MISBRUK: HK mener mangel arbeidsgivere urettmessig fratar en del arbeidstakere rett til overtidsbetaling.

MISBRUK: HK mener mangel arbeidsgivere urettmessig fratar en del arbeidstakere rett til overtidsbetaling.

iStockphoto

Arbeidstidsutvalget:

HK frykter flere mister overtidsbetaling

Forbundet sier nei til forslaget om å innføre kategorien «delvis uavhengig stilling».
16.06.2016
14:20
20.06.2016 13:19

lene.svenning@lomedia.no

I januar la det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget fram sin rapport. Den inneholdt fem forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Ett av dem var å innføre en ny stillingskategori, kalt «delvis uavhengig stilling». Den skal ligne på de eksisterende kategoriene «ledende stilling» og «særlig uavhengig stilling», men det skal ikke være så strenge krav til å plassere ansatte i denne nye kategorien. I likhet med arbeidstakere i ledende stilling og særlig uavhengig stilling, skal arbeidstakerne med delvis uavhengig stilling selv bestemme over sin egen arbeidstid – og ikke få overtidsbetaling.

Et mindretall i utvalget gikk imot forslaget.

Les også: Flere uten overtidsbetaling

Misbruk av bestemmelsene

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslagene fra utvalget ut på høring. Høringsfristen er 1. juli. Handel og Kontor er ikke en egen høringsinstans i denne saken, men har sendt sitt svar til LO, som er det. I HKs brev til LO framkommer det at forbundet slett ikke er begeistret for dette forslaget fra arbeidstidsutvalget. En slik ny stillingskategori vil ikke løse dagens problemer, mener HK.

Forbundet viser til at de har en del medlemmer som jobber som assisterende butikksjefer og avdelingsledere og som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, men som i realiteten ikke har selvstendige stillinger og som ikke bestemmer over sin egen arbeidstid, men står på vaktlista. «Det er et omfattende misbruk av denne bestemmelsen, og konsekvensen er at mange ansatte arbeider altfor mye og heller ikke får godtgjørelse for dette arbeidet», skriver HK i sitt svar til LO. Forbundet viser til flere butikkjeder som har blitt pålagt å gi butikksjefer overtidsbetaling fordi de ikke oppfyller kravene til verken ledende eller særlig uavhengig stilling. Det gjelder smykkebutikken Glitter, Nille, Plantasjen og Christiania Glasmagasin, alle saker som tidligere er omtalt i HK-Nytt.

Positiv til veileder

Arbeidstidsutvalget foreslår at det skal utarbeides en veileder om dagens unntaksbestemmelser. Det støtter HK.

LO konkluderer på samme vis i sin høringsuttalelse etter å ha hørt hva blant andre HK mener om forslagene. LO mener dagens unntaksbestemmelser for ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling skal videreføres, men mener at kriteriene for å tilhøre disse må tydeliggjøres i loven. Forslaget om å innføre en tredje kategori avvises. LO er også positiv til at det utarbeides en veileder.

Les også: LO angriper forslag til nye arbeidstider: Skadevirkninger på helsa blir bagatellisert

16.06.2016
14:20
20.06.2016 13:19