Lene Svenning" />
LANGE ÅPNINGSTIDER: Mange ansatte i varehandelen jobber etter klokka 21. Det regnes som nattarbeid. Et utvalg skal vurdere om det skal være lov. Illustrasjonsbilde.

LANGE ÅPNINGSTIDER: Mange ansatte i varehandelen jobber etter klokka 21. Det regnes som nattarbeid. Et utvalg skal vurdere om det skal være lov. Illustrasjonsbilde.

André Kjernsli

Utvalg skal vurdere om ansatte i varehandelen skal kunne jobbe etter klokka 21

Stortinget har vedtatt å sette ned et utvalg som skal utrede å styrke varehandelsansattes vern mot arbeid på kvelder, helger og natt.
20.06.2022
15:09
20.06.2022 15:09

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor har i mange år kjempet for at ansatte i varehandelen skal få et sterkere vern mot nattarbeid. Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte imot

Etter forslag fra SV vedtok Stortinget på fredag å be «regjeringen sette ned et utvalg som skal utrede og legge fram forslag til lovendringer for å styrke ansattes vern mot natt- og alenearbeid. Særlig må det sikres at ansatte i varehandelen er tilstrekkelig beskyttet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om kvelds-, helge- og nattarbeid. Partene må være representert i utvalget.» Forslaget fikk flertall. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte imot.

– Dette er veldig bra. Ansatte i varehandelen har ikke hatt et tilstrekkelig vern mot nattarbeid siden åpningstidsloven forsvant for mange år siden. Nå gleder vi oss til at partene skal få være med på å utforme framtidas arbeidsliv for ansatte i en av Norges største næringer, sier HK-leder Christopher Beckham til HK-Nytt.

Flere forslag

Rødt og SV foreslo også at Stortinget skulle be regjeringen vurdere om reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes, og etterprøve og evaluere godkjenninger av såkalt «typiske turiststeder». På slike steder får butikker holde søndagsåpent. Dette forslaget fikk ikke flertall. Bare Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne stemte for.

Høyre og FrP fremmet forslag om at det ikke lenger skal være Statsforvalteren som behandler søknader om å bli «typiske turiststeder». De vil heller at kommunene skal få bestemme om det skal være tillatt å ha butikker åpent på søndager. Forslaget ble ikke vedtatt, det fikk bare Høyre og FrPs stemmer.

LES OGSÅ: SV-politikere vil beskytte butikkansatte mot natt- og søndagsarbeid

20.06.2022
15:09
20.06.2022 15:09