Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Colourbox.com

Netthandel:

350-kronersgrensa for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

Næringen er fornøyd, men mener endringen ikke kommer et sekund for tidlig.
21.11.2018
07:42
21.11.2018 09:44

hk-nytt@lomedia.no

– Det er gledelig at den urimelige 350-kronersgrensa på netthandel som subsidierte utenlandske nettbutikker, nå blir fjernet. Det er gode nyheter for våre medlemmer i handelsnæringen, sier forbundsleder i Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor på forbundets facebookside.

Ifølge KrFs eget budsjett kan fjerningen av grensen gi en merinntekt for staten på 750 millioner kroner.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.

LES OGSÅ: Grensehandelsalliansen: Moms på all netthandel vil gi 2.000 arbeidsplasser

Virke: – Ikke et sekund for tidlig

Også arbeidsgiverorganisasjonen Virke er svært fornøyd med at det trolig blir slutt på momsfritaket for netthandel fra utlandet.

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i en pressemelding.

– Fjerningen av 350-kronersgrensa skjer ikke et sekund for tidlig, slår Kristensen fast.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

NHO: – Vil skape nye arbeidsplasser

– Vi skulle gjerne sett at dette viktige skiftet kom allerede neste år, men er fornøyd med at norsk varehandel endelig kan få konkurrere på like vilkår, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen I NHO Service og Handel i en pressemelding. Organisasjonen omtaler fribeløpet som «en ren subsidie av utenlandske nettbutikker», som har «undergravet konkurransesituasjonen til norske produsenter og varehandel».

– Å fjerne 350-kronersgrensa har vært en av våre viktigste politiske saker over lang tid. Det vil trolig skape 1.700 nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til ny optimisme, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er også fornøyd med at 350-kronersgrensa ryker, men sier det ikke er nok.

– Det er et viktig skritt i riktig retning, men det løser ikke hovedproblemet. Avviklingen vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, sier han i en pressemelding.

FLERE SAKER OM 350-KRONERSGRENSA:

Momsfritaket på netthandel fra utlandet beholdes: Skuffende og uforståelig, sier HK og Virke

Tillitsvalgte og ledere krever strakstiltak mot økt grensehandel

Moms på netthandel fra utlandet kan gi milliarder i statskassa og sikre norske arbeidsplasser. Nå kan 350-kronersgrensa bli historie

Fakta om avtalen for statsbudsjettet 2019

KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

• 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

• Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

• Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

• Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

• Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

• Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

• Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

• Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

• Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

• Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

• Enova styrkes med 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

• Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

• Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

• 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.

21.11.2018
07:42
21.11.2018 09:44

Fakta om avtalen for statsbudsjettet 2019

KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

• 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

• Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

• Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

• Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

• Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

• Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

• Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

• Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

• Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

• Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

• Enova styrkes med 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

• Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

• Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

• 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.