FORNØYD: Hovedtillitsvalgt Erika Orrebakken i Coop Hordaland er glad for at det snart er slutt på nulltimerskontrakter i samvirkelaget.

FORNØYD: Hovedtillitsvalgt Erika Orrebakken i Coop Hordaland er glad for at det snart er slutt på nulltimerskontrakter i samvirkelaget.

Martin Guttormsen Slørdal

Coop Hordaland:

Slutter med nulltimerskontrakter

Coop Hordaland opererte med kontrakter uten garanti for arbeid. Nå har samvirkelaget ryddet opp, bedyrer personalsjefen.
02.09.2018
22:00
31.08.2018 13:37

lene.svenning@lomedia.no

– Det har vært et stort forbruk av ekstrahjelper i noen av butikkene våre, men nå har vi laget en ny grunnbemanning hvor alle har faste stillinger.

Det sier personalsjef Hjalmar Myklestad i Coop Hordaland.

LES OGSÅ: Beboerne flyttes og de ansatte mister jobben når Dikemark asylmottak legges ned

Uforutsigbart

Dette er saken: I desember i fjor skrev HK-Nytt om tre ansatte i samvirkelaget på vestlandet som i lang tid hadde jobbet fire-fem dager uka. I arbeidskontrakten sto det ikke hvor mye de skulle jobbe. Slike kontrakter kalles nulltimerskontrakter, fordi de ikke gir garanti for noe arbeid. De tre ansatte var frustrerte, fordi de ikke hadde noen forutsigbarhet i arbeidsforholdet, og en svært usikker inntekt.

– Jeg vet aldri hvor mye eller når jeg skal jobbe. Hvis jeg blir syk, får jeg ikke sykepenger. Det er fordi jeg har en nulltimerskontrakt, fortalte «Ole» til HK-Nytt.

Ingen av de tre ønsket å stå fram med navn eller bilde fordi de var redde for at det ville gi dem problemer.

Ikke helt i mål

I dag, mer enn åtte måneder etter at HK-Nytt skrev om bruken av nulltimerskontrakter i Coop Hordaland, kan personalsjef Hjalmar Myklestad fortelle at samvirkelaget nå har ordnet opp – i alle fall for de fleste.

– Vi har jobbet knallhardt med dette, men i et par-tre butikker har vi av ulike årsaker ikke kommet i mål med en ny grunnbemanning. Det skal vi ha på plass. Målet vårt er at vi har en grunnbemanning med fast ansatte. Det er den beste måten å drifte butikkene på, det gir forutsigbarhet for begge parter, og gjør at vi bruker mindre tid på planlegging av bemanningen, sier han.

Myklestad vil ikke oppgi hvor mange ansatte som har hatt eller fremdeles har nulltimerskontrakter.

Glad for nye kontrakter

Alle tre ansatte med nulltimerskontrakter HK-Nytt snakket med i desember har fått nye arbeidskontrakter. To av dem er fast ansatt i deltidsstillinger, en av dem har takket ja til et vikariat.

– Det har blitt bedre etter at HK-Nytt skrev om saken, jeg har endelig fått fast jobb, sier «Ole».

«Astrid», som har gått fra nulltimerskontrakt til fast deltidsstilling, er også fornøyd.

– Nå kan jeg planlegge hverdagen min, og jeg har fått en forutsigbar inntekt, sier hun.

Erika Orrebakken, hovedtillitsvalgt i Coop Hordaland, er glad for at samvirkelaget har tatt tak i problemet med nulltimerskontrakter. Hun synes imidlertid at samvirkelaget burde ha gitt de ansatte nye kontrakter for lenge siden.

– Det har tatt veldig lang tid. Det virker som om de har begynt å ordne opp i dette, men det er ikke gjennomført overalt. Med faste stillinger vet folk hva de har, sier hun til HK-Nytt.

– For lang tid

Jan Sivertsen, regionkontorleder i Handel og Kontor i Bergen, kalte nulltimerskontraktene som Coop Hordaland opererte med for «slavekontrakter» da vi intervjuet ham i desember.

– Disse arbeidskontraktene er ikke lovlige, det står ingenting i dem om hvor stor stilling de ansatte har. Med slike kontrakter har de ansatte solgt livet sitt til arbeidsgiveren. Dette er slavekontrakter, tordnet Sivertsen.

Også Sivertsen synes det er bra at Coop Hordaland nå har gitt mange av de ansatte nye arbeidskontrakter, men synes det har tatt svært lang tid.

– Å bruke mer enn åtte måneder på å rydde opp i dette er uakseptabelt, sier han.

Fremdeles ekstrahjelper

Selv om det skal bli helt slutt med nulltimerskontrakter, vil personalsjef Myklestad imidlertid ikke love at det er helt slutt på bruk av ekstrahjelper i Coop Hordaland.

– Vi kommer nok aldri helt bort fra å bruke ekstrahjelper for å dekke opp for sykefravær og andre kortvarige, uforutsette situasjoner, men det er ikke akseptabelt at ekstrahjelper er en del av grunnbemanningen, sier Myklestad.

– Vi har vært litt sene med å gi ekstrahjelper vikarkontrakter når de dekker opp for sykefravær. Det skal vi bli bedre til. Ekstrahjelpene skal få tidsbegrensede avtaler hvor det framgår når og hvor mye de skal jobbe, lover han.

Vil følge med

Jan Sivertsen i HK er fornøyd med at det nå skal være slutt på nulltimerskontrakter i Coop Hordaland.

– Jeg er glad for at de omsider har kommet oss i møte, det setter vi stor pris på. Men hvis det viser seg at bruken av ekstrahjelper tar av, kommer vi til å reagere, sier han til HK-Nytt.

Det har blitt bedre etter at HK-Nytt skrev om saken, jeg har endelig fått fast jobb.

«Ole»

02.09.2018
22:00
31.08.2018 13:37