Katharina Dale Håkonsen og Lene Svenning" />

Valget 2023

I én av tre kommuner må butikkansatte jobbe om søndagene

Butikkansatte Johnny frykter han må jobbe på søndager om høyresida vinner valget.
EN ANNERLEDES DAG: Coop Extra Stord i Vestland fylke holder stengt om søndagene. Men i en tredel av landets kommuner må ansatte i varehandelen jobbe den sjuende dagen i uka.

EN ANNERLEDES DAG: Coop Extra Stord i Vestland fylke holder stengt om søndagene. Men i en tredel av landets kommuner må ansatte i varehandelen jobbe den sjuende dagen i uka.

Brian Cliff Olguin

hk-nytt@lomedia.no

Mandag 11. september er det lokalvalg, og for butikkansatte er det én sak som er viktigere enn andre:

Kampen for å ha fri om søndagene.

I all hovedsak skal butikkene være lukket om søndagene, ifølge helligdagsloven. Men det fins unntak fra loven. Kommuner kan søke statsforvalterne om å få status som typisk turiststed.

Får de ja fra Statsforvalteren, kan de åpne butikkdørene den sjuende dagen i uka.

Det har én av tre kommuner fått lov til, viser informasjon HK-Nytt har innhentet fra statsforvalterne og ved å gjennomgå lokale forskrifter om unntak fra helligdagsloven.

Det er en økning fra 2014 da hver femte kommune var et typisk turiststed, ifølge Aftenposten.

HK-lederen er ikke overrasket

Leder Christopher Beckham i Handel og Kontor (HK) er ikke overrasket over at så mange som én av tre kommuner har fått unntak fra helligdagsloven.

– Dette illustrerer bare poenget til HK: Altfor mange kommuner får status som typisk turiststed uten at de egentlig er et turiststed. Jeg er også kritisk til at de får beholde den statusen til evig og alltid, sier Beckham til HK-Nytt.

Av de 119 kommune som er typiske turiststeder, har bare én kommune – Senja i Troms og Finnmark – fått en sluttdato på tillatelsen.

Om politikere på høyresida får flertall i kommunestyrene etter valget, kan det bli flere søndagsbutikker. Det viser en undersøkelse fra Agenda gjort på oppdrag fra Handel og Kontor (HK) i Norge.

– Vil du beholde søndag som annerledesdagen, må du stemme på Ap, SV eller Rødt, sier Beckham.

Flere funn fra undersøkelsen om typiske turiststeder

• 119 av totalt 356 kommuner har status som typisk turiststed.

• I hver sjette kommune er det ingen begrensninger på når butikkene kan ha søndagsåpent. De kan være åpne hele året.

• I mange kommuner er det avgrensede områder som er typisk turiststeder. Men i 17 kommuner er hele kommunen et typisk turiststed.

• Innlandet fylkeskommune topper statistikken med 25 kommuner som er typiske turiststeder.

• Rogaland har bare ett typisk turiststed. Det er Ogna i Hå kommune. Nabofylket Agder har 14.

Redd for at deltidsansatte rammes

Arendal i Agder er ikke et typisk turiststed. I 2020 var det flertall i bystyret for å søke Statsforvalteren om det. Søknaden ble sendt, men de fikk avslag. Årsaken var at Arendal ikke innfrir kriteriene fordi omsetningen i butikkene er stor hele året. Dette skriver Agderposten.

Tillitsvalgt Johnny Egilstad ved Coop Obs Arendal pustet lettet ut for tre år siden. Men han vet at søndagen ikke er fredet for evig og alltid. Arendal Høyre har allerede vært ute i media og sagt at om de vinner valget, så sendes en ny søknad til Statsforvalteren.

IMOT: – Det er viktig med en annerledesdag. Resten av uka er ganske hektisk, sier Johnny Egilstad.

IMOT: – Det er viktig med en annerledesdag. Resten av uka er ganske hektisk, sier Johnny Egilstad.

Katharina Dale Håkonsen

– Blir Arendal en turistkommune, er det en reell fare for at min arbeidsplan blir endret for å dekke opp søndagsvaktene, med mindre arbeidsgiver bemanner opp med studenter på søndagene eller deltidsansatte som trenger timer, sier Egilstad.

Klubblederen er spesielt redd for at deltidsansatte som trenger å tjene mer, blir «presset» til å arbeide på den sjuende dagen i uka.

– Ansatte i lavere stillingsprosenter får generelt mest kveldsvakter og vakter som varer til klokka 18 eller 19. Mange av disse arbeidstakerne har allerede i dag en utfordrende kabal med å kombinere vakter på ukurante tidspunkt med det å ha små barn, sier han.

I Arendal vil Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre at byen defineres som typisk turiststed, ifølge Agenda-undersøkelsen.

Sommervikarene tar jobben

Lenger vest i fylket ligger Farsund. Der har butikkene lov til å holde åpent på søndager i de tre sommermånedene. Slik har det vært siden 2014, da Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) sa ja til kommunens søknad om å gi den status som typisk turiststed. Men i denne sørlandsbyen har butikkene imidlertid blitt enige om å holde åpent alle søndager i juli, selv om de altså har fått lov til det i tre måneder.

Verken butikksjef Nadine Køhn eller tillitsvalgt Randi Holen ved Coop Extra i Farsund arbeider på søndager.

