ÅPENT LENGE NOK: HK frykter negative konsekvender for folkehelsa om polutsalgene får holde åpent lenger enn i dag.

ÅPENT LENGE NOK: HK frykter negative konsekvender for folkehelsa om polutsalgene får holde åpent lenger enn i dag.

Martin Guttormsen Slørdal

HK sier nei til lengre åpningstider på polet

Ni organisasjoner sier nei til at Vinmonopolet kan holde åpent til klokka 16 på lørdager. HK er en av dem.
17.09.2019
12:44
18.09.2019 08:48

ina.pettersen.jevne@lomedia.no

Regjeringen ønsker å flytte rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager til klokken 10.00 til 16.00., mot dagens 08.30 til 15.00. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag om endringer i alkoholloven knyttet til Vinmonopolets åpningstider på høring. Høringsfristen var sist fredag, og det har kommet inn 37 høringssvar.

Ifølge HK har omtrent ett av ti Vinmonopol åpent fra klokka 09.00 - 15.00 i dag, mens de resterende har åpent fra 10.00 til 15.00. For de fleste polutsalgene vil forslaget derfor føre til én time lengre åpningstid på lørdager enn i dag.

LESTE DU DENNE? Butikkansatte på Østlandet har samlet seg om fire tariffkrav

Skal ikke pushe alkohol

HK er en av instansene som har sendt inn høringssvar, og i svaret støtter de å flytte åpningstidsrammen fra klokka 08.30 til 10.00, men fraråder å utvide fra klokka 15.00 til 16.00.

Forbundet argumenterer med at Vinmonopolets rolle er å sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte og å begrense skadevirkningene gjennom ansvarlig salg og redusert tilgjengelighet. HK tror at forslaget vil føre til at flere utsalg har lengre åpningstider på lørdager, som betyr flere timer og økt tilgjengelighet til alkohol. Det mener HK kan svekke Vinmonopolets samfunnsoppdrag.

– Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Vinmonopolet skal ikke pushe alkohol, og derfor burde det ikke være nødvendig å ha lenger åpent enn det er i dag, sier Christopher Beckham, nestleder i HK.

– Har den ene timen så mye å si?

– Å utvide med en time er feil vei å gå, og vi mener det er første skritt i en annen retning. Vi er redde for at regjeringen skal se bort fra Vinmonopolets samfunnsoppdrag, sier han.

Håper KrF snur

I høringsforslaget poengterer HK også at det kan oppstå utfordringer med EØS-avtalen dersom åpningstidene legges for nært opp til varehandelens normale åpningstider. EØS- avtalen forutsetter at Vinmonopolet opprettholder sitt særpreg gjennom sitt helsepolitiske samfunnsansvar.

– Vi har et unntak fra EØS-avtalen fordi Vinmonopolet er et helsepolitisk virkemiddel. Med en gang Vinmonopolet skal få lengre og lengre åpningstider, blir det et spørsmål om vi trenger et vinmonopol, sier Beckham.

Han legger til at en eventuell utvidelse av Vinmonopolets åpningstider kommer i tillegg til blant annet økt taxfreekvote. Til sammen kan dette føre til store endringer.

– Da blir det et spørsmål om alkoholpolitikken fortsatt skal være et viktig helsetiltak. Det synes jeg den skal være, sier Beckham.

Han håper derfor at KrF snur i denne saken, og at partiet heller vil sette helsepolitikken foran utvidede åpningstider.

– Nå har vi jo en flertallsregjering, så om ikke KrF snur vil forslaget gå gjennom, sier Beckham.

Tariffavtalen må følges

I høringsforslaget presiserer HK at dersom forslaget blir vedtatt, må arbeidstakerrettighetene blir ivaretatt. Skal arbeidstidene endres, må Vinmonopolet følge tariffavtalen. Dessuten har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet arbeidstid, framfor at det ansette nye medarbeidere, påpeker forbundet.

Støtte fra rusfeltet

I de 37 høringssvarene som har kommet inn er det ni instanser, inkludert HK, som fraråder å utvide åpningstiden fra 15.00 til 16.00 på lørdager. De fleste av dem er organisasjoner som arbeider med rusforebygging. Det gjelder blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan og Forbundet mot rusgift. Alle disse påpeker at forskyvningen av åpningstidene i realiteten vil være å utvide med en time på lørdager, siden de fleste Vinmonopolene åpner klokken 10.00 i dag. De påpeker også at dette føyer seg inn i rekken av flere små tiltak som samlet sett vil kunne gi en økning i det totale alkoholkonsumet.

Tolv instanser støtter regjeringens forslag. Ytterligere åtte instanser har sendt inn svar uten merknad, mens resterende åtte ikke nevner Vinmonopolets åpningstider og kun svarer på et av de andre temaene i høringen.

Aldersgrenser og sosial kontroll

Blant de som støtter regjeringens forslag er arbeidsgiverforeningen Spekter og Vin- og brennevinleverandørenes forening. Sistnevnte påpeker blant annet at vi uansett har aldersgrenser og sosial kontroll som regulerer hvem som skal få kjøpe alkohol, og at det derfor er lite logisk og forbrukervennlig at åpningstidene skal være strengere på Vinmonopolet enn i dagligvarehandelen.

Spekter er opptatt av at Vinmonopolets tilbud skal oppfattes som ansvarlig, attraktivt og tilgjengelig, og mener at dette er viktig for Vinmonopolets oppslutning i befolkningen. Spekter påpeker også at det er viktig at Vinmonopolet selv får vurdere hvilke åpningstider butikkene skal ha innenfor den ytre tidsrammen loven setter.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at de nå starter arbeidet med å oppsummere høringssvarene. Det er for tidlig å si noe om når en eventuell lovendring vil kunne tre i kraft.

LES OGSÅ: Regjeringen vil holde polet åpent lenger på lørdager

LES OGSÅ: HK-leder Sundnes: Nye åpningstider på Vinmonopolet må forhandles

17.09.2019
12:44
18.09.2019 08:48