KLIMA-MANN: Hans Jørgen Kile, klubbleder ved Stormberg i Kristiansand.

KLIMA-MANN: Hans Jørgen Kile, klubbleder ved Stormberg i Kristiansand.

Erlend Angelo

Stormberg-klubbleder: – Tillitsvalgte må tørre å stille miljøkrav

Hans Jørgen Kile synes det er stort at han som tillitsvalgt kan påvirke klimaet. Men han skulle gjerne sett at flere gjorde det samme.
02.03.2020
14:04
03.03.2020 19:35

erlend@lomedia.no

– Jeg er på ingen måte en klimaaktivist. Men jeg er opptatt av å gjøre gode valg. Privat, men også på jobb.

Det sa Hans Jørgen Kile, HK-tillitsvalgt i klesprodusenten Stormberg, under miljøkonferansen Broen til framtiden. Der var det satt av mye tid til temaene klimajobber og fagbevegelsens rolle i klimaspørsmålet.

Og som klimaengasjert tillitsvalgt er Kile i mindretall, kunne samfunnsgeograf ved UiO, David Jordhus-Lier, fortelle.

Nå kommer et eget universitetsstudium for butikkansatte

En LO-undersøkelse fra 2019 avslørte at kun 25 prosent av de tillitsvalgte har jobbet konkret med miljø- og klimaspørsmål de siste to årene – en nedgang fra tilsvarende undersøkelse i 2016.

– HMS diskuteres, men ikke det ytre miljøperspektivet. Dette viser at det er stort potensial blant de tillitsvalgte som ikke er oppfylt. Men i dag føles ikke miljø som en opplagt oppgave i tillitsvalgtrollen, sa Jordhus-Lier.

Kile er ikke overrasket.

– Det er mye tradisjon, tillitsvalgtrollen har alltid handlet mye om lønn og rettigheter, sier klubbleder Kile.

Spent på klimakrav i tariffoppgjøret

Men: Sentrale tariffavtalekrav kan være et viktig sted å begynne for å endre på dette, sa Jordhus-Lier.

Nettopp dette har HK lovet å gjøre i årets tariffoppgjør. Nøyaktig hvordan disse kommer til å se ut, er riktignok ikke avgjort.

Hans Jørgen Kile i Stormberg er spent på hva som kommer ut av klimakravene. Litt drahjelp derfra kan hjelpe, all den tid effektivisering står i førersetet for mange av de ansatte på Stormberg, med stadig mer på jobb per hode.

– Det er alltid andre oppgaver som må prioriteres foran det å lese seg opp klimatiltak. Vi trenger hjelp fra sentrale oppgjør, for eksempel at større bedrifter bør ha egne kompetansetillitsvalgte på klima. En annen mulighet er en øremerket pott som kan dekke klimavennlige tiltak som kollektiv-tilskudd, foreslår Kile.

Kan få til store endringer

Jordhus-Lier peker på at det er mye man kan forhandle om lokalt. Alt fra hjemmekontor og digitale møter til tilrettelegging for sykkelbruk og sykkelreparasjoner.

Og i den norske modellen, med sentrale, nasjonale tariff-forhandlinger, er det mye klimamakt som ligger i fagbevegelsen. Om man vil. For det er mulig å få til store endringer på det nasjonale plan gjennom tariffavtalene, mener Jordhus-Lier.

Det er derimot ikke gitt at arbeidsgiverne er med på at de sentrale tariffoppgjørene er stedet for klimatiltak. Jordhus-Lier mener klimakrav befinner seg i midten på skalaen «utfordrer arbeidsgivers styringsrett» og «anerkjenner arbeidsgivers styringsrett». NHO uttalte da også skepsis Handel og Kontor lanserte det kommende tariffoppgjøret som et klimaoppgjør.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Vi hører gjerne mer om hvordan og hvorfor Handel og Kontor ønsker klima som en del av det kommende lønnsoppgjøret, særlig fordi en tariffavtale er ment til å regulere lønns- og arbeidsvilkår. Det er mange viktige samfunnsforhold som ikke er tariffestet, for eksempel samferdsel og helse, sa arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, til NTB.

Kan skape klimajobber i utlandet

Hans Jørgen Kile hos Stormberg mener LO må komme på banen og sørge for at de tillitsvalgte får ryggdekning til å komme med klimakrav uten at arbeidsgiver vifter med styringsretten og bare kan si nei.

– I tillegg trenger vi mer kursing om klima på tillitsvalgtkursene, understreker Kile.

I mellomtida er de klare for å komme med lokale klimakrav. For mens bedriften jobber med miljøtiltak som bidrar til mer klimavennlige produksjon og produkter i deres egne butikker, har Kile forslag til mer lokale løsninger for de ansatte. Som belønning av kompiskjøring. Som å tilrettelegge arbeidstid så man rekker bussen og slipper å kjøre bil.

– Vi er langt fra i mål, men det viktigste er man fortsetter å prøve. vi kan ta gode valg, vi kan påvirke hvordan ansatte i andre deler av verden har det på jobb – og vi kan bidra til at jobber i utlandet blir klimajobber.

– Vi tillitsvalgte må tørre å stille miljøkrav i møte med ledelsen. Vi som tillitsvalgte kjenner bedriften best, og vi vanlig ansatte kan faktisk påvirke klimaet, er budskapet fra Kile.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

02.03.2020
14:04
03.03.2020 19:35