– Det er sommervikarene som jobber søndagene i juli. Alle ansatte får tilbudet, men det har ikke vært noe ønske om det blant de fast ansatte. De vil ha fri, forteller butikksjefen.

POSITIVE: Både tillitsvalgt Randi Holen (t.v.) og butikksjef Nadine Køhn på Coop Extra Farsund synes det er greit med søndagsåpne butikker i juli for å gi et tilbud til turistene. Men rent økonomisk lønner det seg ikke.

POSITIVE: Både tillitsvalgt Randi Holen (t.v.) og butikksjef Nadine Køhn på Coop Extra Farsund synes det er greit med søndagsåpne butikker i juli for å gi et tilbud til turistene. Men rent økonomisk lønner det seg ikke.

Lene Svenning

Selger is til båtfolket

Om det lønner seg å ha åpent disse søndagene? Nei, ikke økonomisk. Omsetningen er ikke noe å skryte av, men det handler om mer enn det, mener Køhn. Søndags­åpent er et godt servicetilbud til turistene. Rett utenfor butikken ligger Farsunds gjestehavn. Her ligger båter fra hele kysten fortøyd.

– Vi selger først og fremst is til båtfolket, sier tillitsvalgt Randi Holen.

Det betyr at de ansatte som er på jobb på søndagene har god tid til å gjøre butikken klar til uka etter. Det synes både butikksjefen og den tillitsvalgte er en stor fordel som de tjener på resten av uka. Dessuten:

– Ungdommen som jobber på søndager er fornøyd med å få en arbeidsdag med ekstra betaling, sier Holen.

Både hun og butikksjef Køhn, som også er HK-medlem, synes det er nok å holde åpent på søndagene i juli.

Sjefene jobber selv

De 24 butikkene på Amfi-senteret i Farsund nøyer seg også med å ha åpent på søndagene i denne måneden.

– Det er et tilbud til turistene. Juli er høysesong, besøkstallene er tredoble sammenlignet med resten av året, framholder senterleder Elisabeth Stølen.

BARE ÉN MÅNED: Farsund har status som et typisk turiststed. Det betyr at kjøpesenteret Amfi kan holde åpent søndager i de tre sommer­månedene. Men de nøyer seg med juli.

BARE ÉN MÅNED: Farsund har status som et typisk turiststed. Det betyr at kjøpesenteret Amfi kan holde åpent søndager i de tre sommer­månedene. Men de nøyer seg med juli.

Lene Svenning

Men det koster penger å holde åpent en ekstra dag, og det må lønne seg for at butikkene vil opprettholde tilbudet. Det disku­teres hvert år, og beslutningen om å holde åpent baserer seg på om det lønner seg eller ei. Avgjørelsen blir tatt i fellesskap, og gjelder for alle butikkene, opplyser Stølen. Ikke alle bransjer har stor omsetning på søn­dagene. Senterlederen forteller at flere av de som driver butikkene selv jobber på søndagene for å spare lønnsutgifter.

– Det er delte meninger om søndags­åpent blant de ansatte, men jeg tror de skjønner at det er klokt å holde åpent, sier Stølen.

Lurer du på hvilke kommuner som har søndagsåpent? 

Ta en titt på kartet som både gir deg en oversikt over hvilke tidspunkter i året butikkene kan være søndagsåpne og om unntaket fra loven gjelder hele eller deler av kommunen. Kartet viser «typiske turiststeder», ikke butikker som har lov til å holde åpent av andre årsaker.

Disse kommunene har åpne butikker om søndagene

Vi tar forbehold om at det kan være feil i kartet. Ser du noe du mener ikke stemmer, send en e-post til hk-nytt@lomedia.no.

Dette sier loven om åpningstider

• Butikker skal være stengt søndager, helligdager og offentlige fridager som 1. og 17. mai.

• Dersom et utsalgssted bevisst bryter loven, kan det straffes med bøter.

Men det fins unntak fra loven. Disse utsalgsstedene kan holde åpent:

• utsalg på typiske turiststeder godkjent av statsforvalterne

• kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

• bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

• utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

• salgssteder på campingplasser i campingsesongen

• serveringssteder

• salg ved auksjon

• salg fra gallerier eller steder som i det vesentlige selger husflids- og suvenirvarer

• salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser

• butikker på flyplasser

• fra produksjonssteder som er tilrettelagt for turisme

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

Dette sier arbeidsmiljøloven om søndagsjobbing:

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en sø.- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som sø.- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på sø.- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for sø.- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10–8 fjerde ledd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven

Dette sier loven om åpningstider

• Butikker skal være stengt søndager, helligdager og offentlige fridager som 1. og 17. mai.

• Dersom et utsalgssted bevisst bryter loven, kan det straffes med bøter.

Men det fins unntak fra loven. Disse utsalgsstedene kan holde åpent:

• utsalg på typiske turiststeder godkjent av statsforvalterne

• kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

• bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

• utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

• salgssteder på campingplasser i campingsesongen

• serveringssteder

• salg ved auksjon

• salg fra gallerier eller steder som i det vesentlige selger husflids- og suvenirvarer

• salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser

• butikker på flyplasser

• fra produksjonssteder som er tilrettelagt for turisme

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

Dette sier arbeidsmiljøloven om søndagsjobbing:

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en sø.- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som sø.- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på sø.- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for sø.- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på sø.- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10–8 fjerde ledd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven