VIL SAMLE FINANSTROPPENE: Viktor Sæther ser gjerne at Postkom diskuterer sammenslåing med HKs leder Trine Lise Sundnes.

VIL SAMLE FINANSTROPPENE: Viktor Sæther ser gjerne at Postkom diskuterer sammenslåing med HKs leder Trine Lise Sundnes.

Martin Guttormsen Slørdal

Vil ta Postkom inn i HK

Viktor Sæther i LO Finans synes Postkom bør slå seg sammen med Handel og Kontor.
27.11.2013
09:13
27.08.2015 20:00

may.berg@lomedia.no

martin.slordal@lomedia.no

Postkom er på jakt etter en ny alliansepartner etter to havarerte forsøk på forbundssammenslåinger de siste årene. Fellesforbundet har dukket opp som en het kandidat, men finansdelen av Postkom vil det annerledes.

– Forbundet er i tenkeboksen når det gjelder framtida. Da må det være lov å komme med nye ideer. Vi må diskutere flere alternativer for sammenslåing enn kun med Fellesforbundet, sier Viktor Sæther, kretsleder i LO Finans Postkom.

Han viser til at LO Finans, som består av 500 medlemmer fra Postkom og 1.500 medlemmer fra HK, mener det er en god idé å samle finansnæringen under en hatt.

– Jeg synes det er naturlig å se til Handel og Kontor, sier Sæther.

Prosessen i gang

Postkom startet i høst en ny prosess med sikte på å finne en alliansepartner. Forbundsleder Odd Christian Øverland understreker at dette er en prosess som skal modne over tid. Men allerede på startkonferansen i oktober gikk stemningen blant de tillitsvalgte i retning Fellesforbundet.

Sæther vil nå ha flere kandidater inn i diskusjonen. Han synes det er rart at det bare er «hans» krets i Postkom som har fremmet ønske om å gå til HK, og synes at det er et alternativ Postkom bør vurdere seriøst.

– Kommer LO Finans Postkom til å vurdere å gå alene til HK, dersom ikke resten av forbundet følger med?

– Vi har et ønske om å samle finansansatte ett sted. Derfor vil det være naturlig for oss å vurdere HK dersom Postkom beslutter å gå til for eksempel Fellesforbundet. Men en slik organisasjonsendring må naturligvis tas av forbundsledelsen. Det er ikke et løp vi kan kjøre alene, sier Sæther.

– Naturlig å diskutere flere forbund

Postkoms leder Odd Christian Øverland viser til at forbundet har interne prosesser på gang, og er ikke lysten på å kommentere utspillet fra Sæther.

– Vi er i en diskusjon, og at noen vil trekke flere forbund inn skulle også bare mangle. Jeg har sagt at vi ikke skal konkludere for tidlig. Det har vi heller ikke gjort, sier Øverland.

Avventende

HK-leder Trine Lise Sundnes er også forsiktig med å kommentere Viktor Sæthers utspill.

– Det er smigrende at vi blir sett på som en naturlig framtidig partner, men jeg har respekt for den interne prosessen som nå er i gang i Postkom. Jeg kommer ikke til å legge noen føringer, sier hun.

Sundnes kjenner LO Finans godt. Hun var forhandlingsleder for LOs medlemmer i finanssektoren under tariffoppgjørene mens hun satt i LO-ledelsen, og mener at HK og Postkom har klart å markedsføre LO i finanssektoren på en svært god måte.

– HK og Postkom har funnet en god samarbeidstone. Felles forhandlinger har betydd økt styrke, det begynner vi også å merke på medlemstallene, sier hun.

27.11.2013
09:13
27.08.2015 20:00