JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Organisering

Rekordmange nye tariffavtaler i Handel og Kontor i fjor

Men andelen HK-medlemmer med tariffavtale synker.
STREIK: Jo flere medlemmer som har har tariffavtale, dess større kampkraft har forbundet når det gjelder. (Arkivbilde)

STREIK: Jo flere medlemmer som har har tariffavtale, dess større kampkraft har forbundet når det gjelder. (Arkivbilde)

Brian Cliff Olguin

katharina@lomedia.no

– Dette følger vi nøye med på, sier Elisabeth Sundset.

Nestlederen i Handel og Kontor (HK) sikter til nedgangen i antall yrkesaktive medlemmer i HK som er omfattet av en tariffavtale.

I 2013 hadde 72 prosent en slik avtale. Ved utgangen av 2023 var 67 prosent av de yrkesaktive omfattet av en tariffavtale.

– Det skyldes nok at vi mister medlemmer fordi de ikke tar seg råd til å være organisert. Dessuten blir ikke medlemmer, som slutter i bedrifter eller pensjonerer seg, erstattet, forklarer Sundset til HK-Nytt.

Men nestlederen kan også glede seg over en positiv utvikling. De siste årene har HK inngått flere og flere nye tariffavtaler.

I fjor inngikk forbundet 402 nye avtaler med bedrifter.

Synlighet i media om aktuelle saker som angår ansattes arbeidssituasjon, er en viktig årsak til dette, mener Sundset.

– Vi har også drevet mye utadrettet virksomhet og truffet mange medlemmer, sier hun. 

De siste elleve årene har stadig flere meldt seg inn i HK. I 2013 hadde forbundet 65.870 medlemmer. I 2023 var medlemstallet 79.847.

Kan vinne 15.000 kroner

Til våren er det hovedoppgjør. Da forhandler arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om lønn og bestemmelser i tariffavtalene.

Å kunne ta medlemmer ut i streik, er fagbevegelses kampmiddel for å presse gjennom krav i forhandlingene med arbeidsgiverne.

– Jo flere medlemmer med tariffavtale, dess større kampkraft har vi, sier Sundset.

HK-nestleder Elisabeth Sundset.

HK-nestleder Elisabeth Sundset.

André Kjernsli

Derfor har HK bestemt at de skal øke antallet medlemmer med tariffavtale til 40.000 før lønnsoppgjøret.

I januar var 37.517 medlemmer omfattet av en slik avtale. Det er for dårlig, mener nestlederen.

– 40.000 er kanskje et hårete mål, men vi tenker at vi skal klare det. Det et stort potensial til å organiserer flere.

Vervekonkurranse

Forbundet har dratt i gang en konkurranse. Den avdelingen i HK som klarer å verve flest medlemmer i bedrifter med tariffavtaler, vinner en pengepremie på 15.000 kroner.

Verveperioden er fra 1. januar til 29. februar.

– Tillitsvalgte må informere om faren for streik ved lønnsoppgjøret og at uorganiserte kan sitte igjen uten en krone om det blir streik, sier nestlederen.

HK-medlemmer får et streikebidrag fra forbundet. Under streiken i fjor fikk fulltidsansatte 5.148 kroner i uka. 

Lag en plan

Sundset ivrer for at tillitsvalgte må ha full oversikt over alle butikker eller avdelinger i konsernet eller kjeden hvor de jobber.

De må kjenne til avdelingene med og uten tariffavtale, samt arbeidsplasser med tariffavtale, men med få organiserte.

Med en slik oversikt er det lettere å legge en strategi for verving.

– I bedrifter med tariffavtale bør minst 75 prosent av de ansatte være medlemmer, sier hun.

For å opprette en tariffavtale, trenger bare 10 prosent av de ansatte å være organisert, ifølge hovedavtalen mellom LO og Virke. Men nestlederen mener langt flere må være organisert før en oppretter en tariffavtale.

Hun har argumentene klare:

– Spør kollegene dine om de vil ha AFP eller bedre betalt for overtidsjobbing. Med en tariffavtale får du bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Når tariffavtalen først er undertegnet og godene er på plass, er det vanskeligere å organisere de uorganiserte, påpeker Sundset.

Vilkårene i avtalene gjelder også for denne gruppen.

