Frykter for FN-sambandet

Organisasjonen er fratatt all driftsstøtte og risikerer å måtte stenge døren.
18.11.2015
10:31
18.11.2015 10:31

helge.birkelund@anb.no

Uten penger til drift går nemlig ikke hjulene rundt.

– Det må nesten være en glipp eller et arbeidsuhell som skyldes tidspress, sier styreleder i FN-sambandet, Trine Lise Sundnes, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Pennestrøk

Tirsdag møtte hun politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD) i et forsøk på å berge organisasjonen, som UD selv opprettet så langt tilbake som i 1946.

For å redde de 30 arbeidsplassene og seks regionkontorene, må hun imidlertid sette sin lit til stortingsbehandlingen av budsjettet for 2016. FN-sambandet hadde i 2015 en budsjettstøtte på 28,5 millioner kroner til drift og aktivitet.

Grunnet økt interesse var det søkt om 31 millioner kroner for 2016. Midlene lå opprinnelig inne i det ordinære statsbudsjettet, men hadde falt ut da tilleggsbudsjettet, som skal dekke inn utgiftene til flyktningene, ble lagt fram.

– Det er vanskelig å skjønne at regjeringen kan ha vært klar over konsekvensene dette vil få. Regjeringen sier den har prioritert helse, utdanning og jobbskaping i budsjettframleggelsen. Men dette kuttet har i aller høyeste grad betydning for utdanningen. Skoleverket bruker FN-sambandet når kunnskapen om FN og dens virksomhet er en del av undervisningen, påpeker Sundnes.

FN-sambandet møter også blant annet 80.000 elever til ulike undervisningsopplegg, og har over to millioner unike brukere på sine nettsteder. Sambandet har også en informasjonsbase blant annet til bruk for journalister.

Jubileumsår

– Det er viktigere enn noen gang at barn og unge forstår sammenhengen og årsakene til situasjonen i verden, mener generalsekretær i FN-sambandet, Kari Solholm.

– FN-sambandet bidrar til at elevene har tilgjengelig kunnskap og får muligheter til å engasjere seg. Elever, lærere og andre som søker kunnskap om FN og internasjonale spørsmål, vil alle tape. Vi er alene i Norge om å gi et tilbud spesielt tilrettelagt for barn og unge, mener generalsekretæren i FN-sambandet.

– I et jubileumsår for FN, og med et vedtak om nye bærekraftsmål som forplikter oss nasjonalt, blir det et paradoks at vi legges ned, legger hun til.

18.11.2015
10:31
18.11.2015 10:31