Dette blir det første grepet for å luke bort de useriøse aktørene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Dette blir det første grepet for å luke bort de useriøse aktørene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Jan-Erik Østlie

Ulovlig innleie

Regjeringens første grep: Sender ut lov om kollektiv søksmålsrett

Etter 19 dager i regjeringskontorene kommer den første gjennomføringen av 100-dagersplanen til statsminister Jonas Gahr Støre og hans statsråder.
02.11.2021
13:25
02.11.2021 13:26

helge@lomedia.no

Regjeringa sender tirsdag ut på høring et forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Forslaget er en del av regjeringsplattformen fra Hurdalsjøen.

Fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie ble innført 1. juli 2013 av den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg, men opphevet av Solberg-regjeringen to år senere.

Forbundet Industri Energi har blant annet vært opptatt av dette.

– Det er spesielt viktig i forhold til innleie og vikariater. Hvis vi ser at det ikke er reelt behov for innleie, men faste arbeidsplasser, er dette et effektivt virkemiddel. Det er vanskelig for enkeltpersoner å gå til søksmål. Derfor er det viktig at fagforeninger kan ta det skrittet, sa Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi til FriFagbevegelse etter at regjeringsplattformen var presentert.

Kollektiv søksmålsrett: Klubbleder Einar Åge håper å få tilbake muligheten til å reise søksmål mot ulovlig innleie

Det første grepet

Dette tas mot med glede i fagbevegelsen og er det første grepet av det som skal vise forskjell i arbeidslivspolitikken.

– Regjeringen har vært tydelig på at vi vil gjeninnføre søksmålsretten. Det skal straffe seg å bryte innleiereglene, og dette blir det første grepet for å luke bort de useriøse aktørene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en epost til FriFagbevegelse.

Kollektiv søksmålsrett gir fagforeningene rett til å reise søksmål om ulovlig innleie. Fagforeninger kan reise sak i eget navn dersom de mener det er brudd på innleiereglementet i virksomheter som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak.

– Kartlegging og undersøkelser viser at det fortsatt skjer enkelte brudd på innleiereglene. Kollektiv søksmålsrett vil være med å bidra til at man sterkere grad vil følge regelverket om ulovlig innleie, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Innleie og midlertidige stillinger som fortrenger faste ansettelser skaper større forskjeller i arbeidslivet og gjør folk utrygge. Derfor har det vært viktig å ta grep kjapt, legger hun til.

Mye lest: Fast ansatte fikk hotell og 800 kroner i diett, mens innleide fikk brakke og null i diett

Del av innspillene

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, synes dette er gledelig og påpeker at det også er en del av innspillene fra Fellesforbundet til regjeringsplattformen.

– Jeg håper imidlertid regelverket for innleie blir enklere å overholde, både for bedrifter og Arbeidstilsynet når regjeringen kommer med forslag som innskrenker adgangen til innleie, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Det er tidligere varslet at regjeringa fjerner den generelle tilgangen i arbeidsmiljøloven til midlertidige stillinger. I tillegg til gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett er dette det første av flere grep regjeringa vil gjøre for å gi arbeidsfolk mer makt. 

Forslaget om kollektiv søksmålsrett får høringsfrist 14. desember.

Høyesterett: Innleide skal få samme bonuser som fast ansatte

02.11.2021
13:25
02.11.2021 13:26