Regjeringen øker momsgrensa for netthandel

Handelsnæringen er skuffet over at det i forhandlingene om statsbudsjettet ble enighet om å øke grensa for momsfri netthandel fra utlandet.
21.11.2014
11:32
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I løpet av natta har partiene blitt enige om statsbudsjettet for 2015. Et av punktene som har vært viktig for handelsnæringen er forslaget om å øke grensa for momsfri netthandel fra utlandet. Regjeringen ønsket å heve den fra dagens 200 kroner til 500. Partiene er nå enige om at grensa skal ligge på 350 kroner. Det er det beløpet Venstre foreslo i sitt alternative statsbudsjett tidligere i høst.

Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket å heve grensa for å gjøre det lettere og billigere for forbrukerne å handle i utenlandske nettbutikker.

Kraftige protester

Handelsnæringen har protestert kraftig på forslaget. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har advart mot at tusenvis av arbeidsplasser i norsk varehandel vil forsvinne som følge av økt konkurranse fra utenlandske nettbutikker. Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke, er ikke glad for dette kompromisset.

– Vi er skuffa. På den ene siden er vi glad for at de har skjønt alvoret og hvilke konsekvenser det får, på den annen side er det helt uforståelig for oss at de går inn for en grense på 350 kroner, sier Andersen til HK-Nytt.

Nå håper han på at Finansdepartementet vil utrede mulighetene for en selvbetjeningsløsning for momsinnbetaling, slik at fortollingsgebyret på 135 kroner kan fjernes.

– Det er jo gebyret som er problemet i dag, hevder Andersen.

Mister inntekter

Handel og Kontor og LO har stått på samme side som Virke i denne saken. Forbundsleder Trine Lise Sundnes har vært svært skeptisk til at regjeringen gir fra seg store momsinntekter, og har argumentert med at Norge bør gjøre som Sverige: Innføre moms fra første krone på netthandel fra utlandet.

21.11.2014
11:32
27.08.2015 20:00