VÆR SÅ GOD: Leder av ekspertutvalget, Idar Kreutzer, fikk torsdag overlevert veikartet for grønn handel av Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen og LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

VÆR SÅ GOD: Leder av ekspertutvalget, Idar Kreutzer, fikk torsdag overlevert veikartet for grønn handel av Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen og LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Ole Palmstrøm

Veikart for grønn handel:

Handelen melder seg på i miljøkampen

Handelsnæringen vil bidra i arbeidet med det grønne skiftet fram mot 2050.
30.09.2016
13:39
30.09.2016 13:39

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Torsdag fikk lederen av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Idar Kreutzer, overlevert bidraget fra en samlet handelsnæring. I et såkalt veikart for grønn handel skisserer de hva som må gjøres for å nå klimamålene som er satt for både 2030 og 2050.

Mange bak veikartet

– Dette er en stor sektor, det er 370.000 sysselsatte i handelen. Vi er klare til å ta vår del av ansvaret for å nå de klimamålene som er satt. Det vi leverer er et viktig skritt på veien mot målet om et lavutslippssamfunn, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Det er LO og arbeidsgiverforeningen Virke som står bak arbeidet med veikartet. Med seg har de også Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet og bedriftene Coop, Ikea, St1, H&M og Norgesgruppen.

– Det er helt nødvendig å ha med handelsnæringen for å komme videre med dette arbeidet. Nå skal vi spre de gode eksemplene fra vår bransje og vise at det går an å gjøre en innsats, ikke bare for de store, men også for de små og mellomstore handelsbedriftene, sier Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Mer gjenbruk og mindre transport

I veikartet peker næringen på hva de selv kan gjøre for å bidra til det grønne skiftet: De vil samarbeide med produsenter om høyere miljøstandarder på varene, de vil ha flere merkeordninger, finne mer miljøvennlig logistikk og transport, forhindre dumping av priser og kasting av mat og andre produkter, miljøsertifisere egne bedrifter og stille krav til utleiere av lokaler. De ser også for seg å jobbe fram nye forretningsmodeller rundt leasing og leie, gjenbruk og reparasjon.

SPENNENDE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener grønn handel vil gi nytt og meningsfyllt innhold i butikkjobbene.

SPENNENDE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener grønn handel vil gi nytt og meningsfyllt innhold i butikkjobbene.

Ole Palmstrøm

HK-leder Trine Lise Sundnes understreker at handelsnæringen er et viktig ledd mellom produsent og konsument.

– Med et stort og viktig miljøengasjement i handelen gis de ansatte også mulighet til en jobb med ny mening. HK-medlemmene synes det er spennende å være med på å påvirke kundene til å gjøre kloke og miljøvennlige valg. Veikartet er en god anledning for medlemmene til å snakke med sjefene sine om å skape jobber med mening og å nå bærekraftmålene, sier hun.

Viktige bidrag

Idar Kreutzer, som leder regjeringens ekspertutvalg, er svært glad for bidraget fra handelsnæringen.

– Handelen er viktig i dette arbeidet. Transport er den største utfordringen og handelen er den største transportbrukeren, sier Kreutzer.

VIKTIG: Idar Kreutzer takker for innspillet fra handelsnæringen og mener det vil bli viktig i sluttrapporten som regjeringen skal få i slutten av oktober.

VIKTIG: Idar Kreutzer takker for innspillet fra handelsnæringen og mener det vil bli viktig i sluttrapporten som regjeringen skal få i slutten av oktober.

Ole Palmstrøm

Han forteller at utvalget skal overlevere sin sluttrapport til regjeringen den 28. oktober. Veikartet for grønn handel et ett av elleve veikart fra ulike næringer.

– Alle er viktige for sluttproduktet. Vi skal nå ambisiøse mål innen 2030 på vei mot lavutslippssamfunnet i 2050. Vår rapport skal bidra til ny politikk på området, der miljø, sysselsetting og verdiskapning skal virke sammen, sier han.

Veikart for grønn handel

• Er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for det de kaller grønn konkurransekraft fram mot 2050.

• Er overlevert regjeringens ekspertutvalg, som 28. oktober skal levere sin samlede rapport til statsministeren.

• Er utarbeidet av LO, Virke, HK, Transportarbeiderforbundet, Norgesgruppen, Ikea, HM, St1 og Coop.

30.09.2016
13:39
30.09.2016 13:39

Veikart for grønn handel

• Er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for det de kaller grønn konkurransekraft fram mot 2050.

• Er overlevert regjeringens ekspertutvalg, som 28. oktober skal levere sin samlede rapport til statsministeren.

• Er utarbeidet av LO, Virke, HK, Transportarbeiderforbundet, Norgesgruppen, Ikea, HM, St1 og Coop.

Mest lest