– Ønsker du å opprette en tariffavtale, ta kontakt med avdelingen eller regionkontoret i HK. De hjelper deg med prosessen videre, sier hun.

Gjør som Amir

I fjor jobbet spesielt HK med å øke antallet tariffavtaler i Elkjøp, Cubus, Voice, Hennes & Mauritz, Lindex og Kappahl. Den satsingen fortsetter i år.

I tillegg vil forbundet at ansatte i flere bedrifter som selger elektronikk og byggevarer får tariffavtale.

HK vil også øke tariffdekningen i LO-forbundene, politiske partier på venstresida, Norsk Folkehjelp og de landsomfattende avdelingene som Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR).

I desember besøkte FLR-leder Amir Mayani 54 arbeidsplasser. Det resulterte i 64 nye medlemmer.

De siste seks årene har fagforeningslederen besøkt medlemmene sine to ganger i året.

LES OGSÅ: To ganger i året kjører Amir 6.000 kilometer for å ta vare på medlemmer

– Hvis en annen hovedtillitsvalgt hadde gjort det samme som Mayani, ville han eller hun fått til det samme, sier Sundset.

I 2022 inngikk FLR ti nye tariffavtaler og økte til totalt 53 stykker.

Hva er en tariffavtale?

• En avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold

• Avtalen gir ansatte rett til medbestemmelse og informasjon om viktige prosesser på arbeidsplassen

• Det finnes ulike tariffavtaler for ulike bransjer

• Den er inngått mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon

vMå undertegnes av arbeidsgiver om den skal gjelde på arbeidsplassen

• Avtalene revideres i lønnsoppgjørene

Har du ikke tariffavtale på jobben? Ta kontakt med HK.

Medlemmer
og tariffavtaler

• Ved utgangen av 2022 hadde HK 6.068 tariffavtaler med bedrifter.

• HK hadde 79.847 medlemmer 31. desember 2023.

• Av disse er 56.023 yrkes­aktive.

• Medlemmene er omfattet av tariffavtaler med NHO, Virke eller andre arbeidsgiverforeninger.

• De siste ti årene har det vært størst medlemsøkning på disse tariffavtalene med Virke.

• Medlemmer uten avtale har økt med 3 prosentpoeng fra 2019 til 2023.

Kilde: HKs årsrapport 2022 og HK

Inn- og utmeldinger i HK i 2023

• 11.601 personer meldte seg inn.

• 9.746 medlemmer meldte seg ut.

• Av de som meldte seg ut, var 76 prosent ikke omfattet av en tariffavtale.

• 41 prosent av medlemmene som meldte seg ut var under 30 år.

Kilde: HK

Aldersfordeling:

Kilde: HK

Kjønnsfordeling:

Kilde: HK, 2022-tall

Hva er en tariffavtale?

• En avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold

• Avtalen gir ansatte rett til medbestemmelse og informasjon om viktige prosesser på arbeidsplassen

• Det finnes ulike tariffavtaler for ulike bransjer

• Den er inngått mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon

vMå undertegnes av arbeidsgiver om den skal gjelde på arbeidsplassen

• Avtalene revideres i lønnsoppgjørene

Har du ikke tariffavtale på jobben? Ta kontakt med HK.

Medlemmer
og tariffavtaler

• Ved utgangen av 2022 hadde HK 6.068 tariffavtaler med bedrifter.

• HK hadde 79.847 medlemmer 31. desember 2023.

• Av disse er 56.023 yrkes­aktive.

• Medlemmene er omfattet av tariffavtaler med NHO, Virke eller andre arbeidsgiverforeninger.

• De siste ti årene har det vært størst medlemsøkning på disse tariffavtalene med Virke.

• Medlemmer uten avtale har økt med 3 prosentpoeng fra 2019 til 2023.

Kilde: HKs årsrapport 2022 og HK

Inn- og utmeldinger i HK i 2023

• 11.601 personer meldte seg inn.

• 9.746 medlemmer meldte seg ut.

• Av de som meldte seg ut, var 76 prosent ikke omfattet av en tariffavtale.

• 41 prosent av medlemmene som meldte seg ut var under 30 år.

Kilde: HK

Aldersfordeling:

Kilde: HK

Kjønnsfordeling:

Kilde: HK, 2022-tall