NYTT TAP: Ryanair fikk ikke medhold da Moss tingrett behandlet saken om hvilket lands lover som skal gjelde i en oppsigelsessak.

NYTT TAP: Ryanair fikk ikke medhold da Moss tingrett behandlet saken om hvilket lands lover som skal gjelde i en oppsigelsessak.

Ryanair

Ny avgjørelse i Ryanair-saken

Moss tingrett har avgjort at norske lover skal anvendes i en oppsigelsessak mot Ryanair.
09.01.2015
16:08
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Oppsigelsessaken mot Ryanair har versert i rettsystemet siden 2013, da tidligere ansatte Alessandra Cocca gikk til erstatningssak mot Ryanair for det hun hevder er en usaklig oppsigelse. Etter den første stevningen har partene vært uenige om i hvilket land, Norge eller Ryanairs hjemland Irland, saken skal gå for domstolene og hvilket lands lover som skal anvendes. Saken har vært innom både Moss tingrett, Borgarting lagmannsrett og den er avvist av Høyesterett. I juni i fjor ble det endelig avgjort at saken skal kjøres for norske domstoler. Denne uka har saken kommet enda ett skritt nærmere en dom. Moss tingrett har nå avgjort at det er norske lover som skal gjelde.

Fornøyd forbund

Coccas fagforbund Parat er svært fornøyd med dommen. Nestleder Vegard Einan kaller det en seier for norsk luftfart og norske arbeidsplasser. I en pressemelding beskriver han seieren i retten som en moralsk seier over selskaper som ønsker å drive virksomhet i Norge, men som samtidig forsøker å unndra seg landets lover og regler. Einan mener også at det irske flyselskapet nå må endre driftsmodell og forholde seg til norske lover og regler. Han mener saken vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Ryanair og at det vil skape en mer rettferdig konkurranse mellom Ryanair og norske flyselskaper.

Einan tror også at andre europeiske land vil adoptere dommen slik at Ryanair i fremtiden må forholde seg til lovene og reglene som gjelder i det landet de har base.

Jobbet i Norge

Ryanair har i hele denne prosessen hevdet at saken hører hjemme i Irland der flyselskapet har sitt hovedkontor. Moss tingrett skriver i dommen at det ikke hersker tvil om at Ryanair driver virksomhet fra flyplassen på Rygge, selv om hovedkontoret ligger i Irland. Retten viser også til at Alessandra Cocca ikke har noen som helst tilknytning til Irland: Hun er selv italiensk statsborger, har fått sin opplæring i Tyskland og jobbet på flyturer basert på norske passasjerer. "Hun har etter det opplyste kun vært i Irland en gang, for å motta oppsigelsen", skriver retten.

De har også lagt vekt på at Cocca i sin arbeidskontrakt er pålagt å bosette seg i nærheten av Rygge. "Retten finner etter dette at saksøkeren må anses til vanlig å ha utført sitt arbeid i Norge", står det i dommen.

Bedre beskyttelse i Norge

I sin argumentasjon for at saken til Cocca skal behandles etter norske lover, argumenterer Moss tingrett for at den tidligere ansatte har langt bedre beskyttelse her til lands. Retten viser til at norsk og irsk rett har ulike terskler for krav til oppsigelser, og at de har ulike vilkår for prøvetid og innleie. "Retten legger til grunn at arbeidstakeren må anses å ha dårligere rettigheter etter irsk rett enn etter norsk rett", heter det i dommen.

Cocca ble tilkjent saksomkostninger for denne runden i retten.

Denne dommen kan ankes til lagmannsretten. Foreløpig er det derfor helt uavklart når Alessandra Coccas saken vil kunne føres for retten.

09.01.2015
16:08
27.08.2015 20:00

Mest lest