IKKE IMPONERT: Mona Bjørn liker ikke at regjeringen vil kutte i ytelsene til uføre. Arkivbilde.

IKKE IMPONERT: Mona Bjørn liker ikke at regjeringen vil kutte i ytelsene til uføre. Arkivbilde.

Nikita Solenov

– Uføre blir enda fattigere

HK-tillitsvalgte Mona Bjørn er svært kritisk til regjeringens forslag om å endre på uføres pensjonsvilkår. Hun frykter dette medfører økt fattigdom.
30.04.2014
12:46
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det ble nylig kjent at Solberg-regjeringen vil fjerne skjermingen for levealdersjustering av alderspensjon for uføre. Dette og flere andre forslag ble lagt fram i forbindelse med at ny uføretrygd i folketrygden skal innføres fra 2015.

Forslaget om at uføre ikke lenger skal skjermes fra levealdersjustering, opprører Mona Bjørn, leder av HK region Midt-Norge.

– Levealdersjustering betyr at du må jobbe lengre om ditt årskull har en høyere forventet levealder i forhold til i dag. Gjør du ikke det, venter livsvarig kutt i pensjonen. Det sier seg selv at uføre ikke har helse til å jobbe lengre for "å motvirke" disse kuttene, slik de som er i arbeid kan. Derfor er det helt urimelig å innføre full levealdersjustering av uføres alderspensjon, sier Bjørn.

Fikk et tillegg

Mona Bjørn var den som sørget for at LO-kongressen i 2009 gikk imot at uføres alderspensjon skal levealdersjusteres. Stoltenberg-regjeringen innførte levealdersjustering fra 2011, men fra 1. februar 2012 ble det innført et skjermingstillegg i alderspensjonen for personer født fra 1944 til 1951 som går fra uførepensjon til alderspensjon ved 67 år. Tillegget ble innført nettopp på grunn av det Mona Bjørn påpeker, nemlig at denne gruppen ikke kan kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger. Tillegget skjermer uføre mot rundt halvparten av det en levealdersjustering ville medført.

– Selv om skjermingstillegget ikke kompenserer for hele kuttet som følge av levealdersjusteringen, var det likevel en viktig seier at uføre fikk en delvis skjerming, sier Bjørn til HK-Nytt.

NHO jubler

Nå vil altså regjeringen fjerne denne skjermingen. Det liker arbeidsgiverne i NHO, som også var negative til at skjermingstillegget ble innført i 2012.

– Regjeringens forslag er et viktig tiltak for å sikre arbeidslinja, og dermed at det skal lønne seg å ha stått i jobb lengst mulig. Selv om ingen velger å bli ufør, ville det være urimelig at man skulle oppnå et høyere pensjonsnivå som ufør enn mange av dem som står i jobb til de blir alderspensjonister, sier NHO-direktør Svein Oppegaard i en pressemelding.

Ikke lukrativt

Mona Bjørn slår i bordet med helt andre beregninger.

– Uføre har i utgangspunktet et dårligere pensjonsgrunnlag enn yrkesaktive. Pensjonsopptjeningen i folketrygden stopper ved 62 år. De færreste har uføredel i tjenestepensjonsordningen sin, dessuten kan ikke uførepensjon kombineres med avtalefestet pensjon, påpeker hun.

Mangler perspektiv

Bjørn er ikke overrasket over at NHO støtter regjeringens forslag.

– Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet, med applaus fra NHO, har lyst til å gjøre uføre enda fattigere. Dette er svært beklagelig, men dessverre som forventet, sier hun.

HK-tillitsvalgte Mona Bjørn mener dette forslaget mangler viktige perspektiver:

– Når vi vet at flere kvinner enn menn blir uføre, samt at uføre har større risiko for å dø tidlig, vitner forslaget om et manglende klasse- og kjønnsperspektiv, sier hun.

30.04.2014
12:46
27.08.2015 20:00