Det ble seier i tingretten, men Widerøe anker. Dermed ny lang ventetid for saksøkerne, som får bistand fra sine respektive forbund (Handel og Kontor og Fellesforbundet). Fra venstre Christine Systad Aadland, Trude Holseter, Ida Beate Kjenstadbakk, Jan-Erik Christophersen, Knut Ivar Gustavsen og Erik Mai Nguyen.

Det ble seier i tingretten, men Widerøe anker. Dermed ny lang ventetid for saksøkerne, som får bistand fra sine respektive forbund (Handel og Kontor og Fellesforbundet). Fra venstre Christine Systad Aadland, Trude Holseter, Ida Beate Kjenstadbakk, Jan-Erik Christophersen, Knut Ivar Gustavsen og Erik Mai Nguyen.

Erlend Angelo

Anker Torp-dommen til lagmannsretten:

Widerøe nekter å godta millionutbetalinger til flyplassansatte

Saksøkernes jubel fikk ikke vare lenge: Widerøe anker dommen på millionutbetalinger og ansettelser ved Torp flyplass.
21.10.2016
13:39
21.10.2016 14:14

erlend@lomedia.no

Det gikk som saksøkerne fryktet: Widerøe godtar ikke dommen i Sandefjord tingrett og anker saken videre til Agder lagmannsrett.

– Det er første og fremst synd for de ansatte at Widerøe velger å forlenge prosessen. De ansatte har allerede hatt en krevende periode, og er klare for å komme tilbake til jobbene sine. Vi mener dommen er riktig og burde blitt stående, sier LO-advokat Alexander Cascio.

Full seier mot Widerøe for bakkeansatte på Torp

Alexander Cascio (nest til venstre) er ikke veldig overrasket over at dommen fra Sandefjord tingrett ankes.

Alexander Cascio (nest til venstre) er ikke veldig overrasket over at dommen fra Sandefjord tingrett ankes.

Erlend Angelo

– Men når Widerøe nå velger en omkamp er vi klare for det.

På pinebenken igjen

10 av de 20 saksøkerne krevde å få tilbake sin gamle stilling. Siden dommen fra tingretten ankes, får de heller ikke gjeninntre i stillingene.

– Kjedelig. Nå blir vi gående og vente lenger vi som vil tilbake. Men vi kommer helt sikker tilbake til slutt, saken vår er god og dommen i tingretten helt klar, mener Jan-Erik Christophersen, som var skiftleder og utstyrsansvarlig blant stuerne før Widerøe overtok tjenestene fra Aviator.

20 saksøker Widerøe for å få tilbake jobbene

Han er klar på at dette er en viktig sak for flyplassansatte, all den tid jobbene deres er ute på anbud regelmessig.

– Det kan ikke være sånn at vi risikerer å miste jobbene annethvert år. Det skifter hele tida i vår bransje, dette prinsippet må på plass.

Widerøe: – Uenig i mye

Widerøe på sin side er klare på at de mener dommen er feil på mange punkter.

– Ettersom vi er uenig i mye av innholdet i dommen, og konklusjonen som treffes, har vi valgt å anke slik at vi får prøvd saken i en høyere rettsinstans. Vi ønsker ikke å gå inn på enkeltelementer, er kommentaren fra Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og sammfunnskontakt i Widerøe.

Erlend Angelo

Det ble påstått under rettssaken at Widerøe bevisst forsøkte å omgå virksomhetsoverdragelse, blant annet ved heller å rekruttere fra kioskansatte og vektere enn fra tidligere Aviator-ansatte?

– Vi kommenterer ikke påstander som fremkommer under rettssaken i media, de blir svart ut i forbindelse med rettssaken, svarer Brandvoll.

• Les mer: LO: – Widerøe forsøker å lure seg unna

Dette er saken

• Sommeren 2015 overtok Widerøe den siste av tre kontrakter fra Aviator, og dermed også alle bakketjenester ved Torp lufthavn Sandefjord.

• Ansatte i Aviator mente dette var en såkalt «virksomhetoverdragelse», hvilket betyr at overtaker, altså Widerøe, plikter til å ta med seg ansatte og deres rettigheter over i det nye selskapet.

• Widerøe tapte mot de 20 saksøkerne i Sandefjord tingrett. Dommen er tydelig på at dette var en virksomhetsoverdragelse, og at de som mistet jobben har krav på erstatning, og at de som ønsket å gjenintre i sine stillinger skulle få det.

• Widerøe har bestemt seg for å anke saken inn for Agder lagmannsrett. Normalt vil det gå et år før ankesaken kommer opp.

21.10.2016
13:39
21.10.2016 14:14

Dette er saken

• Sommeren 2015 overtok Widerøe den siste av tre kontrakter fra Aviator, og dermed også alle bakketjenester ved Torp lufthavn Sandefjord.

• Ansatte i Aviator mente dette var en såkalt «virksomhetoverdragelse», hvilket betyr at overtaker, altså Widerøe, plikter til å ta med seg ansatte og deres rettigheter over i det nye selskapet.

• Widerøe tapte mot de 20 saksøkerne i Sandefjord tingrett. Dommen er tydelig på at dette var en virksomhetsoverdragelse, og at de som mistet jobben har krav på erstatning, og at de som ønsket å gjenintre i sine stillinger skulle få det.

• Widerøe har bestemt seg for å anke saken inn for Agder lagmannsrett. Normalt vil det gå et år før ankesaken kommer opp.