IKKE AVGJORT: Ryanairs oppsigelse av Alessandra Cocca må en ny runde i lagmannsretten.

IKKE AVGJORT: Ryanairs oppsigelse av Alessandra Cocca må en ny runde i lagmannsretten.

Vidar Ruud, ANB/Arkiv

Ryanair-sak må ny runde i lagmannsretten

Høyesterett opphever lagmannsrettens kjennelse om at oppsigelsen av en flyvertinne skal behandles av norske domstoler.
06.12.2013
15:30
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil da de behandlet flyvertinne Alessandra Coccas sak i august i år. Lagmannretten avgjorde at Coccas sak skulle gå for norske domstoler, og ikke irske, slik Ryanair hevdet.

Tapte og vant

Cocca, som var stasjonert på Moss lufthavn Rygge, ble oppsagt før prøvetiden var omme. Hun mente oppsgielsen var usaklig, og gikk med YS-forbundet Parats hjelp til sak mot det irske flyselskapet. Ryanair vant i første runde i Moss tingrett, som avgjorde at saken måtte gå for irske domstoler. Cocca anket saken til lagmannsretten. Her vant hun altså fram. Hvilke arbeidsoppgaver flyvertinnen hadde, omfanget av dem og hvor hun har utført dem, står sentralt i saken. At Alessandra Cocca var stasjonert på Rygge, er ikke nok til at saken skal behandles i norske domstoler.

Saksbehandlingsfeil

Ryanair anket avgjørelsen til Høyesterett. Flyselskapet hevdet at dommen fra lagmannsretten måtte oppheves fordi lagdommer Kristin Robberstad tildigere har vært ansatt i LO. HK og LO har vært såkalt partshjelpere i denne saken.

Høyesteretts ankeutvalg avviser at dommer Robberstad var inhabil, men mener lagmannsretten har begått en annen saksbehandlingsfeil. Ankeutvalget peker på at lagmannsretten har tatt med at Cocca blant annet har jobbet med innsjekking av passasjerer på Rygge flyplass i sin vurdering av saken. Partene er enige om at Cocca ikke har hatt dette som en av sine arbeidsoppgaver. Likevel, skriver ankeutvalget: "kan det ikke ses bort fra at det uriktige faktum her har vært avgjørende for den helhetsvurderingen som lagmannsretten har foretatt (...) På grunn av den feil som her foreligger, må lagmannsrettens kjennelse oppheves".

Dette betyr at saken igjen må behandles i Borgarting lagmannsrett.

06.12.2013
15:30
27.08.2015 20:00