LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-sjef Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland oppfordrer til politisk streik onsdag 28. januar.

LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-sjef Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland oppfordrer til politisk streik onsdag 28. januar.

Torstein Bøe, NTB scanpix/ANB

Proteststreik 28. januar

LO, Unio og YS ber medlemmene streike i protest mot endringer i arbeidsmiljøloven.
18.12.2014
16:18
27.08.2015 20:00

frode@lomedia.no

eline@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

LO, Unio og YS har satt en dato for den politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven. Den to timer lange markeringen blir 28. januar.

Hovedparolen blir «Forsvar arbeidsmiljøloven» når de tre organisasjonene, med rundt halvannen million medlemmer til sammen, markerer sin motstand den siste onsdagen i januar. Streiken holdes mellom klokken 14 og klokken 16.

– Nå må vi mobilisere over hele Norge – ikke bare i de store byene, oppfordrer LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

– Budskapet må ut

LO starter nå en massiv informasjonskampanje for å få ut fakta om endringene i arbeidsmiljøloven. Organisasjonen satser voldsomt på sosiale medier, i tillegg til de tradisjonelle trykte løpesedlene.

– Sosiale medier er viktig for å nå ut og mobilisere medlemsmassen. Det er ikke nok at tillitsvalgte deler stoff seg imellom, men en må dele med alle venner en har i sosiale medier. Oppgaven er å få kunnskap ut til alle medlemmer i alle LO-forbund, sier Gabrielsen.

Han mener endringene i arbeidsmiljøloven er de største på flere tiår.

Forrige gang dette ble foreslått, fikk den rødgrønne regjeringa stoppet det etter valget i 2005. Nå blir dette iverksatt, advarer Gabrielsen.

Bakke klar

– Vi er klare for politisk streik! Samtidig er det viktig at alle som streiker forteller hvorfor streiken er nødvendig, understreker forbundsleder i Fellesforbundet Arve Bakke.

Bakke understreker at selv om det blir et hovedarrangement i Oslo og større arrangementer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, er det veldig viktig at denne politiske streiken markeres over hele landet – der folk bor og arbeider.

Forbundet oppfordrer derfor til å legge opp til lokale markeringer for å vise den sterke motstanden mot forslagene. Bruk av lokale medier og sosiale medier er en nøkkel for et vellykket arrangement i nærmiljøet, mener Fellesforbundet.

– Det er bedre å gjøre dette lokalt, enn å bruke de to timene til en lengre busstur, sier Bakke.

Forbundslederen minner om at arbeidsgivere må varsles om streiken, og at det vil komme mer informasjon om hvordan man gjør dette etter nyttår.

Kampanjeside

LO, Unio og YS har sammen laget kampanjesida mittarbeidsliv.no

Høring om endringene

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget arrangerer 21. januar høring om endringene i arbeidsmiljøloven.

Les mer:

Erikssons regler er fulle av smutthull (17.12.14)

LO-lederen: – Setter samarbeidet i fare (12.12.14)

Her er Erikssons lange arbeidsdager (12.12.14)

Eriksson: – Flere vil få fast jobb (12.12.14)

YS: – Nok er nok

– Å gå til politisk streik er ikke noe vi gjør veldig ofte, men nok er nok, sier YS-leder Jorunn Berland til FriFagbevegelse.

EVA LER NILSEN

YS-lederen er sterkt kritisk til de endringene arbeidsminister Robert Eriksson har foreslått for arbeidsmiljøloven.

– Om dette går igjennom, vil det føre til mer midlertidighet, lengre arbeidsøkter, mer søndagsarbeid og mer pålagt arbeid. Dette ønsker vi ikke. Vi roper samtidig et varsku om at det er noe helt grunnleggende galt som skjer; Robert Eriksson flytter makt fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne og de fratar fagforeningene muligheten til å gjøre en god jobb for sine medlemmer, understreker Berland.

YS-forbundene har totalt 227.000 medlemmer.

Skal informere

YS-lederen håper det blir stor oppslutning om streiken 28. januar.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra både forbund og medlemmer om at de er sterkt imot det som skjer. De vil stå opp for å forsvare arbeidsmiljøloven, sier hun.

Hun forteller at YS allerede har startet arbeidet med å synliggjøre for alle sine medlemmer hvordan regjeringens forslag vil slå ut.

– Vi kan ikke forvente at alle har satt seg grundig inn i hvilke konsekvenser Erikssons forslag har for dem. Derfor har vi en viktig informasjonsjobb å gjøre med å vise fram hvordan dette slår ut for Ola og Kari. Jeg håper det vil bidra til at enda flere slutter seg til protestene, sier hun.

– To timer holder

Streikens varighet har blitt kritisert fra enkelte hold. Mange mener to timer er for kort tid. YS-leder Berland mener det holder.

– To timer er nok. En politisk streik skal ha en avgrensning, og jeg er sikker på at dersom vi blir mange nok, så blir dette en kraftig markering mot Eriksson, sier hun.

Unio: Dette er advarsel mot flere forslag

Unio-leder Anders Folkestad sier at responsen på samarbeidet mellom Unio, LO og YS bare har vært god, og at det er forventa ute blant medlemmene at man står sammen.

– Vi har jo stort sett hatt sammenfallende synspunkter på forslagene fra Robert Eriksson siden de først ble lagt fram i sommer, sier han.

Folkestad mener timingen for streiken er god, da den kommer ikke så lenge etter at Stortinget på ny er satt og komiteen skal til med arbeidet sitt.

– Eriksson har kjørt i samme sporet helt siden høringsrunden, så det er Stortinget som er den beste arenaen å vende seg til nå, sier Folkestad. Han minner om at formuleringene på midlertidig ansatte har mer karakter av en Frp-seier enn Høyre-politikk, og at det derfor er håp om å få til forbedringer der. Det samme gjelder forslagene på arbeidstid.

– Streiken peker dessuten framover. VI sier tydelig fra at dette er feil kurs, og vi vil ikke godta om det kommer flere forslag av samme type.

18.12.2014
16:18
27.08.2015 20:00

Mest lest