Hele 42 prosent av de deltidsansatte i varehandelen i alderen 21-29 år vil ha større stilling. Det har Fafo-forsker Kristine Nergaard funnet ut.

Hele 42 prosent av de deltidsansatte i varehandelen i alderen 21-29 år vil ha større stilling. Det har Fafo-forsker Kristine Nergaard funnet ut.

Martin Guttormsen Slørdal

Unge ønsker mer jobb

Ufrivillig deltid rammer de yngste arbeidstakerne i varehandelen hardest.
28.08.2013
15:13
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

20 prosent av alle deltidsansatte i varehandelen ønsker seg en større stilling. Det kommer fram i en undersøkelse fra Fafo som ble presentert onsdag. Antallet er i tråd med det andre undersøkelser har vist. Spørreundersøkelsen som Fafo har gjennomført, for Handel og Kontor og Virke, viser også at tallet er høyere når man trekker fra studentene: Da vil hele 26 prosent av de deltidsansatte jobbe mer. Bare 12 prosent av studentene i bransjen ønsker seg større stilling. Flertallet av de som jobber ufrivillig deltid vil ha hel stilling (57 prosent), mens 27 prosent vil ha en stilling på 80 prosent eller mer.

De yngste vil ha mer

Det er de yngste som oftere enn andre oppgir at de ønsker seg en større stilling. Blant de deltidsansatte i alderen 21-29 år (ikke studenter), vil hele 42 prosent ha høyere stilling. Andelen som ønsker seg høyere stilling er høyest blant de som er nye på arbeidsplassen. Blant de som har en ansiennitet på mindre enn tre år, ønsker 37 prosent av de deltidsansatte seg en større stilling. Blant de med tre til ni års ansiennitet er andelen 28 prosent.

– Det kan se ut som om det er litt «ventetid» på å få økt stillingsandelen sin, kommenterer Fafo-forsker Kristine Nergård.

Deltid avler deltid

Nergård har også funnet ut at sannsynligheten for å ønske seg større stillinger er høyere på arbeidsplasser med en høy deltidsandel. I butikker der flertallet jobber deltid oppgir en av tre deltidsansatte at de vil jobbe mer. Motsatt: I butikker hvor det er en stor grad av heltidsansatte, er det bare 16 prosent av de deltidsansatte som ønsker seg mer arbeid.

Supplerer med ekstravakter

Det er vanlig å ta på seg ekstravakter, både i varehandelen og i arbeidslivet for øvrig. Fafo-undersøkelsen viser imidlertid at det er vanligere blant deltidsansatte som ønsker seg større stilling, enn blant de som er fornøyd med stillingsandelen sin. 38 prosent av de ufrivillige deltidsansatte jobber ekstra på ukentlig basis, mens 19 prosent av de som er fornøyd med stillingsandelen sin gjør det samme. Å ta på seg ekstravakter er en velbrukt strategi for å få økt stillingen sin, hele 86 prosent av de som jobber ufrivillig deltid gjør det. 75 prosent har bedt arbeidsgiveren om utvidet stilling. Et mindretall har kontaktet tillitsvalgte eller krevd større stilling med bakgrunn i fortrinnsretten. 33 prosent kjenner til fortrinnsretten. Andelen øker med alder, ansiennitet og er større blant de fagorganiserte.

Flere prosjekter

Fafo-undersøkelsen er en del av prosjektet «Ufrivillig deltid i varehandelen», i regi av HK og Virke. Flere bedrifter har gjennom dette prosjektet lyktes med å redusere eller eliminere ufrivillig deltid. Eksempler på dette ble lagt fram på en konferanse onsdag formiddag.

– Det har overasket meg hvor lett de har fått til å redusere ufrivillig deltid. Men når de har hatt det som ambisjon og satt seg ned for å gjøre noe med det, har de lyktes, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

28.08.2013
15:13
27.08.2015 20:00