KLAR TIL DEBATT: Trine Lise Sundnes åpnet HKs 34. landsmøte lørdag ettermiddag.

KLAR TIL DEBATT: Trine Lise Sundnes åpnet HKs 34. landsmøte lørdag ettermiddag.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

Nytt organisasjonskart og EØS-avtalen vil skape høy temperatur

HK-leder Trine Lise Sundnes ba delegatene holde en kameratslig tone under debattene på landsmøtet som startet lørdag ettermiddag.
15.10.2016
16:47
15.10.2016 16:47

hk-nytt@lomedia.no

Skal HK gå fra lokale avdelinger til store regionavdelinger? Det er et spørsmål som har skapt stor debatt i forkant av HKs landsmøte. Forbundsstyret foreslår å endre dagens organisasjonsstruktur. Deres forslag om å etablere regionavdelinger har høstet massiv kritikk.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte ber HK-ledelsen trekke landsmøteforslag

Søndag starter den såkalte organisasjonsdebatten, men allerede i sin åpningstale berørte HK-leder Trine Lise Sundnes temaet.

– Forbundsstyremedlemmene kom inn i diskusjonene med sine regioners standpunkter. Flere har følt presset på kroppen fra egen region, men det tåler vi. Det er viktig å huske at et forbundsstyres oppgave er å ivareta helheten. Det betyr at vi har måttet diskutere oss fram til løsninger som vi tror er best for hele organisasjonen, sa Trine Lise Sundnes fra talerstolen.

Hun oppfordret til en kameratslig tone i den kommende debatten.

– Dere vet at jeg mener gode løsninger kan komme ut av et godt ordskifte, sa hun.

EØS-debatt

Et annet spørsmål som er ventet å skape stor debatt, er hva HK skal mene om Norges forhold til EØS-avtalen. Tre HK-regioner, Midt-Norge, Øst og Nord-Norge, har sendt inn forslag om at HK skal jobbe for at Norge skal si opp avtalen. Det advarte Sundnes mot i åpningstalen. Hun mener det er viktig at de europeiske landene står sammen i en vanskelig tid, og at også Norge må ta ansvar for Europas framtid. Sundnes påpekte at EØS-avtalen har gitt trygge og forutsigbare rammer for norsk næringsliv.

– I en tid hvor EUs retning er uavklart, mener jeg det er uklokt å si opp avtalen. Dette er ikke tiden for mer usikkerhet, sa forbundslederen.

Ut mot regjeringen

Regjeringen fikk gjennomgå i Sundnes' tale. Hun kritiserte dem for å gi skattekutt til de rikeste, ikke gjøre nok med arbeidsløsheten, kutt i velferden og for å ha endret loven slik at flere kan ansettes på midlertidig basis.

– I dag har vi 20.000 flere midlertidig ansatte i Norge. Færre blir fast ansatt, og det skapes ikke flere jobber. Ungdomsledigheten har aldri vært høyere. Dette advarte vi imot før arbeidsmiljøloven ble endret, sa hun.

Nå vil HK-lederen ha med seg landsmøtet på å jobbe for et regjeringsskifte i 2017.

Medlemsrekord

Sundnes brukte også talen sin til å oppsummere de siste fire årene. Nylig nådde forbundet målet om å telle 70.000 medlemmer innen landsmøtets åpning.

– Gratulerer, dette har vi klart sammen. Det skal vi være stolte av, sa hun til stor applaus fra salen.

Også søndagsseieren ble notert etter at regjeringen før sommerferien skrinla sine planer om å liberalisere åpningstidene.

– 10. juni 2016 vil være en merkedag i historiefortellingen om søndagen. Det var da den blåeste regjeringen vi noensinne har hatt, måtte gi tapt for den rødeste dagen i uka.

Ikke alle kamper er vunnet. Trine Lise Sundnes gjentok HKs ufravikelige pensjonskrav: Tjenestepensjon skal tariffestes, all lønn skal gi pensjonsopptjening og pensjonen skal utgjøre minst to tredeler av sluttlønna.

– Vi kommer aldri til å gi oss før kravene er innfridd, sa hun.

Du kan lese hele åpningstalen her.

15.10.2016
16:47
15.10.2016 16:47