HK-leder Trine Lise Sundnes (t.h) og Virke-direktør Vibeke Hammer Madssen går sammen med Coop mot søndagsåpne butikker.

HK-leder Trine Lise Sundnes (t.h) og Virke-direktør Vibeke Hammer Madssen går sammen med Coop mot søndagsåpne butikker.

Terje Pedersen, ANB

Går til felles kamp

Virke, Handel og Kontor og Coop går til felles kamp mot søndagsåpne butikker gjennom et nyopprettet samarbeidsutvalg.
16.10.2013
08:31
27.08.2015 20:00

De tre store og ulike partene i arbeidslivet etablerer nå Handelens Samarbeidsutvalg i erkjennelsen av at sektoren kan oppfattes som fragmentert fra politisk hold. I tillegg har de signert en felles kronikk som argumenter not en rask innføring av søndagsåpne butikker.

– Ingen endringer i regelverk bør baseres på synsing og politisk velvgerfrriere, skriver Vibeke Hammer Madsen, Trine Lise Sundnes og Svein fanebust i den felles kronikken.

De tre er henholdsvis administrerende direktør i hovedorganisasonen Virke, leder av LO-forbundet Handel og Kontor og administrerende direktør Coop Norge Handel.

Den såkalte Sundvolden-erklæringen, regjeringsplattformen til Høyre og Fremskrittspartiet, vil tillate søndagsåpne butikker. Politiske signaler fra den nye regjeringen sier også at det skal innføres raskt og nærmest med et pennestrøk.

Så enkelt bør det ikke være, mener Handel og Kontor, Virke og Coop.

De er imidlertid glade for at regjeringen er tydelige på at man ønsker samarbeid med arbeidslivets parter, men presiserer at dette er alt annet enn noen triviell beslutning.

– Endringer i regelverket bør baseres på innhenting av kunnskap, fakta og ikke minst tett dialog med partene. Størrelsen på næringen bør fortelle at selv små endringer kan gi utilsiktede ringvirkninger. Det gjelder også åpningstider, mener den noe uvanlige konstellasjonene.

Virke viser til undersøkelser blant sine egne medlemmer at et klart flertall av norske handelsvirksomheter ikke ønsker en generell adgang til å kunne holde søndagsåpent. Forbrukerundersøkelser viser også et klart flertall blant norske forbrukere heller ikke ønsker generelt søndagsåpne butikker.

– Vi er enige om at dagens regelverk er beheftet med flere uklarheter. Men et uklart regelverk i dag må ikke bidra til forhastede løsninger fra myndighetens side. Partene i arbeidslivet bør fritt få drøfte hvordan publikumstilgjengeligheten kan balanseres mot virksomhetene og arbeidstakernes interesser uten at politiske grep forstyrrer, er de tre partene enige om.

16.10.2013
08:31
27.08.2015 20:00