I ORDEN: Butikksjefen ved Nille på Hamar har en ledende stilling, mener Arbeidstilsynet. Illustrasjonsfoto.

I ORDEN: Butikksjefen ved Nille på Hamar har en ledende stilling, mener Arbeidstilsynet. Illustrasjonsfoto.

Tri Nguyen Dinh

Arbeidstilsynet konkluderer i spørsmål om ledende stilling:

Nille-butikksjef har lovlig arbeidskontrakt

Butikksjefen i Nille på Hamar har en ledende stilling, og har ikke krav på overtidsbetaling. Det har Arbeidstilsynet konkludert med – under atskillig tvil.
29.03.2017
09:29
26.04.2017 16:46

lene.svenning@lomedia.no

15 måneder etter at Arbeidstilsynet besøkte Nille Hamar og påla kjeden å gi butikksjefen en ny arbeidskontrakt, er saken ferdig behandlet. Arbeidstilsynet konkluderer, under atskillig tvil, med at kontrakten nå er lovlig. Tilsynet gir Nille rett i at butikksjefen har en ledende stilling, og dermed ikke rett til overtidsbetaling. Avgjørelsen gjelder bare kontrakten til Hamar-sjefen. Det skal foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om ansatte ikke skal ha rett på overtidsbetaling.

Pålegg etter pålegg

Nille har hatt besøk av Arbeidstilsynets inspektører i butikk etter butikk landet rundt de siste par årene. Hver gang har Arbeidstilsynet konkludert med at butikksjefene verken har ledende eller særlig uavhengige stillinger etter loven, og at de skal ha nye arbeidskontrakter som gir dem rett til overtidsbetaling. Bare ansatte i såkalt ledende og særlig uavhengige stillinger er unntatt reglene om overtidsbetaling i arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ: Butikksjefen i Nille Tromsø skal ha overtidsbetaling

LES OGSÅ: Ny arbeidskontrakt til butikksjefen i Nille Kirkenes

LES OGSÅ: Butikksjefen på Nille Måløy får ny arbeidskontrakt

Nye instrukser og kontrakter

I fjor høst fikk imidlertid de aller fleste butikksjefene i Nille nye stillingsinstrukser og arbeidskontrakter, og ble definert som ledende. Butikksjefene stempler ikke lenger inn og ut.

Kontrakten til butikksjefen i Nille på Hamar ble endret etter at Arbeidstilsynet var på besøk. Hennes kontrakt er den første av den nye typen kontrakt som har blitt vurdert av Arbeidstilsynet, og er altså blitt godkjent som ledende stilling. Arbeidstilsynet understreker imidlertid at de bare har vurdert butikksjefen på Hamar sin stilling, og ikke resten av kjeden.

Må bestemme sin egen arbeidstid

I brevet til Nille går Arbeidstilsynet gjennom bakgrunnen for konklusjonen. Tilsynet viser til forarbeidende til arbeidsmiljøloven som sier at unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven gjelder ansatte med klare lederfunksjoner. Disse må i særlig grad treffe selvstendige avgjørelser, og selv vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. «I grensetilfellene vil det være naturlig å legge avgjørende vekt på om vedkommende selv kontrollerer sin arbeidstid», heter det i brevet fra Arbeidstilsynet.

Tilsynet viser også til en dom i Eidsiva lagmannsrett i 2009, hvor Kiwi-kjeden vant fram med sin påstand om at en butikksjef hadde en ledende stilling. Arbeidstilsynet peker i sin vurdering også på en avgjørelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. I november avgjorde departementet at en butikksjef i Carlings-kjeden hadde en ledende stilling, og ikke hadde rett til overtidsbetaling.

Fornøyd Nille

HR-direktør Ivar Borgen i Nille er glad for Arbeidstilsynets vedtak, og mener de har gjort en grundig vurdering av saken.

– Det er godt å se at Arbeidstilsynet er enige i vår tolkning etter det arbeidet vi har gjort med å endre stillingene til butikksjefene, og at de gjennom dette har fått nye arbeidskontrakter. Arbeidstilsynet gjør vedtak knyttet til den enkelte butikk. Vi har selvfølgelig butikker som ligner på hverandre, men vi gjør individuelle vurdering i henhold til Arbeidstilsynets veiledning i slike saker, sier han til HK-Nytt.

De aller fleste butikksjefene i Nille har fått kontrakter som sier at de har ledende stillinger. Et lite mindretall har kontrakter som gir dem rett til overtidsbetaling.

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett på overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet

29.03.2017
09:29
26.04.2017 16:46

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett på overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet