne butikker og skepsis til kommunesammenslåinger bidro negativt for Høyres del i små og halvstore kommuner.

– Vanskelig å kommunisere

Kambes analyse deles av Jo Inge Hesjevik, leder i Finnmark Høyre.

– Jeg ser at søndagsåpent er en sak det har vært knyttet mye følelser til, og som har vært vanskelig å kommunisere ut, sier han til Vårt Land.

Hesjevik forteller til avisa at han har brukt mye krefter på å forklare viktigheten av søndagssaken.

Usikkert

Venstre-leder Trine Skei Grande går heller ikke inn for regjeringens forslag til søndagsåpne butikker. I sommer foreslo hun en mindre endring, nemlig at kommunene selv skal få bestemme om de vil definere seg som en turistkommune, og på det viset la kommunene avgjøre om butikkene får holde åpent sju dager i uka. Regjeringa er avhengig av støtte fra Venstre i denne saken.

Det hersker imidlertid fortsatt usikkerhet om hva regjeringen vil foreta seg. Om lag 7.000 personer, bedrifter og kommuner svarte på regjeringen høringsrunde. Det store flertallet var negative til forslaget.

HK-sak i valgkampen

Sundnes er veldig godt fornøyd med HK-medlemmenes innsats i valgkampen. Mange tillitsvalgte har reist rundt på arbeidsplasser for å oppmuntre medlemmene til å bruke stemmeretten, og til å fortelle om de ulike partienes holdning til søndagsåpne butikker.

En del HK-medlemmer har også blitt valgt inn i kommunestyrer og fylkesting, opplyser Sundnes.

17.09.2015
15:25
18.09.2015 12:40