HK-tillitsvalgt Glenn Vinjor og Fellesforbundets tillitsvalgt Gunnar Holm ser fram til en ny rettsbehandling.

HK-tillitsvalgt Glenn Vinjor og Fellesforbundets tillitsvalgt Gunnar Holm ser fram til en ny rettsbehandling.

Martin Guttormsen Slørdal

SAS-ansatte vil ha ny runde i retten

De finner seg ikke i å bli satt ned i lønn.
03.01.2014
15:03
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

De ansatte i flyfraktselskapet SAS Spirit gikk ned mellom 2.500 og 3.000 kroner i månedslønn da selskapet ble solgt til bakkeselskapet SAS Ground Handling i 2012. Bedriften hevdet at dette var en virksomhetsoverdragelse, og at det var lovlig å reservere seg fra å videreføre tariffavtalen fra SAS Spirit til SAS Ground Handling. Arbeidstakerne på sin sin side mener dette var en intern omorganisering, og at de hadde krav på å beholde lønna si. I september i fjor møttes partene i Øvre Romerike tingrett. Dommen ble avsagt i november, og ga arbeidsgiveren medhold i at dette var en reell virksomhetsoverdragelse som gav dem rett til å sette de ansatte ned i lønn. De 129 arbeidstakerne, 106 medlemmer i Fellesforbundet, 20 i Handel og Kontor, og tre i Parat, har nå anket saken til Borgarting lagmannsrett.

To spor

– Vi mener dommen er feil, på to grunnlag. En EU-dom tilsier at ansatte ikke kan gå ned i lønn etter flytting fra en tariffavtale til en annen. Dessuten avviker dommen fra Arbeidsrettens praksis, som har en klar linje på at konserninterne omorganiseringer ikke fører til at tariffavtalen faller bort. Tingretten mente denne saken skilte seg fra andre slike saker i Arbeidsretten, sier LO-advokat Sigurd-Øyvind Kambestad til HK-Nytt.

Men det er Kambestad ikke enig i. Derfor vil LO også be om at saken vil bli behandlet i Arbeidsretten, domstolen som avgjør tolkning av tariffavtaler. Når Arbeidsretten har sagt sitt, finnes det ingen ankemuligheter. Om LO taper her, vil de prøve saken for lagmannsretten.

– NHO har sagt at de vil ta saken til Arbeidsretten om vi vinner fram i lagmannsretten, så da kan vi like godt prøve saken for Arbeidsretten med det samme, sier Kambestad.

Han har bedt Borgarting lagmannsrett om å avvente ankebehandlingen av saken der.

Glad saken blir anket

Glenn Vinjor, HK-tillitsvalgt for de ansatte, er glad for at dommen fra tingretten blir anket.

– Jeg opplever at tingretten ikke oppfattet hva som var sakens kjerne, derfor er jeg glad for at saken skal behandles av en ny rettsinstans. Det ville være skummelt om SAS vant fram i denne saken, det ville ha åpnet muligheter for andre bedrifter til gjøre det samme, sier han.

Også Gunnar Holm, tidligere hovedtillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer i SAS Spirit, i dag leder i Flyarbeidernes forening, er fornøyd med at saken skal behandles på nytt.

– Det sentrale spørsmålet er om man kan kalle en intern omorganisering en virksomhetsoverdragelse, og ta i bruk reservasjonsretten mot tariffavtalen vår. Tariffavtalen skulle bestått, sier han.

Nå må både Holm, Vinjor og kollegene deres smøre seg med tålmodighet. Det kan ta flere måneder før saken blir behandlet i Arbeidsretten.

03.01.2014
15:03
27.08.2015 20:00

Mest lest