LO-medlemmene tapte saken i første runde i rettssystemet

LO-medlemmene tapte saken i første runde i rettssystemet

Martin Guttormsen Slørdal

SAS Spirit-ansatte tapte lønnskrav i tingretten

Øvre Romerike tingrett gav ikke flyfrakt-arbeiderne medhold i å beholde lønna si etter sammenslåingen med et annet SAS-selskap.
20.11.2013
13:37
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Da de ansatte i flyfraktselskapet SAS Spirit ble solgt til handlingselskapet SAS Ground Handling i 2012, ble flyfraktarbeiderne overført fra det ene til det andre selskapets tariffavtale. Særavtalen som regulerte lønna deres ble ikke videreført. Det førte til de gikk det i lønn med mellom 2.500 og 3.000 kroner i måneden. Det mente de ansatte var dypt urettferdig og ulovlig. SAS Ground Handling hevdet på sin side at dette var en virksomhetsoverdragelse, hvor arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiveren lov til å reservere seg fra å videreføre tariffavtaler i det gamle selskapet.

Partene ble ikke enige. Etter flere resultatløse forhandlingsmøter stevnet arbeidstakerne SAS Ground Handling for retten. Totalt 129 ansatte saksøkte arbeidsgiveren sin. 106 er medlemmer i Fellesforbundet, 20 i Handel og Kontor, og tre i Parat.

Virksomhetsoverdragelse

Saken ble behandlet i Øvre Romerike tingrett i september, og nå er dommen avsagt. Retten gir ikke de ansatte medhold i at dette var en intern omorganisering i SAS-konsernet. Dommerne slår fast at salget var en reell virksomhetsoverdragelse, og at arbeidsgiverne har fulgt loven når de flyttet de ansatte over på en annen tariffavtale og droppet særavtalen.

LOs advokat Sigurd-Øyvind Kambestad hevdet at om dette var en virksomhetsoverdragelse, kunne arbeidsgiveren likevel ikke sette de ansatte vesentlig ned i lønn over natta. Denne argumentasjonen holdt heller ikke for tingretten.

Tror de vil anke

Regionsekretær Kjell Finvåg i Handel og Kontor er skuffet over tapet i tingretten, men henger ikke med hodet.

– Vi tenker umiddelbart at vi vil anke dommen, uten at vi har vurdert den sammen med advokaten vår. Hvis denne dommen blir stående, vil den skape utrygghet for andre arbeidstakere ved omorganiseringer. Vil de beholde lønnsvilkårene sine? Jeg frykter også at flere arbeidsgivere vil benytte seg av tilsvarende metoder for å kutte lønnskostnader, sier han til HK-Nytt.

Finvåg opplyser om at flyfraktarbeiderne ikke er en høytlønna gruppe, lønna ligger under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Et så stort lønnskutt innebærer en vesentlig endring for dem, sier han.

Også Glenn Vinjor, HK-tillitsvalgt for de flyfraktansatte, er skuffet over dommen.

– Dommen var overraskende. Vi må vurdere om vi skal anke den. Jeg håper det, sier han.

Forbanna

– Jeg forutsetter at dommen ankes. Vi som er berørt av dette er både oppgitte og forbanna over rettens konklusjon.

Det sier Gunnar Holm, tidligere hovedtillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer i SAS Spirit, i dag leder i Flyarbeidernes forening.

– Det er uforståelig at de skal kunne sette oss ned 30.000 til 40.000 kroner i lønn, når vi gjør den samme jobben, sier han.

Holm står fast ved at salget av SAS Spirit til SAS Ground Handling er en omorganisering i SAS-konsernet, og ikke en virksomhetsoverdragelse. Da klubbene hadde de første drøftelsesmøtene med ledelsen, fikk de forståelsen av at lønn- og arbeidsvilkårene de hadde skulle videreføres. I verste fall regnet klubbene med at en harmonisering av lønna i de to selskapene foregå over lengre tid, slik som hadde vært vanlig praksis i lignende tilfeller, og ikke skje over natta slik det ble gjort denne gangen. Holm er overbevist om at salget av SAS Spirit ble gjort for at selskapet skulle kunne unndra seg lønns- og arbeidsvilkårene i SAS Spirit.

– Hvis denne dommen blir stående, vil det være fritt fram også for andre arbeidsgivere å organisere seg bort fra tariffavtaler. Det kan vi ikke la skje, sier han.

– Klar dom

Terje Horn Evensen, personalansvarlig i SAS Ground Handling, er ikke overrrasket over utfallet i saken.

– Dommen var strengt tatt som forventet, sier han.

Evensen tror ikke en anke fra arbeidstakerne vil føre fram.

– Det er opp til dem, men dommen framstår som ganske klar. Dommen viser til at vi har fulgt ordinær gang i slike saker, sier han.

20.11.2013
13:37
27.08.2015 20:00