Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) mener det ligger mer dramatikk bak ordene i regjeringens arbeidslivspolitikk.

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) mener det ligger mer dramatikk bak ordene i regjeringens arbeidslivspolitikk.

Terje Pedersen, ANB

Frykter brutalt arbeidsliv

Ap-representant hardt ut mot den nye regjeringen.
25.10.2013
11:07
27.08.2015 20:00

Else-May Botten advarer mot å gjøre arbeidslivet brutalt.

– Jeg frykter at regjeringen vil snikbrutalisere arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Else-May Botten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Regjeringen snakker pent om fleksibilitet og modernisering, men bak en slik retorisk nytale ligger det en dramatisk endring av arbeidslivet. Høyre/Frp-regjeringen legger i praksis opp til å flytte maktbalansen i favør av arbeidsgiverne og på bekostning av fagbevegelsen, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne.

Botten viser til at regjeringen blant annet har lovet å myke opp arbeidsmiljøloven og åpne for at det skal bli lettere å ansette folk midlertidig.

– Det kan bli inntil 13 timers arbeidsdager uten overtidsbetaling. Dette er forslag som burde møtes med et ramaskrik. Sjefen på jobben skal nå få mer makt, sier hun og drar sammenlikning til arbeidsforholdene for 100 år siden.

– Da var det 13 timers arbeidsdager, ingen overtidsbetaling og heller ingen sykelønnsordning. Da var det en situasjon norske arbeidstakere av i dag ikke vil finne seg i at vi igjen skal nærme oss. Det har kostet mye å kjempe for et så balansert arbeidsliv som vi har i dag. Til gjengjeld går det utrolig fort å rive ned det vi har oppnådd. Det er bare å se til Sverige hvor den borgerlige regjeringen har svekket fagbevegelsens muligheter, sier Else-May Botten.

Innrømme feil?

– Næringsminister Monica Mæland (H) bør lære av andre statsrådskolleger og innrømme at ikke alt hun tidligere har sagt har vært like klokt. Jeg vil minne Mæland om at hun på Småtinget i regi av NHO for et par år siden sa at «Høyre er imot alt LO er for». Det er en uttalelse som ikke lover godt for et fortsatt balansert trepartssamarbeid, sier Botten.

– Jeg har merket meg at NHO-sjef Kristin Skogen Lund etter valget har uttalt at hun nå har kommet i posisjon. Jeg håper derfor at regjeringen står ved løftet om å bygge videre på trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

– Den norske modellen med et sterkt trepartssamarbeid har gitt Norge muligheter til å ta tøffe grep i samlet flokk. Det er nok å nevne finanskrisen, sier Botten.

Sosial dumping

Ap-talskvinnen mener regjeringen er veldig ullen når den lover å fortsette arbeidet mot sosial dumping.

– Her må den nye regjeringen fortelle konkret hva slags tiltak som er aktuelle. Den rødgrønne regjeringen la fram tre handlingsplaner mot sosial dumping. Jeg mener det trengs flere tiltak på dette feltet, spesielt når det gjelder maritim næring, transportsektoren og innen byggenæringen, sier Botten.

Hun er også opptatt av likestilling som virkemiddel til å øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

– Da må det legges til rette for at begge kjønn kan dele på oppgavene og være aktive i arbeidslivet. Her går regjeringen feil vei ved å imøtekomme KrFs krav om å gjeninnføre kontantstøtte for toåringer og redusere pappakvoten i foreldrepermisjonen, sier Else-May Botten. (ANB)

25.10.2013
11:07
27.08.2015 20:00