JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"SJEF": Butikksjefen på Nille i Tromsø  har ikke en ledende stilling. Illustrasjonsfoto.

"SJEF": Butikksjefen på Nille i Tromsø har ikke en ledende stilling. Illustrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille-butikksjef skal ha overtidsbetaling

Arbeidstilsynet krever at Nille gir butikksjefen i Tromsø en ny arbeidskontrakt.
05.08.2015
10:05
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I januar i år avla Arbeidstilsynet Nille-butikken i Storgata i Tromsø en visitt. I etterkant fikk Nille-kjeden pålegg om å utarbeide en ny arbeidskontrakt til butikksjefen. Årsaken var at Arbeidstilsynet mente at butikksjefen ikke hadde en såkalt ledende stilling slik at hun kunne unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I stedet skulle hun få utbetalt overtid når hun jobbet mer enn sine 40 timer i uka. Butikken har ikke tariffavtale med Handel og Kontor.

Klaget

Nille klagde på avgjørelsen. Kjeden mente at dette var en ledende stilling og at butikksjefen dermed ikke hadde krav på overtidsbetaling. Nille nådde ikke fram med klagen, verken hos Arbeidstilsynet i Nord-Norge eller hos Direktoratet for Arbeidstilsynet. I et vedtak fra direktoratet slås det fast at butikksjefen ikke har en ledende stilling etter loven. Flere forhold har blitt vurdert. Direktoratet mener at unntaket i lovens arbeidstidsbestemmelser for ansatte i ledende stillinger gjelder for arbeidstakere som har en større innflytelse over egen arbeidssituasjon enn butikksjefen i Nille har. "Det må derfor legges til grunn som det klare utgangspunkt at arbeidsledere og andre som er bundet til å følge sine underordnedes arbeidstid, ikke har ledende stilling i lovens forstand", heter det i vedtaket. Direktoratet skriver også at "butikksjefens mulighet til selv å bestemme hvordan og når hun ønsker å arbeide er så begrenset at det ikke er grunnlag for å unnta henne fra arbeidsmiljølovens bestemmelser".

Må vurdere saken

HR-sjef i Nille, Ivar Borgen er nettopp kommet tilbake fra sommerferie, og har ikke hatt anledning til å sette seg godt inn i saken, opplyser han.

– Vedtaket dreier seg om én butikk, men nå skal vi vurdere om vi skal gjøre endringer for alle butikkene. Dette skal vi blant annet diskutere i arbeidsmiljøutvalget i slutten av august, sier han til HK-Nytt.

Lignende sak

I 2014 gjennomførte Arbeidstilsynet i Nord-Norge et tilsyn hos smykkebutikken Glitter på Nerstranda senter i Tromsø. I arbeidskontrakten til butikksjefen sto det at hun hadde en ledende/særlig uavhengig stilling, og at hun av den grunn var unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Butikksjefen fikk dermed ikke overtidsbetaling. Konklusjonen fra Direktoratet for arbeidstilsynet var den samme som i Nille-saken: Butikksjefen skal ha overtidsbetaling. I sin vurdering hadde direktoratet lagt vekt på at butikksjefen var styrt av butikkens og senterets åpningstider, og at hun inngikk i bemanningsplanen. Enden på visa var at Glitter-kjeden endret arbeidskontraktene for alle butikksjefene i kjedens 77 butikker.

Gjelder mange flere

HK-leder Trine Lise Sundnes er glad for at Arbeidstilsynet har tatt tak i butikksjefenes arbeidskontrakter.

– Vår erfaring er at de fleste butikksjefer i Norge skal ha overtidsbetaling fordi de ikke oppfyller lovens krav til å være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette syndes det ganske mye imot. Det skjer åpenbart for å spare penger, men det behøver ikke koste så mye i overtidsbetaling om organiseringen av driften er god og det er nok folk på jobb, sier hun til HK-Nytt.

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett på overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet

05.08.2015
10:05
27.08.2015 20:00

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett på overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet