JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sånn kan du kvitte deg med søndagsåpne butikker

Er det for mange søndagsåpne butikker i din kommune? Les om hvordan Åsmund Utgård i Fredrikstad klarte å søndagsstenge flere butikker.

Lene Svenning

katharina@lomedia.no

herman@lomedia.no

– Vi fikk reaksjoner fra de ansatte. De ville ikke jobbe på søndagene, men ble nødt til det.

Det sier Åsmund Utgård, tillitsvalgt ved Coop Mega Torvbyen i Fredrikstad.

Han husker tilbake til 2018. Da var Gamlebyen og områdene vest og sør for Ørebekk/Gressvik i Fredrikstad kommune typiske turiststeder. I 1999 ga Fylkesmannen i Østfold (nå statsforvalteren) kommunen en forskrift som tillot at butikkene kunne ha søndagsåpent.

På den tida var det få eller ingen butikker vest og sør for Ørebekk/Gressvik som hadde åpent om søndagene. Men det endret seg. I 2018 åpnet en ny Kiwi-butikk innafor området som begynte å ha søndagsåpent, opplyser Utgård.

Like etterpå startet flere og flere butikker – til sammen fem-seks butikker – å ha søndagsåpent, forteller Utgård som var avdelingsleder i Østfold Handel og Kontor (HK) i 2018.

Utgård har selv erfaring med søndagsjobbing. I sju år jobbet han annenhver søndag. Han savner det ikke.

Én av tre kommuner er et typisk turiststed, viser HK-Nytts kartlegging. Det er en økning fra 2014 da hver femte kommune var et typisk turiststed.

TIPS: Åsmund Utgård, tillitsvalgt i HK, klarte å få endret en forskrift om typiske turiststeder. Han deler sine tips.

TIPS: Åsmund Utgård, tillitsvalgt i HK, klarte å få endret en forskrift om typiske turiststeder. Han deler sine tips.

Herman Bjørnson Hagen

Fredrikstads mest trafikkerte veikryss

En ting er at medlemmene ikke ville jobbe på søndagene. Utgård reagerte også på at Ørebekk- og Gressvik-området ble definert som et typisk turiststed.

– Ørebekk er et av Fredrikstads mest trafikkerte veikryss og definitivt ikke noe turiststed, sier han.

Det samme mente spesialkonsulent Jarle Leknes-Kilmork i kommunen.

– Den gamle forskriften fra slutten av 90-tallet var merkelig. Gressvik er ikke et typisk turiststed. Det er mulig det ble siktet til stedene langs kysten som er godt belagt med hytter, sier han.

Et av kriteriene i helligdagsloven for å bli et typisk turiststed er at salget i hovedsak skjer til turister.

Klarte stenge butikkene

Utgård bestemte seg for prøve å endre forskriften. Han tok kontakt med LO lokalt, politikerne og Ap-ordføreren i Fredrikstad. Fagforeningslederen deltok også på et møte med statsforvalteren.

– Å begrense områdene som var typiske turiststeder ble også en valgkampsak i 2019. Etter valget passet vi på holde saken varm slik at politikerne ikke glemte den, sier han.

I mars 2021 vedtok bystyret i Fredrikstad å sende en ny søknad til statsforvalteren. Politikerne argumenterte for at den gamle forskriften førte til ulike konkurransevilkår for dagligvarebutikkene i Fredrikstad.

18. august 2021 vedtok Statsforvalteren i Oslo og Viken en ny forskrift hvor Gamlebyen og området Hankø/Vikane er typiske turiststeder. Med den nye forskriften opphørte den gamle, og butikkene sør og vest for Ørebekk og Gressvik – til sammen åtte – måtte ha søndagsstengt eller etablere butikker på mindre enn 100 kvadratmeter.

Kan påvirke politikerne

Det er ikke bare fagforeninger og tillitsvalgte som kan være pådrivere for å endre en forskrift, også kommuneansatte kan bidra, forteller Jarle Leknes-Kilmork.

– Vi kan gjøre det formelt ved å ta kontakt med kommunaldirektøren som kan ta det videre til politikerne. Dersom forskriften er i strid med lovverket, er det kommunaldirektørens oppgave å si fra, sier Leknes-Kilmork til HK-Nytt.

Han forteller at ansatte også kan snakke med de folkevalgte mer uformelt, men byråkratene kan ikke på eget initiativ sende en søknad til statsforvalteren. 

– Det bør komme som en bestilling fra politikerne, sier spesialkonsulenten.

Før valget i høst la Høyre i Fredrikstad fram en liste med tiltak de skulle gjennomføre de hundre første dagene hvis de vant. De ville blant annet jobbe for flere søndagsåpne butikker flere steder i kommunen. Så vant de valget.

Leknes-Kilmork tror ikke området vest og sør for Gressvik blir typisk turiststed igjen, men han er åpen for at de folkevalgte vil sende søknad om et annet område.

Gamle vedtak

Statsforvalteren i Oslo og Viken har så langt ikke mottatt en ny søknad fra Fredrikstad kommune, bekrefter seniorrådgiver Cathrine Meyer hos Statsforvalteren.

I Oslo og Viken er 22 kommuner typiske turiststeder, viser HK-Nytts kartlegging. Halvparten av kommunene fikk forskriften før 2001. Men selv om vedtakene er gamle, er det ikke jobben til statsforvalteren å undersøke om stedene fortsatt oppfyller kriteriene for å være et typisk turiststed.

– Det ligger ikke i vårt mandat. Vår jobb er å motta søknader og avslå eller innvilge dem, sier Meyer til HK-Nytt.

Åsmund Utgårds tips til å kvitte seg med statusen som typisk turiststed

• Få med dere LO lokalt og andre forbund.

• Jobb opp mot politikerne i kommunestyret eller bystyret. Kanskje sitter en eller flere personer i LO lokalt eller forbund der. Bruk i så fall disse.

• LO kan også løfte saken i fagligpolitisk utvalg.

• Om dere ikke får gjennomslag i en borgerlig styrt kommune, jobb for å skifte ut ordføreren ved neste valg.

• Hold saken varm, ikke gi opp selv om ting tar tid. 

• Svar når forslag til typiske turiststeder legges ut på høring.

Hva er et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)

Åsmund Utgårds tips til å kvitte seg med statusen som typisk turiststed

• Få med dere LO lokalt og andre forbund.

• Jobb opp mot politikerne i kommunestyret eller bystyret. Kanskje sitter en eller flere personer i LO lokalt eller forbund der. Bruk i så fall disse.

• LO kan også løfte saken i fagligpolitisk utvalg.

• Om dere ikke får gjennomslag i en borgerlig styrt kommune, jobb for å skifte ut ordføreren ved neste valg.

• Hold saken varm, ikke gi opp selv om ting tar tid. 

• Svar når forslag til typiske turiststeder legges ut på høring.

Hva er et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)