FLERE ARBEIDSDAGER? Regjeringen vil ha flere åpningsdager på Vinmonopolet. For å få til det må de ansattes tariffavtale endres.

FLERE ARBEIDSDAGER? Regjeringen vil ha flere åpningsdager på Vinmonopolet. For å få til det må de ansattes tariffavtale endres.

Eva Ler Nilsen

Ett skritt nærmere flere pol-dager

Regjeringen la fredag fram det endelige forslaget om å åpne Vinmonopolet i høytidene. Nå gjenstår Stortingsbehandling og forhandlinger med HK.
20.06.2014
14:33
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Solberg-regjeringen har lenge varslet at de vil åpne dørene på Vinmonopolet på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdager. For å få til dette trengs det både en lovendring og forhandlinger med de ansattes organisasjoner. I dag er det lovforbud mot å selge vin og brennevin disse dagene. De såkalte aftenene er i tillegg de ansattes fridager, nedfelt i tariffavtalen.

Mange meninger

Saken har vært gjenstand for stor diskusjon etter at regjeringen varslet disse endringene tidligere i år. Helse- og omsorgsdepartementet mottok 95 høringssvar om saken, men de kritiske røstene ble ikke hørt. Heller ikke Vinmonopolets egen betenkelighet med å holde åpent på julaften, ble tatt til følge. Fredag ettermiddag ble det endelige forslaget om å åpne Vinmonopolet på alle de nevnte dagene, oversendt stortingsrepresentantene. Stortinget har imidlertid tatt ferie, så behandling av saken kan tidligst skje i oktober. Trolig er det politisk flertall for å liberalisere alkoholsalget.

Må forhandles

Allerede i årets tariffoppgjør gjorde pol-ledelsen forsøk på å berede grunnen for en lovendring ved å ville forhandle fridagene om til arbeidsdager. Etter mange forhandlingsrunder trakk arbeidsgiveren kravet og de ansatte fikk beholde fridagene.

Dersom Stortingets vedtak skal bli en realitet, betyr det at arbeidsgiver må reise kravet om arbeidsdager på nytt. Det kan tidligst skje i tariffoppgjøret om to år.

Departementet avventer

Departementet skriver at forhandlinger er en forutsetning for at Vinmonopolet kan holde åpent de fire høytidsaftenene. De påpeker at flere åpningsdager kan forverre situasjonen med ufrivillig deltid:

"Ansattes rettigheter skal ivaretas, og åpne butikker disse dagene vil derfor kreve forhandlinger og løsninger med fagforeningene. Åpne butikker de aktuelle dagene vil uansett medføre konsekvenser for de ansatte i form av ugunstig arbeidstid. Dessuten er det slik at Vinmonopolet har utfordringer knyttet til ufrivillig deltid. Åpning de aktuelle dagene vil kunne forsterke dette", står det i stortingsproposisjonen.

20.06.2014
14:33
27.08.2015 20:00

Mest lest