Den oppsagte flyvertinnen var stasjonert på Moss lufthavn Rygge.

Den oppsagte flyvertinnen var stasjonert på Moss lufthavn Rygge.

Sissel M. Rasmussen

Ryanair anker til Høyesterett

Det irske flyselskapet mener Høyesterett må avvise at oppsigelsen av en flyvertinne stasjonert på Rygge skal behandles i norske domstoler.
25.09.2013
11:24
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I anken hevder Ryanair først og fremst at lagmannsretten gjorde en saksbehandlingsfeil under sin behandling av saken, og at kjennelsen dermed må oppheves. Feilen, ifølge Ryanair, var at lagdommer Kristin Robberstad var inhabil da hun behandlet saken. Årsaken er at Robberstad tidligere har jobbet i LO, og LO var såkalt partshjelp i denne saken.

Norsk eller irsk domstol?

Om Høyesterett ikke er enig i dette, vil Ryanair at Norges øverste domstol avviser oppsigelsessaken, fordi den etter deres mening ikke hører hjemme i norske domstoler.

Ryanair mener at saken skal gå for irsk domstol fordi selskapet er irsk, fordi oppsagte Alessandra Cocca utførte hoveddelen av jobben om bord på irske fly, og fordi hun mottok sine instrukser fra nettopp Irland. Flyvertinnen og hennes forbund Parat mener norske domstoler er riktig adressat, fordi Cocca er bosatt i Norge og stasjonert på Rygge flyplass.

Borgarting lagmannsrett kom i august fram til at det er norske domstoler som skal behandle oppsigelsessaken. Moss tingrett kom til motsatt konklusjon. Nå håper Ryanair at anken til Høyesterett skal gi dem medhold.

Optimist

Den italienske flyvertinnen Alessandra Cocca ble oppsagt fra stillingen sin i Ryanair. Hun mente oppsigelsen var usaklig, og gikk til sak mot flyselskapet ved hjelp av YS-forbundet Parat. Så langt har hun vunnet fram.

Vegard Einan, nestleder i Parat er optimistisk foran Høyesteretts ankeutvalgs behandling av saken.

– Vinner Parat, vil det være en seier for rettferdig konkurranse, der det tidligere har lønt seg å ignorere nasjonale lover på bekostning av seriøse selskaper, sier han til NTB.

Viktig sak

Kjell Finvåg, faglig sekretær i Handel og Kontor, følger denne saken nøye.

– Det er viktig for HK at ansatte innen luftfarten med base i Norge kan anlegge sak og få prøvd saken sin i Norge, slik lagmannsretten fastslo. Når dommen ankes til Høyesterett, betyr det at vi vil kunne få en sterkere rettspraksis i internasjonale luftfarsspørsmål. Resultatet av en slik dom vil være viktig for ansattes rettsikkerhet i internasjonal luftfart, sier han til HK-Nytt.

25.09.2013
11:24
27.08.2015 20:00

Mest lest